1. #aardolie
  2. #brandstof
  3. #economie
  4. #egypte
  5. #energie
  6. #fossiele-brandstoffen
  7. #olieproduktie
  8. #voedselproduktie
  9. Artikelen

Het olietijdperk is voor de Egyptenaren bijna voorbij

Het rommelt in Egypte. De bevolking protesteert tegen de hoge voedsel- en brandstofprijzen. Tien jaar geleden stond Egypte er een stuk beter voor. Toen exporteerde Egypte nog aardolie en verdiende daar flink aan.
Sinds 2010 is het olieverbruik van de Egyptenaren hoger dan de olieproduktie en moet Egypte olie importeren om aan de binnenlandse vraag te voldoen.

Hieronder de olieproduktie en verbruik van de gemiddelde Egyptenaar van 2001 tot 2012.

Jarenlang kon het olieverbruik blijven stijgen. Steeds meer Egyptenaren konden een auto kopen en ermee rijden. Maar sinds 2010 stijgt het olieverbruik niet verder en zijn de inkomsten voor de staatskas uit de export van aardolie opgedroogd.

In Egypte zijn te weinig raffinaderijen om voldoende brandstof te produceren. Daarom moet er veel diesel worden geïmporteerd, tegen hoge kosten.
Veel diesel wordt gebruikt om irrigatiepompen aan te drijven. Dit is essentieel voor de voedselproduktie en daarom houdt de regering met subsidies de prijs van diesel laag.
Maar dit kan zo niet lang doorgaan, want de binnenlandse olieproduktie van Egypte wordt steeds kleiner. Egypte moet het olieverbruik en het dieselverbruik verlagen. Daarom zal de regering de gesubsidieerde diesel gaan rantsoeneren. Dit zal opnieuw tot onrust onder de bevolking leiden.

Er wordt op grote schaal gefraudeerd met diesel. En er wordt veel diesel het land uit gesmokkeld naar Gaza en Jordanië.

Voor de meeste Egyptenaren heeft het aardolietijdperk maar kort geduurd. De piekolieproduktie van Egypte viel in 1993.
Nu 20 jaar later is de produktie al bijna 40% gedaald.
Jean Laherrere maakte de grafiek hieronder. Hij schat dat Egypte totaal 16 Gigabarrels aan (conventionele) aardolie zou kunnen winnen. In 2012 is ongeveer 2/3e deel van die hoeveelheid al opgepompt en verbruikt.

Egyptoil-gas verzamelt en publiceert informatie over de Egyptische olie- en gasproduktie. Dit bureau is zeer pessimistisch over de toekomstige brandstofvoorziening voor Egypte.

Men verwacht dat de beschikbare hoeveelheid brandstof in 2020 ongeveer gehalveerd zal zijn en in 2030 zal het Mad Max-scenario in Egypte werkelijkheid worden.
Het maakt dan weinig uit wie er president is...

cassandraclub.wordpress.com

Some Rights Reserved (CC BY-SA 4.0)
0