1. #antropoceen
 2. #bayer
 3. #bijen
 4. #bijensterfte
 5. #ccd
 6. #eu
 7. #man-made
 8. #pesticiden
 9. #syngenta
 10. #verbod
 11. #voedsel
 12. #water
 13. Artikelen

<< error >> (our Markdown requires webpage links, not image links, see manual)

Bayer en Syngenta vechten verbod bijendodende pesticiden aan

Na het Duitse Bayer vecht ook het Zwitserse agrochemiebedrijf Syngenta voor de rechtbank het verbod aan dat de Europese Commissie instelde op het gebruik van de insecticide thiamethoxam op gewassen die bijen aantrekken. Die beslissing werd genomen 'op basis van een gebrekkige procedure, en een ontoereikende en onvolledige evaluatie van het Europese agentschap voor de voedselveiligheid', luidt het in interview met Vilt.be.

'We waren liever niet naar de rechtbank gestapt, maar hebben geen keuze omdat we ervan overtuigd zijn dat de Commissie ten onrechte een link heeft gelegd tussen thiamethoxam en de achteruitgang van de gezondheid van de bijen', zegt John Atkin, de operationeel directeur van Syngenta. 'Door het product op te schorten, heeft de Commissie gezondigd tegen de Europese pesticidewetgeving en het voorzorgsprincipe foutief toegepast.'

De Europese Commissie bevestigde in mei de beslissing om het gebruik van drie pesticiden uit de familie van de neonicotinoïden (clothianidine, thiamethoxam en imidaclopride) gedurende twee jaar te verbieden, omdat die gevaarlijk zijn voor bijen. De beperkingen treden op 1 december in werking.

www.boerenbusiness.nl

No Rights Apply
0