1. #aardolie
  2. #economie
  3. #energie
  4. #fossiele-brandstoffen
  5. #nederland
  6. #olieverbruik
  7. #peakoil
  8. #recessie
  9. Artikelen

Peakoil in Nederland: ons olieverbruik daalt verder

In de afgelopen jaren is het olieverbruik in Nederland gedaald.
In 2007 werden er in Nederland dagelijks 1,06 miljoen vaten olie verbruikt. De totale hoeveelheid olie, die Nederland in 2007 gebruikte bedroeg 389 miljoen vaten.
In 2012 verbruikte Nederland nog maar 341 miljoen vaten ofwel 933000 vaten per dag.
In 5 jaar tijd daalde het Nederlands olieverbruik met 12%.

In de afgelopen jaren is het aantal Nederlanders niet gedaald, maar juist toegenomen. Dat betekent dat de hoeveelheid aardolie per Nederlander nog iets sterker is afgenomen.
In 2007 waren er voor elke inwoner maar liefst 23,5 vaten olie te besteden.

In 2012 waren er voor elke Nederlander gemiddeld 20,4 vaten olie: 13% minder.

Ik ga ervan uit dat deze ontwikkeling onomkeerbaar is en verder zal doorzetten. Het aardolieverbruik in Nederland zal verder blijven dalen en nooit meer zo hoog worden als het afgelopen jaar.

Door de daling van de afgelopen jaren te extrapoleren kunnen we 'voorspellen' dat er in 2020 nog maar 16 vaten aardolie gebruikt zullen worden door de gemiddelde Nederlander.

In 1985 gebruikte de gemiddelde Nederlander slechts 15,7 vaten olie.
In 2020 zullen we het weer met diezelfde hoeveelheid moeten doen als in 1985.
We zullen ergens op moeten bezuinigen.
Op verwarming?
Op de vakantie... niet vliegen, maar in eigen land?
Of op het woonwerkverkeer?

wp.me

No Rights Reserved (CC0 1.0)
0