1. #bijen
 2. #bijensterfte
 3. #ccd
 4. #clothianid
 5. #imidacloprid
 6. #neonicotinoiden
 7. #pesticiden
 8. #systemisch
 9. #thiamethoxam
 10. Artikelen

<< error >> (our Markdown requires valid webpage links, not image links, see manual)

Tijdelijk verbod op voor bijen gevaarlijke pesticiden

Er komt een tijdelijk verbod op drie soorten pesticiden die gevaarlijk zijn voor de gezondheid van bijen. De neonicotinoïden zullen niet gebruikt mogen worden in de periodes dat bijen actief zijn op landbouwgewassen. De meeste Europese lidstaten zijn voor, maar konden maandag geen voldoende grote meerderheid voor het voorstel van de Europese Commissie vinden. Daardoor komt de bal in het kamp van de Commissie te liggen, die haar tekst nu doordrukt.

De lidstaten hebben moeten weerstaan aan de machtige pesticidelobby die de laatste maanden kosten noch moeite heeft gespaard om het voorstel te kelderen
Kathleen Van Brempt

De drie stoffen blijken volgens een rapport van het Europees Voedselagentschap dat in januari verscheen een zeer hoog risico in te houden voor bijen. De Europese Commissie stelde daarop voor gedurende twee jaar neonicotinoïden helemaal te verbieden, maar daar wilden de lidstaten niet van weten.

Compromis
Nadat een expertencomité zich over de zaak had gebogen, werd vandaag alsnog een compromis gevonden. De drie pesticiden clothianidine, thiamethoxam en imidaclopride, die neonicotinoïden bevatten, zullen in de toekomst enkel nog gebruikt mogen worden in periodes waarin bijen niet actief zijn. Bovendien worden ze enkel nog voor professioneel gebruik toegelaten, particulieren zullen ze niet meer in de handel vinden. Op 1 december 2013 wordt het verbod actief.

Dat er een compromis is, verdient evenwel enige nuance. Het is inderdaad zo dat een meerderheid van de EU-lidstaten gewonnen is voor een moratorium, maar omdat er geen voldoende grote gekwalificeerde meerderheid werd gevonden, kon geen formele beslissing worden genomen. Daardoor kwam het dossier opnieuw bij de

www.hln.be

No Rights Apply
2
 1. crimson-mode-1626@crimson-mode-1626
  #140444
  "En alleen een volledige ban zal de blootstelling van andere insecten, vogels en amfibieen aan deze systemische stoffen die lang in bodem en water actief blijven en hun weg vinden naar de nectar en pollen, voorkomen."


  De eesrte stap is in ieder geval gezet.
 2. shiny-limit-4404@shiny-limit-4404
  #140475
  Wat hebben we eigenlijk nog aan dàt Europa-EU? Als oneindig slechte agressieve en bovendien zeer lang nawerkende gevaarlijke chemische middelen niet verboden kunnen worden, bij hoogdringendheid, door het EU-Parlement, dat ze het EU 'corrupt gedrocht' dan maar afschaffen en grijpen we gewoon terug naar de nationale parlementen, lijkt toch logisch. Monsanto lijkt heel Europa-EU gecorrumpeerd te hebben tot het uiterste en nu is het hek van de dam...Farage heeft dus nog groot gelijk ook en waar blijven nu al die 'uitbollende' Verhofstadt's, Martens' en De Guchts' of mss vinden ze het allemaal prima en 'kosjer' in hun ogen dan?