1. #bestrijdingsmiddel
 2. #bestrijdingsmiddelen
 3. #boeren
 4. #burgers
 5. #genetische-manipulatie
 6. #gezondheid
 7. #gmo
 8. #monsanto
 9. #protest
 10. #syngenta
 11. #voedsel
 12. Artikelen

<< error >> (our Markdown requires webpage links, not image links, see manual)

Amerikaanse burgers verbranden ’s nachts GMO velden

Een verhaal wat door de “normale media” wordt onderdrukt is dat van 40 ton GMO (genetisch gemanipuleerde organismen) planten die in Amerika werden verbrand.

De FBI is een onderzoek gestart, maar er wordt alles aan gedaan om dit niet aan de grote klok te hangen, zodat andere mensen niet hetzelfde gaan doen.

Het gebeurde allemaal ergens in het oosten van de Amerikaanse staat Oregon. Daar bevonden zich enkele velden met ongeveer 40 ton GMO suikerbieten. Afgelopen week zijn over een periode van drie nachten die velden volledig plat gebrand. Uiteraard betekent dit dan ook in juridische zin brandstichting.

Er schijnt bewijs te zijn dat alle planten, 6500 in totaal, handmatig, stuk voor stuk, zijn platgebrand. Dat toont dan weer aan dat er een flink aantal mensen bij betrokken moet zijn geweest. Waar we hier dus over spreken is een soort georganiseerde opstand, een beweging die het niet langer accepteert dat bedrijven als Monsanto en Syngente de wereld nog langer vergiftigen met hun dodelijke gewassen.

Dit soort burgerinitiatieven zijn te verwachten als diegene die het beleid bepalen en de wetten vervaardigen weigeren rekening te houden met de wensen en de gezondheid van de bevolking. In plaats daarvan tekenen ze in Amerika de Monsanto Act, waarmee dit bedrijf in feite boven de wet staat.

Niemand is tot nu toe naar voren gekomen om deze platbrandactie op te eisen, iets wat doorgewinterde activisten meestal wel schijnen te doen. Het vermoeden bestaat dan ook dat het een spontane actie is van boeren en burgers.

De FBI kan er ook geen touw aan vast knopen en vraagt het publiek om medewerking bij het opsporen van de daders.... terwijl zij nu juist waarschijnlijk de "schuldigen" zijn.

De lokale krant weet trots te melden dat de betreffende suikerbieten speciaal zijn “gebouwd” om het bestrijdingsmiddel Roundup van Monsanto te kunnen weerstaan. De velden zijn trouwens eigendom van de andere biogigant, Syngenta uit Zwitzerland. Een bedrijf dat in 2010 goed was voor een omzet van bijna 12 miljard Dollar.

Wat er gebeurt nu in Oregon is iets wat je over de hele wereld ziet. Mensen die ontwaken en het heft in eigen handen nemen, omdat de politici waar zij op gestemd hebben hen bij bosjes verraden. Dit gebeurt in alle landen. Overheden die als gewillige schapen orders uitvoeren van machthebbers en volkomen maling hebben aan de bevolking. Politici die zich braaf melden bij de Bilderberg Conferentie om opdrachten in ontvangst te nemen en deze uitvoeren in de hoop dat ook zij als ze goed hun best doen, straks door hun meesters zullen worden beloond.

En omdat de politici wereldwijd dit allemaal laten gebeuren en bedrijven zoals Monsanto onder, boven, naast en ver van de wet staan, kan het doden van de wereldbevolking rustig verder gaan (genocide!).

Dan kan de lokale krant in Oregon trots vertellen dat de GMO suikerbieten van Syngenta de Roundup van Monsanto kunnen weerstaan, mensen kunnen dat daarentegen niet.

Een nieuw onderzoek uit Brazilië heeft namelijk net aangetoond dat een bacterie die wordt gebruikt in de bestrijdingsmiddelen van Monsanto, Bacillus Thuringenesis (Bt), rode bloedcellen in zoogdieren, dus ook mensen, beschadigt. En aangezien de rode bloedlichamen verantwoordelijk zijn voor de toevoer van zuurstof is het uiteraard zaak om deze gezond te houden. Tot voor kort dacht men dat deze bacterie alleen slecht was voor insecten, maar niets blijkt nu minder waar te zijn.

Het onderzoek is uitgevoerd door Dr. Mezzomo in samenwerking met een team wetenschappers aan de Universiteit van Brasilia. De resultaten zijn gepubliceerd in de “Journal of Hematology and Thromboembolic Diseases” en is hier te lezen.

Wetenschappers die in laboratoria experimenteren met de natuur en werkelijk geen idee hebben van de gevolgen, aandeelhouders en bestuurders die alleen maar hun zakken willen vullen, politici die geen enkel belang hebben bij het welzijn van hun kiezers en een steeds wakkerder wordende burger die geen andere uitweg meer ziet dan het heft in eigen handen te nemen.

Dit zijn ingrediënten waar we het de komende tijd vaak mee zullen moeten doen.

Bronnen:

Political Blindspot
Natural Society

www.niburu.co

No Rights Apply
2
 1. withered-hat-6968@withered-hat-6968
  #142508
  Wat een ontzettend warrig artikel. Jammer, jammer.
 2. shiny-limit-4404@shiny-limit-4404
  #142518
  Een amerikaanse boerenkrijg! Het moest er van komen toch?

  Die zogezegde ‘normale media’ of msm doen hun normaal werk niet altijd, geconditioneerd als ze zijn, en stoppen te veel in de doofpot of in de achtergrond, anders zou o.a. heel die gmo- ramp er toch niet gekomen zijn. Ze moeten ook zogezegde ‘doorgedrukte wetten’ aanklagen ttz ‘lucratieve’ wetten die niemand wil of lust en er toch komen door malafide politici die hun volk niet echt vertegenwoordigen maar versjacheren, ook soms profiterend van een algemene sfeer van argeloosheid en blind vertrouwen.

  Monsanto en zijn ‘islamachtige’, wereldveroverende ‘NEVER ENDING STORY’ gmo’s zijn feitelijk niets meer of minder dan de zoveelste ontspoorde SLECHTE geimporteerde marketing actie vanuit de VSA of marketing gebaseerd op leugens…Er moest alhier in feite al heel lang een onderscheid gemaakt zijn tussen goede of eerlijke marketing en slechte of kwaadaardige (evil) marketing dus die gebaseerd op zeg maar ‘door en door slechte wetenschap’. Maar zo zien die ‘yankees/gringos’ dat niet (maar bijlange niet alle echte vrijheidslievende amerikanen hoor) dat niet, immers, die ‘yankees’ hebben maar één bepalend lemma ‘only the interests of the usa matter – lees: alleen de snelle geldelijke winsten interesseren ons en de rest zijn zorgen voor later.

  Wat hebben ze al niet over ons europeanen alhier heen gestort? Het begon al onmiddellijk na de oorlog, met al hun geimporteerde verslavingen, hun oorlogsbuit was in hun ogen immers de ongebreidelde neo-kolonisatie van europa met hun sigaretten, coca-cola, drugs, ddt, fertilizers en ditto agro-industrie, en meer actueel die beruchte financiële ‘derivaten’ en noem maar op, en nu zelfs het meest evil ooit, die toch ZIEKMAKENDE gmo’s en die godbetert ook nog goede akkergrond vernietigen en zelfs naar ’t schijnt een onderdeel van de beruchte NWO strategie zouden zijn, namelijk de wereldbevolking drastisch verminderen op lange termijn van 7 miljard nu tot bvb 500 miljoen, dit staat wel ergens beschreven, je zou het nog beginnen te geloven op de duur!

  Bijzonder schokkend en verontrustend is dat Monsanto en co erin geslaagd lijken voorlopig toch, het (corrupt?) VSA gerecht en de (corrupte?) VSA politieke wetmakers in te palmen, hoe ze daarin lukten, kunnen we ons wel voorstellen. Ook alhier zijn ze goed in ‘slechte wetten’ maken…Zie ook de blokkeringen in de VSA van het EPA (ministerie van het milieu), de uiterst ‘evil’ lucratieve Monsanto-zaadwetten, nu onlangs de beruchte ‘Monsanto Protection Act’, en ook de boerenclaims in de VSA en Canada allemaal stelsematig verworpen, dat waren wel goed gefundeerde rechtmatige aangespannen zaken tegen het Monsanto gedrocht, dat erin lukt, zijn eigen per definitie ondemocratische wetten door te drukken, beschermd als ze zijn…

  Ook de EU hebben ze reeds voor een stuk in hun zak dank zij die corrupte import lobby’s natuurlijk. ‘Monsanto dicteert de EU…’ zo konden we onlangs horen, echte en onvervalste corrupte snelle-geld neo-kolonisatie is dat.

  Besluit: Gmo’s kan men best zien als agro-drugs met alle nefaste eigenschappen van klassieke verslavende drugs en ze zijn blijkbaar toch geen oplossing voor het aankomende voedselprobleem en ze maken het eigenlijk nog veel erger, misschien moeten ze terug naar meer natuurlijke landbouwmethodes en die ook niet afhangen van alsmaar minderende ‘peak-oil’ olie.