1. #centralisatie
 2. #communistisch
 3. #europese-unie
 4. #islam
 5. #journalisten
 6. #vrijheid-van-meningsuiting
 7. #witte-boorde

Europa en de Islam

Europa en de Islam

Verdeel en heers en orde uit chaos zijn zo van die termen waar ik aan moet denken als ik de strubbelingen in het Midden Oosten en de migranten problemen in Europa waarneem.
Uit een recente peiling van Maurice de Hond zou blijken dat het overgrote deel van Nederland de buik meer dan vol heeft van de Islam en haar volgelingen.
Ik ga er als mens vanuit dat ieder mens gelijkwaardig is maar dat de verschillen tussen mensen voortkomen uit cultuur en achtergrond verschillen. Een mens wordt beïnvloed door zijn of haar omgeving en bijna ieder mens heeft van nature een grote loyaliteit ten opzichte van de eigen stam, familie en achtergrond. Mensen die uit zijn op macht maken misbruik van deze gevoelens en spelen verschillende groeperingen tegen elkaar uit of behoren zelf tot een bepaalde groepering en hitsen hun soortgenoten op.
Religie is wat dat betreft een perfecte kapstok om je machtsbasis aan op te hangen. Islamitische, Joodse en Christelijke leiders willen meer macht en spelen dat uit over de rug van hun volgelingen.
Het draait niet om waarheid, spiritualiteit of liefde bij dit soort geestelijke leiders. De godsdienst is voor hen gewoon een manier om macht te verkrijgen.

Daarnaast speelt een ander probleem een grote rol in de problemen met migranten groepen in Noord Europa, namelijk de veelal links georiënteerde politiek correcte media.
In Zweden, Engeland, Duitsland, Noorwegen en Nederland heb je staatomroepen die voornamelijk bevolkt worden door links georiënteerde journalisten. Deze journalisten staan in een socialistische traditie die oude communistische waarden aanhangen. Uit die waarden is het door velen zo verfoeide politiek correcte denken ontstaan.
Dit politiek correcte denken heeft er voor gezorgd dat we tegenwoordig met een zogenaamde Multi culturele samenleving en de naweeën van een niet bewezen theorie over de connectie tussen uitstoot van co2 en opwarming van de aarde zitten opgescheept. Die opwarmings theorie kost ons jaarlijks miljarden aan milieu heffingen en het geloof in de Multi culturele samenleving en het jarenlang negeren van de schaduwzijden van de invloed van migranten op onze samenleving, door de gevestigde media en politieke partijen, zal vele Noord Europese landen nog decennia lang dwars zitten.

Is de Islam echt de vijand van onze westerse samenleving of worden we door onze leiders een bepaalde hoek ingedrukt zodat we ons wellicht weer gaan scharen achter nieuwe kruistochten?
Is de Islam het nieuwe communisme? Een nieuwe vijand die gekoesterd wordt door het militair industrieel complex, de olie boys en hun financiers. De Islam vertoont immers grote overeenkomsten met het communisme. Allebei staan ze een internationale ideologie voor die oproept tot gelijkheid en broederschap
De immigranten kwamen hier werken vanwege behoefte aan goedkope arbeid door onze elite. Zonder kapitalisme geen socialisme. Die elite liet hen hier vervolgens blijven, veelal op kosten van de belasting betaler en stelde geen enkele limiet of eis aan hun verblijf. Als we de socialisten moeten geloven zou er een soort perfecte samenleving ontstaan die grote gelijkenis zou vertonen met het Woodstock festival. Mensen van allerlei verschillende kleuren zouden elkaar liefdevol in de armen vallen terwijl ze zich uiterst geïnteresseerd zouden laven aan elkaars culturen. Dat de socialisten het destijds nogal moeilijk hadden met de Bijbel en het Christelijk geloof kan ik goed begrijpen maar helaas gooiden ze met de baby het badwater weg. “De mens is geneigd tot alle kwaad”, staat er in de Bijbel. Helemaal als je ook nog de omstandigheden creëert waarin dat kwaad kan gedijen.

Helaas kwamen we er achter dat de Islam cultuur en onze westerse cultuur niet zo goed samengaan.
Islam en onze zogenaamde vrijheid, vloeken nogal met elkaar.
Dat wilden onze socialisten decennia lang niet zien. Er waren zelfs feministen die het opnamen voor het recht van een vrouw om een boerka te dragen. Daar hadden ze immers zelf voor gekozen en wie waren wij nu helemaal om daar wat van te zeggen.
Vrouwen emancipatie, leuk en aardig maar je moest natuurlijk niet gaan discrimineren. Racisme was het. Je kan het toch niet maken om een burger in je samenleving te gaan wijzen op vrouwen rechten, homo rechten, vrijheid van meninguiting, vrijheid van geloof en al helemaal niet eisen dat die burger, als een tegenprestatie een constructieve bijdrage aan die samenleving levert.
In landen als Nederland en Zweden krijgen immigranten alle kansen, uitkeringen en subsidies om iets van hun leven te maken maar velen verrekken het gewoon en hebben een arrogante houding naar de in hun ogen ongelovige heidenen die via de belastingen meebetalen aan hun uitkeringen en subsidies. Er is iets goed mis in de cultuur van die mensen. Ze eisen respect maar zijn zelf totaal respectloos tegenover de cultuur waarin ze zijn opgenomen. Dat duidt er mijns inziens op dat dergelijke mensen thuis aangeleerd krijgen dat de westerlingen een soort honden zijn en hun vrouwen hoeren waar je zonder gewetensnood misbruik van mag maken.

Hoe nu verder? Ik ben bang dat het met een Europese Unie die streeft naar een verenigde staten van Europa, heel moeilijk wordt om het tij te keren. Ik vrees dat het alleen maar erger zal worden met de komst van grote groepen Roemenen, Bulgaren en andere Oost Europeanen naast de vele problemen met de Islam en de grote economische problemen zal dat de komende jaren nog veel vuurwerk opleveren.
Verder is er naast de integratie van migranten nog een veel groter probleem in onze samenleving, namelijk de corruptie onder onze autochtone elite. Onder deze elite is witte boorden criminaliteit normaal geworden. Er wordt voor honderden miljoenen gefraudeerd en gegraaid zonder dat daar een gevangenis straf tegenover staat. Men komt er vaak met een kleine boete van af. Daar tegenover wordt Jan modaal in dit land keihard aangepakt en leeggezogen bij de kleinste overtreding. Het probleem is dat onze overheid zelf deel uitmaakt van die elite en daarom ook een oogje dicht knijpt. Dat begint te vreten aan mensen en zorgt er voor dat de solidariteit in Nederland flink aan het afnemen is.
Wat we nodig hebben is een overheid die zich bewust is van de gevaren van het kapitalisme en daarom duidelijke regels stelt voor bedrijven en de rechten van arbeiders goed bewaakt.
Daarnaast moet de burger er op gewezen worden dat iedereen een eigen verantwoordelijkheid heeft en niet van de overheid kan eisen dat je met een gezond lichaam van de wieg tot het graf aan de borst van moedertje staat kan blijven hangen. De staat moet de burger duidelijk maken dat iedereen bepaalde rechten en plichten heeft en dat we in een samenleving leven waar vrijheid van meningsuiting en persvrijheid de belangrijkste waarden zijn. De overheid moet zich focussen op onderwijs, gezondheidszorg, openbaar vervoer, gas, water, elektriciteit en veiligheid. Dergelijke zaken moet je ook helemaal niet aan de markt over laten.
Huurwoningen en koopwoningen moeten goed door elkaar heen gemixt worden om getto vorming te voorkomen. Alleen asielzoekers toelaten die moeten vrezen voor hun leven of mensen die aan bepaalde democratisch vastgelegde criteria voldoen. Deze mensen zo snel mogelijk duidelijkheid geven, zonder recht op hoger beroep, over hun verblijfstatus en per direct een werkvergunning geven.
Om dat te bewerkstelligen zullen we ons natuurlijk moeten terug trekken uit het EU project en de Euro.
Laat u niet in de loeren leggen door de Eurofielen. Nederland blijft echt wel bestaan en het handelen met andere landen gaat ook wel door zonder de EU.
Stel dat het waar is dat we er economisch wat minder van worden. Dan nog zeg ik: doen. Ik denk dat de autonomiteit van Nederland belangrijker is dan wat zogenaamde groei.
De richting die we nu inslaan met z’n allen leidt alleen maar tot meer centralisatie, bureaucratie, een teloorgang van solidariteit en nog minder betrokkenheid en zeggenschap voor de burger.

No Rights Reserved (CC0 1.0)
16
 1. dark-meadow-3436@dark-meadow-3436
  #141665
  Wow,wat een slecht stuk.Allemaal intikkertjes en dooddoeners.De oplossing voor al onze problemen?
  -Lees een lagere schoolboek over hoe onze perfecte democratie eruitziet.
  Het draait niet om liefde en spiritualiteit en waarheid maar om macht bij ALLE geestelijke leiders.
  Communisten en kapitalisten willen allebei mijn geld en zijn in wezen beiden fascistisch en totalitair van aard.Een valse dichtomy.Een valse tweestrijd.
 2. jolly-forest-9206@jolly-forest-9206
  #141666
  Communisten en kapitalisten willen allebei mijn geld


  Hahaha.. terwijl je een zio-uitkering hebt :o))
 3. dark-meadow-3436@dark-meadow-3436
  #141674
  Wie was aan het huili huili over op de man spelen?!:D
  Ik doe alles om het systeem te vernietigen! Een uitkering hebben hoort daarbij!!!!eheheheh
  Ik weet dat het dom is om vermeende zwaktes te tonen of persoonlijke dingen te vertellen Liefdefool maar anders word het zo saai.
  Ik vindt foutloos schrijven ook retemoeilijk maar dit stukje staat vol met schrijffouten.
  Soms zou ik willen dat er een spellingsnazi was op het Log...
  En je bent een rotte vis!!!!!eheheh
 4. jolly-forest-9206@jolly-forest-9206
  #141677
  Jij vindt feiten benoemen hetzelfde als op de man spelen? Of vind je feiten benoemen op de man spelen wanneer je die feiten liever niet hoort?!

  Enniewee..

  Jij moet voor 100% niets hebben van de multiculti, verklaar je nader.

  En oh ja, wacht eens even, een interessante opmerking van je;

  Ik doe alles om het systeem te vernietigen! Een uitkering hebben hoort daarbij!!!!eheheheh


  En daarbij vernietig je ook jezelf aangezien je een zio-nationaliteit hebt, in een zio-land woont, etc..

  Buiten dat je niet de slimste bent komt steeds meer naar buiten waar je in werkelijkheid mee bezig denkt te zijn, jij probeert het systeem te vernietigen (waar jij een onderdeel van uitmaakt, ook al begrijp je dat blijkbaar niet, je bent niet de slimste), en iedereen die dat niet wilt die maakt je uit voor racistische xenofoob, dat is de laffe strategie. Dus onder het mom van tolerantie een systeem proberen te vernietigen, en iedereen die dat niet ziet zitten zou dan intolerant zijn, racistisch, fascistisch, xenofoob, en noem de hele riedel maar op. Kortom, iedereen die niet buigt voor jouw overtuiging die kan hel en verdoemenis over zich heen krijgen. Hmmmm.... waar heb ik dat toch eerder gehoord?!

  Nou, hoe dan ook, je moeder zal trots op je zijn wanneer je haar vertelt dat je bezig bent met het systeem te vernietigen dmv je uitkering en je te laten nemen door moslims.
 5. divine-hill-3982@divine-hill-3982
  #141681
  Geweldig @Liefdeloos hoe jij mensen 'geheimen' weet te ontfutselen.

  Enniewee..
  ik geloof helemaal niets van je vrome praatjes over menselijkheid, 'niet op de man spelen', en wat al niet meer de revue is gepasseerd. Voor mij blijf je een draaikonterige zio-trol.
 6. jolly-forest-9206@jolly-forest-9206
  #141685
  Gelukkig is het hoogste woord eruit, jij/jullie willen het systeem vernietigen, en misbruiken daarvoor de moslims, schuwen leugens list en bedrog niet, het doel heiligt blijkbaar de middelen.

  Nu krijg ik bevestigd waarom ik al lang geleden gevoelsmatig afstand had genomen van jullie bizarre uitspraken en ideeën.

  Jullie willen het systeem vernietigen, maar zullen we wedden dat jullie als eerste jankend bij de DWI op de stoep staan wanneer de uitkering niet gestort is. Jullie hebben geen flauw benul met wat jullie bezig zijn, mijn oma zei het altijd al; ledigheid is des duivels oorkussen.

  zio-trol


  Liever een zio-troll met een zio-nationaliteit, wonend in een zio-land.

  Dan een moslim-troll met een zio-nationaliteit, wonend in een zio-land, gebruikmakend van de zio-sociale voorzieningen, de zio-gezondheidszorg, etc..

  Niets is erger en gevaarlijker dan een agressieve hypocriet.
 7. divine-hill-3982@divine-hill-3982
  #141692
  Gelukkig is het hoogste woord eruit
  Draaikont.
 8. jolly-forest-9206@jolly-forest-9206
  #141695
  Ja, het hoogste woord is eruit, ik citeer:

  'Ik doe alles om het systeem te vernietigen! Een uitkering hebben hoort daarbij!!!!eheheheh'

  En wie zwijgt stemt toe, dus..
 9. divine-hill-3982@divine-hill-3982
  #141705
  En wie zwijgt stemt toe, dus..
  Hehehe it takes two to tango. Hehehehe. Leuk niet, al die draaikonterij.
 10. jolly-forest-9206@jolly-forest-9206
  #141714
  En wie zwijgt stemt toe, dus..


  Ik zet me toch behoorlijk tegen jullie af, ik zwijg alles behalve, de zoveelste stompzinnige opmerking.

  Enniewee..

  Geachte strijders,

  Ik heb besloten jullie niet langer te storen in jullie strijd om het zio-systeem te vernietigen. Mits jullie niet huilie huilie gaan doen wanneer het zio-systeem daadwerkelijk vernietigd is en jullie geconfronteerd worden met een harde werkelijkheid die jullie niet gewend zijn.

  Nou lieve zoetwater piraatjes .. eeuuhh .. strijders, ik zou zeggen áááánvalluuhhhhhh.... wat inhoudt, ga lekker je zio-uitkering incasseren zodat je lekker comfortabel de godganze dag achter je computer kan gillen en tieren over datzelfde zio-systeem die jou een comfortabel en makkelijk leven geeft zonder dat je er ook maar een malle moer voor hoeft te doen. Verder hoop ik voor jullie dat het een strijd wordt die jullie niet zullen winnen want stel je voor dat je je zio-uitkering niet meer krijgt, daadwerkelijk aan de bak moet en niet meer de godganze dag op je computertje kan slap ouwe hoeren en onzin verzinnen, brrrrrrr.... dat is voor jullie je reinste nachtmerrie.

  Nou, dooeeii.. dooeeii.. :o))
 11. De pot verwijt de ketel????
 12. jolly-forest-9206@jolly-forest-9206
  #141716
  Hoezo dan?
 13. autumn-paper-2304@autumn-paper-2304
  #141749
  @vonnegut: leuk stukje, kan me er wel in vinden. Alleen denk ik dat je beeldvorming van de Islam een pietsie bijgesteld moet worden.

  Er gaat niets boven eigen waarneming. Van enig socialisme/communisme als uitvloeisel of gevolg van die godsdienst is in Islamitische landen niets, helemaal niets te bespeuren. Dat gelul over broederschap is gewoon een verkooppraatje. :)

  . Dat duidt er mijns inziens op dat dergelijke mensen thuis aangeleerd krijgen dat de westerlingen een soort honden zijn en hun vrouwen hoeren waar je zonder gewetensnood misbruik van mag maken.


  Dat klopt. Dat is de uitwerking van de 'vernieuwde Islam' zoals de salafisten die propageren. Deze stroming wordt vooral door de Saoedische uitzuigers (Qatar, VAE etc) en hun Amerikaans/Israelische vriendjes 24/7 via alle Islamitische media uitgedragen in alle Islamitische landen.

  En als je denkt dat WIJ last hebben van dit door deze 'ideologie' gehersenspoelde tuig, ga dan even in Syrie kijken. Daar brengen de rebellen de bovenstaande quote in praktijk.
 14. Ness, het is soms moeilijk in te schatten wie nou wie bespeelt.
  Binnen de moslim wereld zijn al zoveel verschillende afdelingen die elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Ik denk dat de Saoedische uitzuigers, zoals jij ze noemt, inderdaad een groot probleem vormen. Kijk alleen maar hoe ze daar met personeel, vrouwen in het algemeen en andersdenkenden omgaan.
  Zij zijn een verbond aangegaan met de V.S. en Israel en lijken een verdeel en heers politiek te hanteren in het midden oosten en centraal azie.
  Wat de Islam in het algemeen betreft. Ik denk dat de huidige problemen een soort laatste stuiptrekkingen zijn van een godsdienst die aan het verliezen is. De islam is overduidelijk een godsdienst/cultuur die niet bij de moderniteit kan aansluiten. Het lijkt op een oude man met erectie stoornissen die af en toe nog een stijve krijgt maar in z'n achterhoofd deksels goed weet dat hij z'n beste tijd heeft gehad...
  Tenminste, dat hoop ik dan maar want ik moet er niet aan denken om in een wereld te moeten leven waar de Islam de overhand krijgt.
 15. plain-mud-1951@plain-mud-1951
  #141761
  Het is niet alleen de islam wat aan het einde van zijn latijn is,maar ook de andere religeuse godsdiensten.Zie de kerkgangers maar die ook massaal de rug toekeren.Langzaam aan neemt de geldgod het over en word men materialistisch van aard.Wat nogal egoistisch van karakter is.

  Uiteindelijk blijkt dit alles ook maar een droom geweest te zijn voor vele.Aan dit alles komt ook een einde.

  Waar het op neer komt is dat alles feitelijk hetzelfde is.Verdeel en heers.De een komt met het fabeltje dat we een democratie zijn,en de ander komt met een ander fabeltje over een man met een baardje in de hemel die de mensheid afstraft als het niet luisterd.

  Het blijft een dierenwereld,met de mens als beest der dieren.
 16. broken-glade-3440@broken-glade-3440
  #141765
  @ Tamsowashere, religieuze godsdiensten zijn er nog wel maar het is allemaal wat persoonlijker geworden mede als gevolg van de nieuwe mediavormen. Wat begon met de boekdrukkunst mensen konden zelf de bijbel lezen gevolg--> reformatie, hoewel dit met name ook door politieke machthebbers is georkestreerd,

  Maar met de uitvinding van de tv zijn er volgens mij pas echt veel mensen van de kerk weggelopen bijvoorbeeld als ik een live verbinding met het Vaticaan heb kan ik de mis ook op de tv volgen of live in de Sint-Nikolaaskerk te Amsterdam bijvoorbeeld. Of als moslim kun je je tv fine tunen met Mekka.

  Overigens vraag ik me wel eens af wat er nou ''Joods aan Israël is'' die staat is volgens mij ook zwaar geseculariseerd, vrouwen in het leger, feministische politici, dragqueen op het eurosongfestival, loveparades, zuipen etc. Ik dacht ergens te lezen dat Israël ook een migrantenprobleem heeft Somaliërs en Ethiopiërs etc..

  Ik begin er steeds meer van overtuigd te raken dat zionisten ook een tool zijn van de Illuminati, het is blijkbaar een strategisch gebied, eerst de Romeinen die er al zo mee bezig waren, daarna de kruistochten die opdracht van de paus of de tempelridders zijn georganiseerd, daarna de Britten en sinds vorige eeuw de zionisten.

  En dan hebben we nog de vrijmetselarij...