1. #atheisme
  2. #autoriteiten
  3. #christelijk
  4. #dissident
  5. #godsdienst
  6. #islam
  7. #liberaal
  8. #saoedi-arabie
  9. #zweepslagen

<< error >> (our Markdown requires webpage links, not image links, see manual)

Saoedische vader eist executie atheïstische zoon

Saoedi-Arabië lijkt op de oude Sovjet-Unie. Ook het woestijnrijk heeft een strenge, totalitaire staatsideologie. De staatsfilosofie van de Sovjet-Unie, het marxisme-leninisme, was atheïstisch, die van Saoedi-Arabië, de wahabitische islam, is juist fel religieus.
Het is onduidelijk welke van die twee ideologieën het meest tiranniek is of was. De Sovjet-Unie had zijn 'dissidenten', schrijvers en andere intellectuelen die zich openlijk afzetten tegen de staatsideologie. Ze liepen grote risico's. Ook Saoedi-Arabië heeft dergelijke opposanten. Voor hen dreigen de gevaren niet alleen van de staat, zoals destijds bij de Sovjetdissidenten. Ze hebben ook ellende te duchten van godsdienstfanaten die het 'recht' in eigen hand nemen. Bovendien zitten ze verstrikt in een net van tribale verbanden die alle blinde gehoorzaamheid eisen, zoals familie en stam.

Een filmpje op YouTube laat een Saoedische tv-discussie zien over de dissident Ra'if Badawi, of eigenlijk zijn vader, die in de uitzending zit. Badawi beheerde een website vol liberale, seculiere ideeën. Hij bepleitte bijvoorbeeld de afschaffing van de religieuze politie. Zijn vader moet weinig hebben van die nieuwlichterij. Tot overmaat van ramp is zijn dochter zonder zijn toestemming getrouwd, met een liberaal nog wel. Een beetje eigen schuld, want zulke kinderen kun je verwachten als je zelf, zoals deze vader, trouwt met een christelijke Libanese vrouw.

"Niemand heeft zo veel van jullie gehouden als ik", zegt hij in de uitzending door de telefoon aan zijn zoon. "Ik heb je op mijn schouder gedragen." Toch eist hij de executie van zijn eigen kroost: "Maar jullie blijven mijn kinderen". Als de autoriteiten niets doen zal hij desnoods zelf optreden, want hij heeft bewijzen dat zijn zoon atheïst is. "Pa, ik heb je hoog. Maar geef die bewijzen dan aan een rechtbank", zegt de zoon. "Je hebt al een vonnis tegen je maar ze voeren het gewoon niet uit", klaagt de vader.

Onlangs kwamen de autoriteiten toch in actie. Pa hoeft het niet meer zelf te doen. Een rechtbank sprak de zoon vrij van atheïsme maar veroordeelde hem wegens ander 'wangedrag' tot zeven jaar cel en zeshonderd zweepslagen.

www.trouw.nl

No Rights Apply
0