1. #biotechnologie
 2. #genetisch
 3. #gewassen
 4. #ggo
 5. #hongarije
 6. #landbouw
 7. #mais
 8. #minister
 9. #monsanto
 10. #onderzoek
 11. #verboden
 12. Artikelen

<< error >> (our Markdown requires webpage links, not image links, see manual)

Hongarije vernietigt maïsvelden van Monsanto’s ggo-zaden

Hongarije verzet zich tegen genetisch gewijzigde organismen (ggo) en vernietigde onlangs ruim 400 hectare maïs uit ggo-zaden van biotechnologiereus Monsanto. Dat meldt minister van Rurale Ontwikkeling Lajos Bognar.
In tegenstelling tot de meeste EU-landen, zijn ggo-gewassen in Hongarije verboden. De ggo-maïs werd ondergeploegd, verklaarde Bognar, die benadrukte dat de maïs nog geen pollen had verspreid.

Gezien het vrije transport van goederen binnen de EU zullen de Hongaarse autoriteiten niet onderzoeken hoe de ggo-zaden in het land zijn gekomen, maar ze zullen wel nagaan waar die goederen aangeboden worden binnen Hongarije.

Landbouwers wisten het niet
Volgens de staatsradio zijn de twee grootste internationale zadenbedrijven in Hongarije betrokken bij de zaak en zijn vermoedelijk nog duizenden hectares gewassen afkomstig van ggo-zaden. De meeste landbouwers zijn er zich niet van bewust dat ze ggo-zaden hebben gebruikt. Landbouwers wier akkers worden omgeploegd kunnen niet meer opnieuw zaaien en zien hun oogst van dit jaar dus verloren gaan.

www.demorgen.be

No Rights Apply
0