1. #9-11
  2. #bush
  3. #cheney
  4. #inlichtingendienst
  5. #irakoorlog
  6. #medicatie
  7. #snowden
  8. #vliegtuigkaping
  9. #world-trade-cente
  10. Artikelen

‘Bush en Cheney al maanden van tevoren op de hoogte van 9/11’

Susan Lindauer, auteur van het boek Extreme Prejudice, werkte jarenlang voor de Amerikaanse inlichtingendienst CIA en de veiligheidsdienst DIA.

Ze onderhield contacten met de Iraakse regering en vervulde onder meer een rol in onderhandelingen.

Tussen 1995 en 2001 had ze regelmatig ontmoetingen met de Libische VN-gezant en medewerkers van de Iraakse inlichtingendienst.

Vanwege haar functie binnen de CIA kreeg Lindauer in april 2001 informatie over 9/11 onder ogen. De Amerikaanse overheid was volgens Lindauer op zoek naar al het mogelijke bewijs over vliegtuigkapingen of aanslagen op het World Trade Center.

Ongeoorloofde betalingen

Lindauer legt uit dat de Irakoorlog op het hoogste overheidsniveau, boven de minister van Buitenlandse Zaken en de directeur van de CIA, werd gepland. De president, de vicepresident en de minister van Defensie moeten dus in april 2001 al op de hoogte zijn geweest van 9/11, aldus Lindauer.

Ze wilde via de officiële kanalen getuigen tegen de overheid en meldde zich op het Capitool, de zetel van de volksvertegenwoordiging van de VS, maar nog voor het proces kon beginnen stond de FBI bij haar op de stoep. Ze werd beschuldigd van het doen van ongeoorloofde betalingen aan de Iraakse overheid onder Saddam Hoessein.

Kantelpunt

Ze had geen recht op een proces en werd gedwongen om antipsychotica te slikken. Na lang juridisch getouwtrek hoefde ze de medicatie niet in te nemen. Ze werd ruim een jaar vastgehouden en na nog eens drie jaar werden alle aanklachten tegen haar ingetrokken.

Lindauer benadrukt dat het geen zin heeft om via de officiële wegen de noodklok te luiden. “Als de overheid zich bedreigt voelt, valt ze je aan,” zei ze. “Ook al heb je gelijk.” Ze voegde toe dat de overheid 9/11 heeft laten uitvoeren om oorlog met Irak te kunnen voeren.

Volgens Lindauer kunnen de onthullingen van Snowden worden gezien als een kantelpunt. Ze zegt dat men binnen de inlichtingenwereld al jaren op de hoogte was van de werkwijze van de spionagedienst NSA. Snowden maakt deze informatie nu beschikbaar voor een breder publiek, aldus Lindauer. Ondertussen willen de media alleen maar weten waar Snowden zich op dit moment ophoudt en gaat het allang niet meer om de inhoud.

Bron: Niburu.nl

www.niburu.nl

No Rights Reserved (CC0 1.0)
0