1. #banken
  2. #bedrijven
  3. #bitcoin
  4. #opmars
  5. #overheden
  6. #overheid
  7. #technologie
  8. #transacties
  9. #verliezen
  10. #vertrouwen
  11. Artikelen

<< error >> (our Markdown requires valid webpage links, not image links, see manual)

Waarom Bitcoin van belang is

Onderstaande video is een uiteenzetting van Paul Kemp-Robertson over Bitcoin. Paul Kemp-Robertson kan als geen ander moeilijke materie simpel uitleggen. Hij gaat er dan ook dieper op in wat het stijgende belang is van Bitcoin.

De Bitcoin maakt dit jaar een snelle opmars door. Maar de essentie van Bitcoin komt neer op vertrouwen. De mensen verliezen hun vertrouwen in de traditionele machthebbers. Het vertrouwen in banken staat op een historisch dieptepunt (in de VS staat dit op 21 %). Uit een onderzoek blijkt dat mensen 61 % vertrouwen hebben in zichzelf, 43 % in CEO's en slechts 38 % in de overheden. Bitcoin zorgt ervoor dat geld, vertrouwen en technologie allemaal samenvalt.

Hebben we de overheid nog nodig voor geld?

Bijna 1/3 van de transacties bij Starbucks komt via Starbucks-munten. Amazon lanceerde dit jaar ook zijn eigen Amazon munten waarmee je Apps kan kopen voor op de Kindle. Mensen hebben dus meer vertrouwen in bekende bedrijven dan in overheden.

www.beurs.com

No Rights Apply
0