1. #ban
  2. #belastingbetaler
  3. #beurskoersen
  4. #de-nederlandsche-bank
  5. #economische-groei
  6. #kredietverlening
  7. #miljarden
  8. Artikelen

<< error >> (our Markdown requires valid webpage links, not image links, see manual)

Banken saboteren economische groei

Banken doen niets terug voor hun redders
De miljarden euro’s waarmee de belastingbetalers in 2008 de banken hebben moeten redden hebben er toe geleid dat de banken, als een soort van ‘dankjewel’ de kredietkraan voor het midden- en kleinbedrijf zo goed als dichtgedraaid hebben. Dat de economie hieronder lijdt kan de bankiers kennelijk niets schelen. Inmiddels zijn we nu zover dat de werkloosheid in Nederland volledig uit de hand begint te lopen. Afgelopen maand lag dit aantal op 643.000 en verwacht wordt dat dit aantal zal gaan oplopen naar meer dan 700.000.
Aanscherping kredietvoorwaarden voor het MKB
Om economische activiteiten te kunnen ontplooien heeft het Midden- en Kleinbedrijf dringend behoefte aan krediet. Om regionaal en landelijk de economie weer aan de praat te krijgen is het van belang dat kleinere bedrijven hun activiteiten uit kunnen breiden. Deze vangen echter in de meeste gevallen bot bij de banken als zij geld willen lenen. Financieringsaanvragen van gezonde bedrijven die een uitbreiding gefinancierd willen hebben worden massaal door de banken afgewezen, ondanks dat zij goed uitgewerkte en haalbare bedrijfsplannen overleggen. Voor veel bedrijven wordt van de een op de andere dag hun rekening-courant aanzienlijk verlaagd of in zijn geheel ingetrokken. De Nederlandsche Bank meldt dat banken de kredietverlening aan het MKB als risicovoller zijn gaan zien. De banken zijn zich volgens DNB meer zorgen gaan maken over de algemene economie, de specifieke bedrijfstak of onderneming en het onderpand. Banken waren ook strenger om hun kapitaalpositie beter te kunnen waarborgen. Uit de cijfers van DNB blijkt dat sinds 2008 banken in haast elk kwartaal de kredietvoorwaarden voor het MKB verzwaarden. Voor multinationale en grote ondernemingen was dit niet of nauwelijks het geval.
Werkgelegenheid
Voor de Europese Centrale Bank is de dalende kredietverlening aan het MKB een groot probleem omdat juist die sector verantwoordelijk is voor het leeuwendeel van de werkgelegenheid in de eurozone. De ECB werkt daarom aan een plan om de kredietverlening aan het MKB op gang te krijgen. De ECB is samen met andere Europese organisaties, zoals de Europese Commissie, in overleg gegaan om een markt te creëren voor obligaties die gedekt zijn door leningen aan niet-financiële ondernemingen, met name het MKB. De ECB zou deze obligaties, zogenoemde “Asset Backed Securities”, kunnen gaan opkopen.
Geen goede wil
Aan de andere kant zou de ECB zich moeten afvragen wat er met de duizend miljard euro is gebeurd die zij tegen 1% rente aan de banken als ‘cadeau’ beschikbaar hebben gesteld december 2011 en februari 2012 (LTRO 1 en 2). Deze waren aanvankelijk bedoeld om de Europese economieën weer vlot te trekken, maar omdat de president van de ECB de banken in de gelegenheid stelde deze miljarden naar eigen keuze te besteden is hier niets van terechtgekomen. Erger nog, in plaats van het geld in de economie te stoppen zijn de banken met deze miljarden zelf gaan speculeren op de beurzen. Het gevolg hiervan is dat de beurskoersen het een na het andere hoogterecord laten sneuvelen, terwijl er totaal geen economische reden is voor deze stijgingen. Voor de zoveelste keer laten de bankiers zien dat zij volkomen lak hebben aan fatsoensnormen en gaan alléén maar voor de snelle winsten. Op het moment dat de door hen opgefokte beurskoersen imploderen, zullen deze heren wederom zonder schaamte hun handje komen ophouden bij de belastingbetaler.

nieuws.nl

No Rights Apply
2
  1. Zombiebanken. Ze tonen maar weer 'ns aan dat ze het kankergezwel in de samenleving zijn. Op de lange termijn is hun doodvonnis getekend.
  2. Het is logisch dat banken niet uitlenen. Geen groei, geen perspectief en ze hebben nog genoeg verliezen weg te werken. Een van de tegenbewegingen is het ophalen van geld buiten het bankwezen om. Iets dat in opkomst is. Een tweede constatering is dat het MKB wellicht ook geen levensvatbare perspectieven biedt (lees: financierbaar). De Boomers hebben het verknald, we moeten eerst de broekriem aantrekken voordat het weer beter kan worden.