1. #cyprus
 2. #fractional-reserve-banking
 3. #goudstandaard
 4. #spaartegoed
 5. #staatsschuld
 6. Artikelen

<< error >> (our Markdown requires webpage links, not image links, see manual)

Van 1907 tot Cyprus

Nadat hij ook al de hand had gehad in de financiële paniek van 1893 en 1901 verspreidde JP Morgan in 1907 het gerucht dat vele kleine private banken in de problemen waren. De rekeninghouders raakten in paniek en begonnen hun geld van de banken te halen. De banken moesten, om overeind te blijven, enorme hoeveelheden geld lenen. Eerst van mensen als Morgan en JD Rockefeller, en na 1913 van de in dat jaar opgerichte Federal Reserve.

In 1920 nam de Federal Reserve het 'wijze' besluit om alle gegeven leningen in één keer terug te vorderen. De meerderheid van de kleine en middelgrote banken in de VS en in West-Europa ging daardoor failliet, vele productiebedrijven met zich meesleurend. In de puinhopen werden vele noodlijdende banken en bedrijven en de bijbehorende goederen opgekocht door de grotere banken. Het was een klap die de wereldeconomie niet meer te boven kwam en die uiteindelijk voerde naar de Tweede Wereldoorlog en de totale machtsgreep van de centrale banken in de VS en Europa.

Meerdere mensen van macht en aanzien hadden in de gaten wat er gaande was, en probeerden hun medeburgers te waarschuwen voor het smerige spel van de banken. Ze werden niet geloofd, door de media zwart gemaakt, geïntimideerd en zelfs vermoord. De banken die toen overbleven kennen we als de Amerikaanse grootbanken van vandaag: Citi Group, JP Morgan Chase, Bank of America.

De door JP Morgan en consorten georkestreerde paniek vertoont grote paralellen met wat we de laatste jaren, en vooral ook recent op Cyprus zien gebeuren.

Van wie kwamen de paniekberichten in het voorjaar van 2009 over de dalende euro en de "alternatiefloze" noodmaatregelen (een pure machtsgreep) van de EU? Sindsdien is de euro toch meerdere keren onder de toen gevreesde grens van $1,30 gezakt, zonder dat er enige vorm van ongerustheid - laat staan de paniek van mei 2009 - uitbrak. Het maakt des te duidelijker dat de paniek van toen in scene gezet was.

Wie naar het beleid van nu kijkt zou kunnen vermoeden dat men er willens en wetens op uit is om weer een bankrun te veroorzaken, die dezelfde gevolgen zou kunnen hebben als de door JP Morgan veroorzaakte bankrun van 1907. Men pakt van een klein landje de spaartegoeden af, verspreidt het bericht dat men hetzelfde van plan is in andere landen en hoopt dat iedereen zijn centen van de bank haalt. De kleine en middelgrote banken - net als u geen vrienden van de grootbanken - komen in de problemen en gaan failliet of worden overgenomen door de grote vissen in de vijver.

Overheden zullen opnieuw enorme leningen aangaan bij de grote en centrale banken om het 'noodlot' af te wenden, en zich voor generaties in de schulden steken. Verdere besparingen en privatiseringen zijn de enige oplossingen die men lijkt te kunnen bedenken. Waar het allemaal toe leidt kunt u zelf bedenken.

"The one aim of these financiers is world control by the creation of inextinguishable debt" - zei Henry Ford. Dat punt is nu al bereikt, maar zolang de macht op papier nog bij het volk (de nationale regeringen) ligt is het einddoel voor de Poppenspelers nog niet bereikt. Pas wanneer elke burger ook op papier onderdanig is aan één centrale regering zullen de banksters een item van hun 'to do-lijst' wegstrepen.

Zolang de macht op papier nog bij het volk (de nationale regeringen) ligt is er echter ook de mogelijkheid om de grootbanken te verslaan. Het lukte al eerder. Het kan ook nu weer lukken.

Maar er is daarbij een grote sta-in-de-weg: de nieuwsmedia, die de burger moedwillig slecht informeren en het daardoor onmogelijk maken de juiste keuzes te maken. .

De rol van de media is in theorie rapporteren wat zich afspeelt in de samenleving. In de praktijk komt het er echter op neer dat de samenleving zich richt naar wat de media rapporteren. En die rapporteren wat de grote en centrale banken willen dat ze rapporteren, zodat de onwetende burger de indruk krijgt dat wat er gebeurt het beste is voor het algemeen belang en dat een meerderheid van de bevolking het daar mee eens is.

Dat is niet zo.

Ons wordt wijsgemaakt dat we dat we jarenlang op te grote voet hebben geleefd, van geleend geld.

Maar wie nam die beslissingen om dat geld te lenen?

Wie nam de beslissing om over te gaan tot een systeem van centrale banken en staatsobligaties waarbij er rente moet worden betaald over elke stuiver die er in de economieën van de wereld in omloop is?

Wie ontvangt die rente?

Ja, inderdaad een minimaal klein deel wordt uitbetaald aan de staat (zijnde een kleine aandeelhouder), maar het grootste deel verdwijnt in de zakken van Rijk & Machtig, datzelfde Rijk & Machtig dat steeds door de belastingbetaler uit de brand wordt geholpen om hun verliezen te dekken, terwijl ze zelf in perverse rijkdom leven en alle winsten in eigen zak steken.

Dezelfde corrupte politici, diezelfde loopjongens van Rijk & Machtig, die het hele systeem van centrale banken en staatsschuld in de steigers zetten, die de crisis veroorzaakten, die de burger hebben laten bloeden en die nu de burgers van Cyprus en straks heel Europa zullen laten bloeden, plaatsen zichzelf weer op de voorgrond om te bepalen om hoe we dit zogenaamd gaan oplossen.

We mogen zogenaamd kiezen welke partij we het willen laten oplossen, maar wat heb je te kiezen als geen van de partijen de enige juiste oplossing biedt?

Welke dat is weet u al:

 • fraudeurs in de cel steken in plaats van hun straf te laten afkopen met een boete die slechts een fractie bedraagt van hetgeen ze bijeen gefraudeerd hebben
 • het afschaffen van het systeem van private centrale banken
 • het afschaffen van de fractional reserve banking
 • als we de euro behouden dan dient dat geld simpelweg gemaakt te worden naargelang de nationale overheden het nodig hebben en dient dat door de genationaliseerde centrale banken renteloos in de economie te worden uitgezet
 • de staat kan al het geld dat ze nodig hebben voor het aanleggen van wegen en bruggen, havens en vliegvelden, voor het betalen van de ambtenaren en de uitkeringen simpelweg zelf 'drukken', en zal dat dus niet meer hoeven lenen

  Al vanaf de lagere school wordt ons echter wijsgemaakt dat dat zal leiden tot hyperinflatie, en wordt er steeds maar weer gewezen op de Weimarrepubliek of Zimbabwe. Dat het een keer is misgegaan wil niet zeggen dat het een slecht idee is. Over de plaatsen waar dit systeem geweldig functioneerde (Greenbacks) en nog steeds functioneert (Guernsey) wordt door de financiële experts van de gevestigde media gezwegen als het graf.

  Ze blijven ook steeds herhalen dat dat geld dan niet gedekt is.

  Maar 1) dat is het nu ook niet (er is sinds 1971 geen goudstandaard meer, en de reservemunt dollar is ook maar papier), en 2) het zal wel gedekt zijn, namelijk door de verworven infrastructuur en de gedane arbeid van de ambtenaren.

  De winst bedraagt al in het eerste jaar een goede 40 miljard euro voor de Nederlandse staat, zijnde het bedrag dat men nu aan rente betaalt over de staatsschuld.

  Kent u een politieke partij die dit soort plannen in zijn programma heeft staan?

  Kent u een financieel commentator van een van de gevestigde media die dit soort onderwerpen al eens aankaartte?

  Uiteraard niet.

  Wat u wel hoort en leest is de steeds hernieuwde karaktermoord op Vladimir Poetin. Waarom? Omdat hij de Russische centrale bank nationaliseerde en de aandeelhouders het bos in stuurde, omdat Rusland nauwelijks staatsschuld heeft (net als onze 'grootste vijand' Iran maar zo'n 10% van het BBP, Libië had zelfs 0% staatsschuld, net als Syrië).

  De politici en de media werken voor de mensen die nu obscene hoeveelheden rijkdom opstrijken dankzij het misdadige systeem van de centrale banken en de rente op de staatschuld, zijnde de grootaandeelhouders van die centrale banken.

  Daarom zal in het huidige politieke klimaat, in het bestaande medialandschap nooit een werkelijke oplossing bedacht worden. Politiek (van Roemer tot Rutte, De Wever tot Tobback) en media zijn twee handen op de ene vettige buik van Rijk & Machtig.

  Het is daarom dat u denkt alleen te staan in uw verontwaardiging over de gang van zaken en niet in staat bent er iets aan te doen. Maar u staat niet alleen. De oplossing is simpel. Aan u om deze onderdeel te maken van het publiek debat.

www.zonnewind.be

No Rights Apply
0