1. #avondklok
  2. #beweging
  3. #egypte
  4. #facebook
  5. #militair
  6. #moslim-broederschap
  7. #protest
  8. #regering
  9. #regime
  10. #twitter
  11. Artikelen

<< error >> (our Markdown requires valid webpage links, not image links, see manual)

Egyptisch protest met potten en pannen tegen de Moslim Broederschap én tegen het nieuwe regime

Bewoners van Caïro protesteren onder het motto #masmou3 (gehoord) tegen de avondklok die moet voorkomen dat ze de straat op gaan om te demonstreren. Met potten en pannen laten ze hun stem horen.

Om 21 uur gaat in Caïro de avondklok in. Om toch hun stem te laten horen tegen de Moslim Broederschap én het het huidige interim-regime dat door veel Egyptenaren als te autoritair en te militair wordt beschouwd wordt er voor open ramen en op balkons op potten en pannen geslagen.

De beweging wordt masmou3 (مسموع) genoemd, wat ‘gehoord’ betekent. Op Facebook en Twitter is een masmou3-protestbeweging ontstaan die inmiddels ook een eigen lied (zie video hieronder) heeft. Op Twitter en Facebook verschijnen steeds meer foto’s van potten en pannen als oproep om mee te doen aan het geluidsprotest.

Masmou3 is geen officiële groep. Veel mensen die meedoen aan het geluidsprotest voelen zich verwant aan de zogeheten ‘Third Square’-beweging van Egyptenaren die een gematigde regering willen. Een van de aanhangers van masmou3 is de Brits-Egyptische acteur en regisseur Khalid Abdalla (1980). Hij wil de stilte doorbreken, zegt hij, omdat stilte ook kan betekenen dat je het eens bent met het nieuwe regime. Abdalla noemt de stilte “gevaarlijk” omdat er geen uitwisseling van gedachten en meningen meer plaatsvindt als iedereen zijn mond houdt.

www.360magazine.nl

No Rights Apply
0