1. #aardolie
  2. #economie
  3. #energie
  4. #fossiele-brandstoffen
  5. #grenzen-aan-de-groei
  6. #groei
  7. #olieproduktie
  8. #recessie
  9. Artikelen

China maakt van 1 ton aardolie 5,7 ton energie

In 2012 bedroeg het aardolieverbruik in de Verenigde Staten 820 miljoen ton. Die aardolie werd onder andere gebruikt om andere fossiele brandstoffen te winnen: schaliegas, steenkool en olie. En een deel van de olie werd gebruikt om windmolens en zonnepanelen te bouwen.
Totaal verbruikte de VS vorig jaar 2209 miljoen ton olie-equivalent aan energie. Anders gezegd: de Verenigde Staten halen uit elke ton aardolie 2,7 ton olie-equivalent aan energie.

In Nederland verbruikten we vorig jaar 89,1 miljoen ton olie-equivalent aan energie. Daarvoor was 44,1 miljoen ton aardolie nodig. In Nederland maken we van elke ton aardolie 2 ton olie-equivalent aan energie.

Hieronder laat ik in een grafiek de verhouding tussen de totale hoeveelheid opgewekte energie en het aardolieverbruik.

In China wekt men met behulp van 1 ton aardolie 5,7 ton olie-equivalent aan energie op. In China wordt de aardolie voornamelijk gebruikt om steenkool te winnen en om windmolens, zonnepanelen en stuwdammen te bouwen. Op die manier kan China uit één ton aardolie bijna drie keer zoveel energie halen als wij in Nederland.
Je kunt ook zeggen dat wij in Nederland aardolie gebruiken voor andere dingen zoals chemische industrie, verwarming en vervoer van personen.

Op haar weblog Our Finite World noemt Gail Tverberg de verhouding tussen aardolie en de totaal opgewekte energie, oil leverage, de olie-hefboom.

Tien jaar geleden bedroeg de verhouding tussen de hoeveelheid olie en de totaal opgewekte energie voor China, de olie-hefboom, 4,3.
In de grafiek hieronder zie je dat China en India steeds meer energie weten op te wekken uit één ton aardolie. En dat landen als Nederland, de VS en het Verenigd Koninkrijk hun oliehefboom het afgelopen decennium niet hebben verbeterd.

In landen met een grote oliehefboom, China en India, kon de afgelopen jaren het Bruto Binnenlands Produkt (GDP) nog flink groeien. In landen met een kleine oliehefboom (zoals Griekenland) is het BBP gekrompen.

Een grote oliehefboom lijkt dus gunstig voor een land en voor de groei van de wereldeconomie. Maar het maakt een land ook kwetsbaar voor een daling van de olieproduktie.
Als de hoeveelheid beschikbare olie afneemt, zal dat in China enorme gevolgen hebben voor de totale energieproduktie. In Europese landen en in de VS wordt nog veel olie besteed aan andere dingen dan energieproduktie. In die landen kan de oliehefboom nog groter worden, door te stoppen met die verspilling.

cassandraclub.wordpress.com

No Rights Reserved (CC0 1.0)
0