1. #eemshaven
 2. #groningen
 3. #kolencentrale
 4. #luchtvervuiling
 5. #man-made
 6. #milieu
 7. #regelgeving
 8. #stikstof
 9. Artikelen

Vergunning kolencentrale Eemshaven op basis van rapporten vol fouten

De kolencentrale in de Eemshaven heeft van de provincie Groningen een vergunning gekregen op basis van rapporten vol fouten. Dat stelt het Duitse onderzoeksbureau Ökopol, dat is ingeschakeld door milieu-organisaties.

Het gaat om stikstofrapporten waaruit zou blijken dat de uitstoot door de centrale geen effect heeft op de natuur. Volgens onderzoekers van Ökopol zijn de mogelijke gevolgen van de stikstofuitstoot "onvolledig" en "gebrekkig" onderzocht. De rekenmethoden zouden niet transparant zijn en niet alle natuurgebieden zouden zijn meegenomen.

Henk Staghouwer, gedeputeerde van de provincie Groningen, zegt tegen BNR geen reden te zien om te twijfelen aan de resultaten van het wetenschappelijk onderzoeksbureau dat is aangesteld. De provincie heeft volgens Staghouwer bewust gekozen voor IBL Umweltplanung omdat het onderzoeksbureau kennis heeft van de Duitse wet- en regelgeving, evenals van de natuurgebieden waar het om gaat. "Dit bureau wordt ook ingeschakeld door Duitse overheden", zegt de gedeputeerde.

Dit voorjaar kijkt de Raad van State opnieuw naar de verleende vergunning voor de kolencentrale. Staghouwer verwacht niet dat de bevindingen van Ökopol alsnog z

www.bnr.nl

No Rights Apply
1
 1. round-haze-0427@round-haze-0427
  #147130
  De bouw van een kolencentrale is niet meer van deze tijd.

  99% van de aarde is warmer dan 1000 graden. Twee gaatjes boren tot 3km diepte naar een oud olieveld of poreuze ruimte, water er doorheen, klaar.