1. #het-kwaad
  2. #hysterisatie
  3. #onderdrukken
  4. #persoonlijkheid
  5. #poronolgie
  6. #samenleving
  7. #ver
  8. #verantwoordelijkheid
  9. Artikelen

<< error >> (our Markdown requires valid webpage links, not image links, see manual)

Genesis van het Kwaad, de macro-sociale schaal - Deel IV

Deel 1 Deel 2
Deel 3

Bij het doorlezen van wetenschappelijke of literaire beschrijvingen van hysterische fenomenen, zoals die welke dateren uit de laatste grote toename van hysterie in Europa in de kwart-eeuw voorgaande aan WO-I, zou een niet-specialist de indruk kunnen krijgen dat dit endemisch was voor slechts individuele gevallen, en dan in het bijzonder onder vrouwen. De besmettelijke aard van hysterische toestanden was echter al veel eerder ontdekt en beschreven door Jean-Martin Charcot.

Het is praktisch onmogelijk voor hysterie om als een louter individueel verschijnsel te manifesteren, aangezien het door psychologische resonantie, identificatie en imitatie besmettelijk is. Ieder mens heeft een aanleg voor deze misvorming van de persoonlijkheid, zij het in verschillende mate, echter wordt deze overwonnen door opvoeding en zelf-opvoeding waar gedrag gecorrigeerd wordt door het denken en emotionele zelf-discipline.

Gedurende gelukkige tijden van vrede en sociale onrechtvaardigheid leren kinderen uit de bevoorrechte klassen die ongemakkelijke begrippen in hun bewustzijn te onderdrukken, die suggereren dat zij en hun ouders profiteren van onrechtvaardigheid. Jongeren leren om de morele en geestelijke waarden te diskwalificeren van iemand wiens werk ze gebruiken om van te profiteren. Jonge geesten leren aldus de gewoonten aan van onbewuste selectie en substitutie, wat leidt tot een hysterisch gebruik van conversie redeneringen. Ze groeien op tot enigszins hysterische volwassenen die, door middel van het bovenstaande aangeleerde gedrag hun hysterie doorgeven aan de jongere generatie, die vervolgens deze kenmerken weer in grotere mate ontwikkelt. De hysterische ervarings en gedrags-patronen groeien en projecteren zich uit de bevoorrechte klassen naar beneden, tot het overschrijden van de grens van het eerste criterium van Ponerologie.

Wanneer de gewoonten van onbewuste selectie en vervanging van gedachte-gegevens zich verspreid naar het macro-sociaal niveau, krijgt een samenleving de neiging om minachting voor feitelijke kritiek te ontwikkelen en iedereen die een alarmsignaal afgeeft te vernederen. Ook verachting voor andere naties en hun opvattingen die wel normale gedachte patronen hebben weten te behouden, is aangetoond.
Egoïstische gedachte-terreur wordt door de maatschappij zelf geïnstigeerd door de groepsprocessen van conversief denken. Dit ondervangt dan de behoefte aan censuur van de pers, theater, of (tv)uitzendening, daar deze dan als een pathologische overgevoeligheid al bij de burgers zelf leeft. Zodra de drie "ego's", egoïsme, egotisme en egocentrisme het publieke bewustzijn zijn gaan domineren, verdwijnt het gevoel van sociale cohesie en verantwoordelijkheid waardoor de maatschappij in kwestie in groepen uiteen splintert, die steeds meer vijandig tegenover elkaar gaan staan. Wanneer een hysterische leefomgeving stopt met differentiatie van de denkbeelden van beperkte, niet-helemaal-normale mensen en die van normale redelijke mensen, opent dit de deur voor activering van pathologische factoren van verschillende aard.

Individuen die door een pathologische kijk op de werkelijkheid en de daarbij behorende abnormale motieven beheerst worden, ontwikkelen in dergelijke omstandigheden hun activiteiten. Als een bepaalde samenleving er dan vervolgens niet in slaagt om de toestand van 'hysterisatie' binnen haar etnologische en politieke omstandigheden te overwinnen, kan een enorm bloederige tragedie het gevolg zijn. Een variant van een dergelijke tragedie kan de vorming van een pathocratie zijn. Kleine tegenslagen in termen van politieke mislukking, of een militaire nederlaag, kunnen in een dergelijke situatie een waarschuwing maar tegelijk ook een zegen in vermomming blijken te zijn, wat, indien goed begrepen, een ​​factor van betekenis kan worden in de regeneratie van normale denkpatronen en gewoonten in een samenleving. De meest waardevolle adviezen die een ponerologist onder zulke omstandigheden kan bieden voor een samenleving is gebruik te maken van de hulp van de moderne wetenschap, waarbij in het bijzonder geprofiteerd kan worden van de gegevens uit de laatste grote toename van hysterie in Europa.

Een grotere weerstand tegen hysterisatie hebben die sociale groepen die hun dagelijks brood verdienen met een dagelijkse inspanning waar bij de praktische aspecten van het leven de kracht van de geest om nuchter te denken een grote rol speelt. Als voorbeeld kunnen de boeren dienen die de hysterische handelswijzen van de gegoede klasse via hun eigen aardse perceptie van de psychologische werkelijkheid met humor blijven bekijken. Vergelijkbare (hysterische) gewoonten van de middenklasse leidt bij arbeiders tot bittere kritiek en revolutionaire woede. De kritiek en eisen van deze sociale groepen bevatten altijd een component van psychologische, morele en anti-hysterische motivatie, eender of deze nu gericht zijn op het economische, ideologische of het politieke leven. Om deze reden is het zeer raadzaam om deze eisen openlijk en welwillend in overweging te nemen en gevoelens die binnen deze klassen heersen serieus te nemen. Aan de andere kant kunnen er tragische gevolgen voortkomen uit ondoordachte acties, welke de weg vrijmaken voor de meer duistere processen.

Noot: Deze serie, deel 1 t/m 4 is een vertaling van hoofdstuk 3 "THE HYSTEROIDAL CYCLE" uit Andrew M. Lobaczewski's Political Ponerology: The scientific study of Evil adjusted for Political Purposes. [ ISBN 978-1-897244-25-8 ].

Het document is tot stand gekomen tijdens het totalitaire communistische regime in Polen als studie van het fenomeen "pathocratie", die samenlevingsvorm waar een select groepje psychopaten de macht weet te grijpen en hun wil weet op te dringen aan een gehele samenleving, met alle excessen en lijden van dien ...

*The first manuscript of this book went into the fire five minutes before the arrival of the secret police in Communist Poland. The second copy, reassembled painfully by scientists working under impossible conditions of repression, was sent via a courier to the Vatican. Its receipt was never acknowledged, no word was ever heard from the courier - the manuscript and all the valuable data was lost. The third copy was produced after one of the scientists working on the project escaped to America in the 1980s. Zbigniew Brzezinski suppressed it.

Political Ponerology: The scientific study of Evil adjusted for Political Purposes was forged in the crucible of the very subject it studies. Scientists living under an oppressive regime decide to study it clinically, to study the founders and supporters of an evil regime to determine what common factor is at play in the rise and propagation of man's inhumanity to man.

Shocking in its clinically spare descriptions of the true nature of evil, poignant in the more literary passages where the author reveals the suffering experienced by the researchers who were contaminated or destroyed by the disease they were studying, this is a book that should be required reading by every citizen of every country that claims a moral or humanistic foundation. For it is a certainty that morality and humanism cannot long withstand the predations of Evil. Knowledge of its nature, how it creates its networks and spreads, how insidious is its guileful approach, is the only antidote.*

www.cassiopaea.com

No Rights Reserved (CC0 1.0)
0