1. #besparingen
  2. #bezuinigingen
  3. #bloggers
  4. #crisis
  5. #economische
  6. #evolutie
  7. #imf
  8. #paul-krugman
  9. #recessie
  10. #weerstand

<< error >> (our Markdown requires webpage links, not image links, see manual)

Nooit gezien: de snelle implosie van de ‘besparingsbeweging’

Krijgt Paul Krugman dan toch het gelijk aan zijn kant? De economieprofessor blijft er op hameren dat besparingen geen greintje hoop brengen, de situatie wordt er alleen slechter door. Aanvankelijk stuitte Krugman op stugge weerstand van de voorstanders van besparingen.

Maar vervolgens deed zich een nooit gezien fenomeen voor: de snelle implosie van de ‘besparingsbeweging’. Zelfs het IMF geeft nu schoorvoetend toe dat besparingen alleen niet zaligmakend is. Sommige ‘austerians’ wisten niet hoe ze zo snel mogelijk konden terugkrabbelen.

De impact van de bloggers

De snelheid waarmee de ‘austerians’ (deels) bakzeil moesten halen was verbazingwekkend. De ‘besparingseconomen’ Reinhart & Rogoff gingen af als een gieter, een evolutie die nog sneller verliep zodra er relatief grote gaten in hun theorie werden gevonden.

Opvallend is dat de hele discussie in het openbaar werd gevoerd, waarbij de impact van de bloggers niet onderschat mag worden. Daarmee krijgen we een glimp van de toekomst te zien: economische standpunten worden uit een economische context gehaald en het grote publiek krijgt ook zijn zegje. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

slimbeleggen.net

No Rights Apply
1