1. #aardolie
 2. #economie
 3. #europa
 4. #fossiele-brandstoffen
 5. #grenzen-aan-de-groei
 6. #olieverbruik
 7. #recessie
 8. Artikelen

Kunnen we ons aanpassen aan minder aardolie?

Op het weblog Crashwatcher verschijnen prognoses over de hoeveelheid aardolie, die we de komende decennia tot onze beschikking zullen hebben. De auteur maakt overzichtelijke grafieken bij zijn scenario's. Maar die grafieken laten zonder uitzondering zien dat wij in Europa steeds minder aardolie zullen gaan gebruiken.

Vorige maand schreef Crashwatcher een verhaal over de situatie, die zal ontstaan als olie-exporterende landen hun export pas zullen gaan beperken als ze zelf minder dan 2 vaten olie per jaar per hoofd van de bevolking overhouden. Dat is gunstig voor het continent Europa, want dan kunnen wij nog decennia lang olie importeren.
Toch is het bijbehorende grafiekje niet geruststellend.

Aan de rode cirkeltjes zie je dat het aardolieverbruik van de gemiddelde Europeaan sinds 2005 is gaan dalen. Het bedraagt nu ongeveer 9 vaten olie per jaar per Europeaan.
Crashwatcher verwacht dat de gemiddelde Europeaan in 2016 nog maar 6 vaten aardolie per jaar verbruikt. En in 2024 3 a 4 vaten aardolie per hoofd van de bevolking per jaar.

Met de blauwe cirkeltjes geeft Crashwatcher de bevolking aan. Hij verwacht dat de Europese bevolking tot 2020 zal blijven groeien en dan langzamerhand zal gaan krimpen.

Volgens dit scenario zal het aardolieverbruik in Europa in 2016 30% lager liggen dan nu. Om een idee te krijgen wat dat betekent kunnen we kijken naar het aardolieverbruik van bijvoorbeeld Griekenland en Spanje in het afgelopen decennium.

Het aardolieverbruik van de gemiddelde Spanjaard daalde tussen 2007 en 2011 (in 4 jaar tijd) met 25%. De gemiddelde Griek verbruikte in 2011 nog maar 11,7 vaten aardolie, 22% minder dan in 2006.
Een daling van het aardolieverbruik met 20 tot 25% in een periode van 4 jaar tijd gaat in beide landen gepaard met een zware economische recessie met hoge werkeloosheid. (ik beweer niet dat de recessie het gevolg is van het dalend olieverbruik: ze treden tegelijkertijd op)

Doordat de mondiale olieproduktie niet verder groeit en het olieverbruik in China, India en het Midden-Oosten sterk toeneemt, blijft er netto minder aardolie over voor Europa.
Het is goed voor te stellen dat Europa over 4 jaar (in 2016) 30% minder aardolie gebruikt dan in 2012. De Europese maatschappij zal er heel anders uitzien als ze 30% minder aardolie tot haar beschikking heeft.

 • er zullen minder auto's rijden
 • er zal minder benzine verkocht worden
 • het aantal vliegbewegingen (vliegvakanties) zal afnemen
 • er wordt minder aardolie gebruikt voor elektriciteitsopwekking omdat er meer windmolens en zonnepanelen duurzame elektriciteit zullen opwekken
 • de chemische industrie zal krimpen en minder aardolie gebruiken

cassandraclub.wordpress.com

No Rights Reserved (CC0 1.0)
1
 1. autumn-math-2368@autumn-math-2368
  #141257
  En we zullen allemaal een stuk gezonder worden door afname van de luchtvervuiling