1. #belastingbetaler
  2. #dexia
  3. #faillissement
  4. #kapitaal
  5. #michigan
  6. #miljard
  7. #miljoenen
  8. #pensioenfonds
  9. #schuldpapier
  10. Artikelen

Detroit failliet: Dexia deelt in de klappen

Het faillissement Detroit dreigt ook Dexia, en dus de Belgische belastingbetaler, geld te kosten. Dexia stak net voor de crisis zijn centen in schuldpapier dat door Detroit werd uitgegeven.

Dat kan de door de overheid gestutte restbank nu zuur opbreken, schrijven meerdere kranten.

In 2006, net voor de wereldwijde financiële crisis losbarstte, investeerde Dexia in een pakket complexe financiële producten die Detroit had uitgegeven om het pensioenfonds van de stad te kunnen financieren.

Dexia was lang niet de enige, volgens schattingen zouden Europese financiële instellingen ongeveer 1 miljard dollar aan schuldpapier uit Detroit in handen hebben. Enigszins opmerkelijk, want 'Motor City' zat al lang voor de financiële crisis in slechte papieren.

Misrekening

De hamvraag is of de nog altijd beursgenoteerde restbank ooit wat zal terugzien van dat geld. Dexia zelf had alvast een bedrag opzijgezet om zich tegen een eventueel faillissement van Detroit in te dekken. Maar bij de berekening van die voorziening ging de groep er wel van uit dat de staat Michigan Detroit financieel zou bijspringen als de stad over de kop zou gaan.

Het valt af te wachten of dat daadwerkelijk zal gebeuren. Rick Snyder, gouverneur van Michigan, wees er vrijdag al op dat "sommige schuldeisers zich kunnen afvragen of ze ooit nog terugbetaald worden". Ook de regering-Obama staat niet te popelen om bij te springen.

Pil van 100 miljoen

"Als de provisies niet blijken te volstaan, dan spreken we niet over een probleem van enkele miljoenen, maar dreigt de factuur eerder op te lopen naar zo'n 100 miljoen euro", kreeg de krant De Tijd te horen in financiële kringen. Een tegenvaller die Dexia kan missen als kiespijn, want zijn kapitaalbuffer om financiële stormen te doorstaan is flinterdun.

www.knack.be

No Rights Apply
0