1. #antropologie
 2. #beschavingen
 3. #bewustzijn
 4. #devaluatie
 5. #gezond-verstand
 6. #het-kwaad
 7. #introspectie
 8. #samenleving
 9. Artikelen

<< error >> (our Markdown requires webpage links, not image links, see manual)

Genesis van het Kwaad, de macro-sociale schaal - Deel I

De Hysteroische Cyclus

Al sinds menselijke samenlevingen en beschavingen zich formeerden op onze aardbol hebben mensen verlangd naar gelukkige tijden vol rust en gerechtigheid, welke zou hebben toegestaan ​​dat iedereen zijn kudde schapen in vrede zou kunnen hoeden of om te zoeken naar vruchtbare valleien, de aarde te ploegen, te graven naar schatten, of huizen en paleizen te bouwen. De mensheid wil vrede om zo van de voordelen opgebouwd door eerdere generaties te kunnen genieten en trots de groei die hij heeft verwekt in de toekomst te observeren. Een glaasje wijn of mede in de tussentijd zou leuk zijn. Hij zou graag dwalen, en vertrouwd raken met andere landen en volken of genieten van de met sterren bezaaide hemel van het zuiden, de kleuren van de natuur en de gezichten en kostuums van de vrouwen. Hij zou ook graag de vrije loop geven aan zijn verbeelding en zijn naam vereeuwigen in kunstwerken en die gebeeldhouwd in marmer of vereeuwigd in mythen en poëzie willen zien.

Sinds onheuglijke tijden dus heeft de mens gedroomd van een leven waarin de gemeten inspanning van de geest en spieren zou worden onderbroken door welverdiende rust. Hij zou graag de natuurwetten leren om zo haar te domineren en te profiteren van haar gaven. De mens lijfde de natuurlijke kracht van dieren in om zijn dromen waar te maken en wanneer dit niet aan zijn verwachtingen voldeed, wendde hij zich tot zijn eigen soort voor dit doel, daarmee deels andere mensen van hun menselijkheid berovend, gewoon omdat hij krachtiger was.
Dromen van een gelukkig en vredig leven gaf dus aanleiding dwang uit te oefenen over anderen, een kracht die de geest van de gebruiker ervan verarmt. Dat is de reden waarom de dromen van de mens over geluk niet waar zijn geworden door de geschiedenis heen: deze hedonistische weergave van "geluk" bevat de zaden van ellende. Ze voeden de eeuwige cyclus waarbij goede tijden slechte tijden baren die op hun beurt weer leiden tot lijden en daarmee de mentale inspanning voortbrengt die ervaring, gezond verstand, gematigdheid, en een zekere mate van psychologische kennis oplevert; alle deugden die dienen om meer gelukkige bestaansvoorwaarden te kunnen creëren.

In goede tijden verliezen mensen geleidelijk het zicht op de behoefte aan diepgaande reflectie, introspectie, kennis van anderen en een begrip van de ingewikkelde wetten van het leven. Is het de moeite waard om na te denken over de eigenschappen van de menselijke natuur en de mens zijn gebrekkig persoonlijkheid of het eigen of van iemand anders? Kunnen we de creatieve betekenis van het lijden begrijpen wat we zelf niet hebben ondergaan, in plaats van de gemakkelijke uitweg te nemen en het slachtoffer te beschuldigen? Overtollige mentale inspanning lijkt zinloze arbeid wanneer de vreugden van het leven voor het oprapen lijken te liggen. Een slimme liberaal, een vrolijk individu is een “good sport”, een meer vooruitziende persoon die twijfelachtige resultaten voorspelt wordt al snel een spelbreker.

Perceptie van de waarheid over de echte omgeving, in het bijzonder een goed begrip van de menselijke persoonlijkheid en zijn waarden, houdt op een deugd te zijn tijdens de zogenaamde "happy" tijden; doordachte twijfelaars worden bestempeld als regelneven die “goed genoeg” niet met rust kunnen laten. Dit leidt tot een verarming van psychologische kennis, de capaciteit tot differentiatie van de eigenschappen van de menselijke natuur en persoonlijkheid, en het vermogen om creatief met de geest te kunnen scheppen.
De cultus van de macht verdringt daarmee de geestelijke waarden zo essentieel voor het handhaven van de openbare orde met vreedzame middelen. Verrijking van een natie of involutie met betrekking tot haar psychologische wereldbeschouwing kan worden beschouwd als een indicator van de vraag of zijn toekomst goed of slecht zal zijn.

Tijdens de "goede" tijden wordt het zoeken naar waarheid ongemakkelijk omdat het lastige factoren onthult. Het is beter om na te denken over eenvoudiger en aangenamer dingen. Onbewust afstand nemen van gegevens of kennis die ondoelmatig is of lijkt te zijn, verandert geleidelijk in een gewoonte, wordt dan aangepast gedrag en door de samenleving als geheel geaccepteerd. Elke gedachtegang gebaseerd op dergelijke partiële informatie kan onmogelijk tot juiste conclusies leiden, wat verder tot onbewuste substitutie van hinderlijke uitgangspunten met meer geschikte opties leidt, daarmee de grenzen naderend van verschijnselen die als psychopathologisch kunnen worden beschouwd.

Dergelijke tevreden periodes, die vaak geworteld zijn in een zeker onrecht t.a.v. andere mensen of naties beginnen de capaciteit tot individueel en maatschappelijk bewustzijn en geweten te wurgen; onderbewuste drijfveren beginnen een beslissende rol in het leven in te nemen. Een dergelijke samenleving beschouwt elke waarneming van ongemakkelijke waarheid als een teken van "ill-breeding". JG Herder's * ijsberg is verdronken in een zee van vervalste bewusteloosheid; slechts het topje van de ijsberg is zichtbaar boven de golven van het leven. Catastrofe wacht in de coulissen. In zulke tijden, begint het vermogen tot logisch en gedisciplineerd denken, uit nood geboren in moeilijke tijden, te vervagen. Wanneer gemeenschappen het vermogen verliezen tot psychologisch bewustzijn en moreel kritisch denken, worden de generatieve processen tot het kwaad geïntensiveerd op elke sociale schaal, of het nu individueel of macro-sociaal is, totdat ze terugkeren naar de "slechte" tijden.

[* Opmerking: Johann Gottfried Herder (1744-1803), een theoloog van opleiding en beroep, beïnvloede rijkelijk de Duitse literatuur met zijn literaire kritiek en zijn filosofie van de geschiedenis. In zijn latere jaren woonde Herder in het hertogdom Weimar en zijn aanwezigheid, samen met 1. W. Goethe en Schiller F, maakte Weimar tot de vader van het Duitse neo-humanisme. Zijn analogie van nationale culturen als organische wezens had een enorme impact op het moderne historisch bewustzijn. Naties, zo betoogde hij, bezaten niet alleen de fasen van de jeugd, volwassenheid en verval maar ook enkelvoudig, onvergelijkbare waarde. Zijn mix van antropologie en geschiedenis was kenmerkend voor die tijd.]

We weten al dat in elke samenleving een bepaald percentage mensen psychische afwijkingen met zich meedragen, veroorzaakt door verschillende aangeboren of verworven factoren, die afwijkingen in de waarneming, het denken en het karakter produceren. Veel van zulke mensen proberen om betekenis te geven aan hun afwijkende leven door middel van sociale hyperactiviteit. Ze creëren hun eigen mythen en ideologieën van overcompensatie en hebben de neiging om egoïstisch anderen hun eigen afwijkende opvattingen op te dringen inclusief de daaruit voortvloeiende doelstellingen en ideeën.

Wanneer een paar generaties "zorgeloze good-times" resulteren in maatschappelijke tekorten ten aanzien van psychologische vaardigheden en moreel kritisch bewustzijn, maakt dit de weg vrij voor pathologische plotters, slangenbezweerders, en nog meer primitieve bedriegers om op te treden en gezamelijk de processen van de oorsprong van het kwaad te initiëren. Ze zijn essentiële factoren in haar synthese. Ik zal proberen om mijn lezers te overtuigen dat de deelname van pathologische factoren, dus onderschat door de sociale wetenschappen, een veel voorkomend verschijnsel is in het proces van de oorsprong van het kwaad.

Die tijden welke veel mensen later herinneren als de "goede oude tijd" leveren op die manier de vruchtbare bodem voor toekomstige tragedie als gevolg van de geleidelijke devaluatie van morele, intellectuele, en persoonlijkheid waarden die aanleiding geven tot Rasputin-achtige tijdperken.

Deel 2

Noot: Deze serie, deel 1 t/m 4 is een vertaling van hoofdstuk 3 "THE HYSTEROIDAL CYCLE" uit Andrew M. Lobaczewski's Political Ponerology: The scientific study of Evil adjusted for Political Purposes. [ ISBN 978-1-897244-25-8 ].

Het document is tot stand gekomen tijdens het totalitaire communistische regime in Polen als studie van het fenomeen "pathocratie", die samenlevingsvorm waar een select groepje psychopaten de macht weet te grijpen en hun wil weet op te dringen aan een gehele samenleving, met alle excessen en lijden van dien ...

*The first manuscript of this book went into the fire five minutes before the arrival of the secret police in Communist Poland. The second copy, reassembled painfully by scientists working under impossible conditions of repression, was sent via a courier to the Vatican. Its receipt was never acknowledged, no word was ever heard from the courier - the manuscript and all the valuable data was lost. The third copy was produced after one of the scientists working on the project escaped to America in the 1980s. Zbigniew Brzezinski suppressed it.

Political Ponerology: The scientific study of Evil adjusted for Political Purposes was forged in the crucible of the very subject it studies. Scientists living under an oppressive regime decide to study it clinically, to study the founders and supporters of an evil regime to determine what common factor is at play in the rise and propagation of man's inhumanity to man.

Shocking in its clinically spare descriptions of the true nature of evil, poignant in the more literary passages where the author reveals the suffering experienced by the researchers who were contaminated or destroyed by the disease they were studying, this is a book that should be required reading by every citizen of every country that claims a moral or humanistic foundation. For it is a certainty that morality and humanism cannot long withstand the predations of Evil. Knowledge of its nature, how it creates its networks and spreads, how insidious is its guileful approach, is the only antidote.*

www.qfgpublishing.com

No Rights Reserved (CC0 1.0)
10
 1. crimson-mode-1626@crimson-mode-1626
  #142120
  @LD

  Leuk stuk.:) Maar wat is hysteroisch? Ik heb werkelijk geen flauw idee.:)
 2. raspy-breeze-1388@raspy-breeze-1388
  #142121
  Ha, hysteroisch cyclus is allicht ietwat krom maar het laat zich toch beter duiden dan gewoon "hysterische cyclus", namelijk als het tot hysterie raken, en weer terug ... "hysterische cyclus" zou niet hetzelfde zijn :)
 3. crimson-mode-1626@crimson-mode-1626
  #142122
  "hysterische cyclus" zou niet hetzelfde zijn :)

  Dat zou idd erg freudiaans zijn.:)

  En waar is je linkje? Licentie?
 4. raspy-breeze-1388@raspy-breeze-1388
  #142123
  Het refereerd ook naar de borderline persoonlijkheid, het verliezen en opzoeken van grenzen. Hysteroidal is dan zeg maar de projectie daarvan op macro schaal. Linkjes komen aan het einde van deel twee, even je jezuieten geduld tonen ... :)
 5. crimson-mode-1626@crimson-mode-1626
  #142125
  even je jezuieten geduld tonen


  Tuthola, :)

  Tja, Hysterisch d,w,z, ongecontroleerde angsten.Hier haal ik meer dissociatie uit.
 6. raspy-breeze-1388@raspy-breeze-1388
  #142126
  Zeker, ook ... de speeches van Hitler waren een goed voorbeeld. Ieder weldenkend mens die haar moreel kritische vermogen niet verloren had kon de snakeoil ervan af zien druipen, G.W.Bush (cum suis) als onbeschaamd patalogisch leugenaar was ook een goed voorbeeld van de "deviant" aan de macht ... Hysteroisch omdat zij op macro-schaal psychopatalogisch een enorme invloed hadden ... "iedereen" deed immers mee met het bewonderen van de kleren van de keizer ...
 7. crimson-mode-1626@crimson-mode-1626
  #142127
  onbeschaamd pathologische leugenaar was ook een goed voorbeeld van de "deviant" aan de macht


  Datzelfde argument zou je voor Obama kunnen gebruiken.:)

  Verder doet het mij sterk aan het Experiment van Milgram denken.Serviel aan een dominante autoriteit.Is dat ook geen voorwaarde?
 8. raspy-breeze-1388@raspy-breeze-1388
  #142130
  Datzelfde argument zou je voor Obama kunnen gebruiken.:)
  Voorbeelden ten overvloedde inderdaad, maar zoals het artikel betoogt, komen deze excessen steeds vaker voor in een maatschappij waar de psychologische kennis uit het collectieve bewustzijn drijgt te verdwijnen om deze figuren bij tijds een halt toe te roepen ... [ Madoff, Burlesconi, Nethanyanu en ga zo maar door ] ... Allen gebruiken in elke geval een charmant en charismatisch masker om de ware bedoelingen te verbergen ...
 9. crimson-mode-1626@crimson-mode-1626
  #142134
  @LD

  Hier iets uit een stuk wat ik aan het bewerken ben voor Zap, al twijfel ik of ik het ga plaatsen.Anyway, het volgende:

  Het sociale experiment in Nederland in de herfst van 1999 genaamd 'Big Brother' toont het effect van deze dualiteit: de mediashow van de omroepvereniging V. [nu Y] over een groep mensen afgezonderd van de informatiecultuur en haar tijdgebonden bepaaldheden biedt dezelfde dualistische bevrijding: met het uitbannen van klokken uit de omgang met elkaar en het ontkennen van alle (?) standaardtijdbeheer-toegang tot de associatie realiseert men zich een nieuw begrip van sociale controle die de eigenlijke behoefte aan privacy weerstreeft (voor ten minste drie maanden gegeven een zeker soort van uithoudingsvermogen). Alles wat men nodig zou hebben is een sociaal wetenschappelijke vorm van informatie-overbelastings-bescherming en controle met camera's die een 'kijkend oog van God'-cultuur neerzet (met inbegrip van de luidsprekerstem van 'God' die uit de hemel tot je spreekt). En dit is niet een op zich zelf staand experiment. Webcams zijn een realiteit van het internet en telefoons geven ons woorden zonder gezichten uit de 'de GSM-hemel'. De lokale politiek overweegt het plaatsen van camera's door de hele stad om straatgeweld te registreren. Oudere mensen wordt het nieuwste stil alarm aangeboden naar het politiebureau om zich op straat veilig te voelen. Sociale controle digitaliseert (inmiddels een aanvaard werkwoord in Nederland). Niet langer worden we gedicteerd door een autoriteit. Ons worden enkel de grenzen aangegeven die helderheid zouden verschaffen over sancties op overschrijdingen en overtredingen of over wat trouw en dienstbaarheid is. Niemand zegt ons meer wat we moeten doen, we zijn simpelweg sociaal geconditioneerd behavioristisch gesproken. Zelfs formulieren invullen of belasting betalen hoeven we dan niet. We worden digitaal beheerst, iedere overtreding wordt geregistreerd. Geen misdaad blijft onopgemerkt. God is terug in de gemeenschap! Verrezen uit Zijn religieuze en filosofische dood. Een nieuw begrip van vrijheid is gerealiseerd binnen de grenzen bepaald door de subcultuur of zelfs de wet voor zover die een democratisch overwicht bereikte. Als we tegen 'Big Brother' ingaan worden we verbannen uit zijn paradijs van economische en informationele bescherming. We zijn 'geassimileerd en verzet is zinloos' is de nachtmerrie. De werkelijkheid is dat we weer met God zijn daar de sociale wetenschappers het leerden begrip te hebben vanuit de geschriften en we zijn bevrijd van de opleggingen van de tijd en de eventuele economische verplichtingen zoals het betalen van belastingen of werken voor een materieel resultaat. De prijs is onze privacy en de bevrijding wordt gevonden in de nieuwe dualiteit voor onze eigen vrije wil: we kunnen er voor kiezen om mee te doen en de verloren voordelen terug te winnen van een aanvaardbare en aangename vorm van sociale controle of tegen deze controle van de sociale wetenschapper ingaan en worden verbannen uit de bekrachtigde associatie, terug geworpen worden in de ouderwetse poel van sociale chaos, tekort schieten in de sociale controle, een toenemende misdaad hebben, staan voor dictaten van materiële arbeid en belastingverplichtingen en sociale zekerheid met de voortdurende dreiging van economische instorting.

 10. divine-hill-3982@divine-hill-3982
  #142174
  hebben mensen verlangd naar gelukkige tijden vol rust en gerechtigheid, welke zou hebben toegestaan ​​dat iedereen...


  Rust kan soms ook ervaren worden als vooral saai.

  Het schijnt dat jonge kinderen begrijpen wat 'gerechtigheid' is, begrip van waar je recht op hebt. Hele jonge kinderen voelen zich ook nog min of meer een met hun omgeving.
  Later leren ze dat de omgeving toch echt iets anders is dan zijzelf, dat pijn van een ander niet hun pijn is, dat genoeg niet altijd genoeg is, dat anderen misschien niet zo belangrijk zijn als zijzelf.
  Kijk ook naar de politieke spelletjes van chimps. http://nl.wikipedia.org/wiki/Frans_de_Waal http://www.bol.com/nl/p/chimpanseepolitiek/1001004008661138/
  http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1070539

  goede oude tijd
  Heeft nooit bestaan, zal nooit bestaan.