1. #adjuvant
 2. #adjuvants
 3. #afweersysteem
 4. #aluminium
 5. #rivm
 6. #th1
 7. #th2
 8. #vaccin
 9. #vaccinatie
 10. #vaccins
 11. #wensdenken

Poly-vaccinatie en adjuvants

Vaccin adjuvants (toegevoegde werkingsversterkers) zijn giftig. [2] Het zijn lichaamsvreemde stoffen waarop het lichaam sterk en langdurig reageert middels ontstekingen en/of onstekingsgerelateerde processen om de werking van deze gifstoffen te neutraliseren en om deze gifstoffen uit het lichaam te krijgen. Het lichaam moet wel op deze manier reageren omdat deze gifstoffen worden geïnjecteerd en niet worden opgedronken of geïnhaleerd. Bij consumptie van giftige stoffen zou het lichaam aanzetten tot braken om zo snel mogelijk van de gifstoffen af te komen.

"... Een partij van het fruitdrankje Wicky wordt van de markt gehaald omdat de drank braakneigingen veroorzaakt. Drankjes met frambozensmaak zijn besmet geraakt met een bacterie die de vloeistof een vieze geur en smaak geeft..." LC 19-9-2013

Bij inhalatie zult u gaan proesten of weten de afweercellen in de luchtweg en longen er wel raad mee, bij vaccinatie.... juist. Het zogenaamde domein van 'deskundigen'. Maar nederland wordt gelukkig steeds slimmer, ook zonder LOI.

De dosis bepaalt of de werking van deze giftige stoffen nog binnen de wenselijke reacties valt of daarbuiten.
Binnen de grens van wenselijke reacties wordt dit de werking van het vaccin of adjuvant genoemd. Wanneer de dosis wordt opgevoerd of de geïnjecteerde gevoeliger is voor de inhoudsstoffen dan gemiddeld, en de werking valt buiten de grens van wenselijke reacties dan noemt men dit bijwerking of bijwerkingen.

De scheiding tussen werking en bijwerking is derhalve een zuiver taalkundige scheiding om een onderscheid te maken tussen wenselijke en niet gewenste reacties. Een werkelijk verschil in werking is er dus niet, alleen de mate van werking is verschillend. Bijwerking is een sterkere werking als logisch gevolg van een grotere dosis. Dit is algemeen bekend bij medicijnen en andere gifstoffen, maar voor vaccins heeft Newton een exclusieve uitzondering gemaakt aldus de 'deskundigen'.

In mijn stukken over vaccins gebruik ik om deze reden 'werking/bijwerking'.

"...Zodra medische doelmatigheid in gewone taal wordt beschreven, blijkt onmiddelijk dat de meest effectieve diagnosen en behandelingen het verstand van de leek niet te boven gaan..."[4]

'Deskundigen' ontkennen de dosis gerelateerde giftigheid bij vaccins. Bij de argumenten die zij gebruiken blijkt dat zij voorbijgaan aan het feit dat een vaccin meer is dan alleen de antigenen of toxoïden. Men 'vergeet' dat vaccins voorzien zijn van werkingsversterkers in de vorm van adjuvants. Het afweersysteem kan inderdaad een bewonderenswaardige hoeveelheid natuurlijke ziektekiemen aan via de natuurlijke besmettingsroutes. Ons afweersysteem heeft een goede neus voor stinkende en besmettelijke zaakjes. Dat is niet voor niks. Natuurlijke besmetting langs de natuurlijke barrieres van het afweer systeem met zeer specifiek toegeruste afweermechanismen (huid, neus, luchtweg, longen, mond, maagdarmkanaal) zonder adjuvants kan niet vergeleken worden met een geadjuveerde besmetting of infectie vlak onder de huid of een injectie door de huid direct in de spier om daar een kunstmatige infectie te veroorzaken (o.a. Hep-B vaccin). Het RIVM doet net alsof het niet uitmaakt en de NVKP gebruikt niet de sterkste tegenargumenten, zij lijken soms ook door de bomen het bos niet meer te zien. [1] Het RIVM (maar ook de 'deskundigen' van de gezondheidsraad) 'neemt aan' dat vaccineren het afweersysteem niet uitput. En die aanname (wij deskundigen weten het niet, maar gaan er van uit) vind u genoeg bewijs?

"Assumption is the mother of all fuck-ups"

 • Hoe kun je iets aannemen als het tegendeel een feit is?
 • Hoe kan het dat een overheidsorgaan als het RIVM (en de gezondheidsraad)hier mee weg komt?
 • Het antwoord is wensdenken en belangen.

  Gaat u wachten tot de overheid het juiste gaat doen of trekt u uw eigen conclusie?
  De geschiedenis met betrekking tot asbest leert ons dat wachten tot volksvertegenwoordigers gaan doen waarvoor zij betaald worden (opkomen voor de belangen van het volk) niet goed is voor onze gezondheid;

"...Dat de overheid niet genoeg stappen ondernam kwam mede door de grote druk van de asbest industrie. Hoe ver de macht van de industrie reikte, blijkt uit een voorlichtingsblad dat in 1971 is uitgegeven door het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid. De inhoud werd grotendeels door de industrie gedicteerd, het woord kanker kwam in het gehele blad niet voor.

Toen medische en technische argumenten niet meer werkten, zette de industrie met succes de argumenten van het economisch belang en werkgelegenheid in om het politieke debat te beïnvloeden..." [3]

Moet ik de parallel met vaccinaties en belangen nog duiden, of is het genoeg om het woordje asbest industrie te vervangen door farmaceutische industrie? Wanneer gaan wij als volk leren van de geschiedenis en stoppen wij met wijzen naar anderen? Zij kunnen niet veranderen, wij wel. Koop geen leugens meer en het probleem is volgende week opgelost

Wensdenken
Terug naar de vaccins. Men wil geloven dat vaccineren een geweldige uitvinding is zonder ernstige nadelen voor de volksgezondheid net zo als dat bij asbest het geval was. We doen er bijna allemaal aan mee. Daarom worden de feiten genegeerd en daarom kunnen de feiten genegeerd worden. Men wil niet dat het waar is en veel mensen willen de waarheid ook niet weten. Immers daar begint de eigen verantwoordelijkheid die u uiteindelijk echte vrijheid geeft en u bevrijd van de 'angsten' die ons worden aangepraat als excuus om vooral niet te kritisch te zijn over een heilig verklaard medicijn. Een medicijn die zogenaamd vrij is van ernstige bijwerkingen. Of vrij van milde bijwerkingen met ernstige langdurige gevolgen die moeilijk te duiden zijn of te verklaren. Het wensdenken staat een objectieve beoordeling in de weg.

Actie is reactie, meer actie is meer reactie. 'Deskundigen' ontkennen deze natuurwet waardoor zij ook de gevolgen van polyvaccinatie (het tegelijk toedienen van meerdere vaccins) in relatie tot een sterkere werking/bijwerking niet kunnen of willen zien.

"..Ontdaan van de ballast van deskundigen is een probleem spoedig herleid tot de hoofdzaken die door iedereen begrepen kunnen worden, zodat de opvattingen van deskundigen getest en misschien omvergeworpen kunnen worden..."[4]

Als men refereert naar onderzoek waarbij zou zijn aangetoond dat deze natuurwetten voor vaccins niet gelden dan zou ik die graag zien, ik kan ze niet vinden omdat ze niet bestaan. De conclusies die zouden aantonen dat deze natuurwet alleen voor vaccins niet gelden zijn gebaseerd op kortdurende observaties waarbij de bias (het wensdenken) van betrokkenen niet kan en mag worden uitgesloten. Men wil geloven dat de werking/bijwerking niet sterker wordt bij het verhogen van de dosis of het toedienen van meerdere geadjuveeerde vaccins. Men gelooft het niet, of vind het niet waarschijnlijk. Met aluminium geadjuveerde vaccins ontregelen per definitie de natuurlijke balans van het afweersysteem richting Th2 actief = Th1 onderdrukt.

[1] http://nvkp.nl/faq/raakt-het-afweersysteem-niet-uitgeput-door-de-vele-vaccinaties/
[2] http://www.nature.com/icb/journal/v82/n5/full/icb200475a.html
[3] http://www.geschiedenis24.nl/andere-tijden/afleveringen/2012-2013/Asbest--Sluipmoordenaar-in-Goor.html
[4] Boek: Duurwoorderij & Geheimtaal, de gevaren van medisch geheimtaal - Ivan Wolffers

Some Rights Reserved (CC BY-SA 4.0)
0