1. #abn-amro
 2. #banken
 3. #belasting
 4. #bezuiniging
 5. #economie
 6. #leugen
 7. #monetaire-systeem
 8. #samenleving
 9. #schuld
 10. #sns-reaal
 11. Artikelen

<< error >> (our Markdown requires valid webpage links, not image links, see manual)

Wereld is één grote leugen

Leugens op alle fronten

De wereld van vandaag is verworden tot één grote leugen. Op alle fronten in de samenleving wordt gelogen en bedrogen alsof het een lieve lust is. Of je je nu in de politieke-, financiële-, rechterlijke-, journalistieke-, medische-, religieuze- of sportwereld bevindt; zonder list en bedrog kom je geen stap hoger op de ladder van succes en aanzien. Hoe geraffineerder de leugen, hoe groter de kans op succes.
Prutsers

Charles Swietert

Ook in de wereld van de leugenaars heb je prutsers en toppers. Prutsers zijn leugenaars die verhaaltjes vertellen welke een korte houdbaarheidsdatum hebben. Doordat zij al snel door de mand vallen komen zij niet ver en blijven gefrustreerd bungelen aan de onderkant van de samenleving. Een voorbeeld hiervan is Charles Swietert. Deze was ooit verbonden als politiek verslaggever bij het NOS-journaal en werd in 1982 door VVD-leider Ed Nijpels naar voren geschoven als beoogd staatssecretaris van Defensie in het kabinet Lubbers I. Drie dagen na zijn benoeming moest hij echter alweer aftreden omdat hij in zijn curriculum vitae had vermeld dat hij doctorandus was terwijl hij nooit aan een universiteit was afgestudeerd. Ook had hij beweerd luitenant in het Nederlandse leger te zijn geweest, maar bij navraag bleek hij niet verder te zijn gekomen dan de de rang van korporaal. Omdat deze feiten voor iedereen eenvoudig achterhaalbaar waren kan je zo’n iemand dus gerust een prutser noemen.
Toppers

Anders is het gesteld met de toppers. De toppers onder de leugenaars zijn mensen die hun leugens op een meedogenloze en gewetenloze wijze afschermen van waarheidsvinding. Hun leugens zijn in de meeste gevallen niet of nauwelijks achterhaalbaar. Zodoende kunnen zij zich al liegend en bedriegend een weg naar boven banen. Eenmaal boven aangekomen, hebben zij onderweg zoveel aanzien en macht verworven, dat zij deze kunnen gebruiken om hun eventuele zwakheden of fouten niet aan het licht te laten komen door het hanteren van intimidaties en dreigementen naar hun kritische volgers.
Sport

Een recent voorbeeld is het dopinggebruik van de zevenvoudige ‘winnaar’ van de Tour de France, Lance Armstrong. Hij lag al jaren onder vuur voor zijn vermeend dopinggebruik. Armstrong gebruikte alle middelen die tot zijn beschikking stonden om de beschuldigers zwart te maken en voerde hautain en arrogant een waar schrikbewind over zijn wielerploeg en verguisde en kleineerde iedereen die openlijk twijfelde aan zijn geloofwaardigheid. Zelfs de officials waren in zijn macht en durfden hem, ondanks dat zij wisten van zijn dopinggebruik, niet openlijk aan te pakken. Misselijkmakend is ook de bekentenis van het Nederlandse ‘wieleridool’ Michael Bogerd over zijn dopinggebruik vanaf 1997 tot 2007. Met droge ogen heeft hij al die jaren volgehouden dat hij nooit doping heeft gebruikt en sprak er schande van dat het in zijn tak van sport zo veelvuldig voorkwam. Omdat hij over een onschuldig koppie beschikt geloofde men hem ook nog. Het is waarschijnlijk dat de sponsor van zijn wielerploeg, de Rabobank, ook op de hoogte was van het dopinggebruik in de Raboploeg. Mocht het gebruik van verboden middelen toch uitkomen dan werd de renner (Michael Rasmussen) ontslagen en waste de Rabobank de handen in onschuld omdat deze dit op ‘eigen risico’ deed. Nu er echter steeds meer bewijsmateriaal naar boven komt doet de Rabobank er het zwijgen toe en wenst geen mededelingen te doen. Het moge echter duidelijk zijn dat de ‘verantwoordelijken’ bij de Rabobank met dichtgeknepen billen angstig afwachten op wat er allemaal nog komen gaat.
Politiek en banken

Zou het liegen en bedriegen beperkt zijn gebleven tot de sport alléén dan is het, hoewel erg genoeg, nog tot daar aan toe.Maar het is vooral in die segmenten van de samenleving waar het welzijn en de voorspoed van de mensheid van belang is, dat liegen en bedriegen tot ‘religie’ is verheven. In de bankensector is bijna niemand meer te vinden die de werkelijke belangen van zijn cliënten behartigt, maar draait alles alléén maar om zoveel mogelijk winst maken. Hiervoor doen zij alles om dat te bewerkstelligen en zijn zelfs zover gegaan dat ze de hele wereldeconomie in gevaar hebben gebracht. Ook de politiek laat zich niet onbetuigd wat betreft list en bedrog. Hun uitgavepatroon en de geilheid om makkelijk geld te kunnen lenen bij de zéér gewillige banken hebben ervoor gezorgd dat de meeste landen tot over hun oren in de schulden zijn komen te zitten die, gezien het rente-eisende monetaire systeem, nooit meer terugbetaald kunnen worden. De bevolking van de landen wordt gedwongen om garant te staan voor de absurd hoge leningen die hun regeringen zijn aangegaan en worden financieel steeds verder uitgekleed door het verhogen van belastingen en het verliezen van verworven rechten. Ook hier wordt op grote schaal gelogen en bedrogen. De enorme bezuinigingsoperaties worden aan de burgers verkocht onder het mom van dat het later beter zal gaan als de overheid haar schulden heeft terugbetaald. Een kind op de lagere school echter kan je al voorrekenen dat schulden nooit kunnen worden terugbetaald als je ieder jaar 3% meer geld uitgeeft dan dat er ontvangen wordt . Die tekorten zullen ieder jaar moeten worden bijgefinancierd en moet er zelfs rente over rente over rente worden betaald. Toch willen de politici ons doen geloven dat de schulden zullen worden weggewerkt Hieronder een grafiek die laat zien hoe ‘goed’ ze dat lukt.

nieuws.nl

No Rights Apply
5
 1. divine-hill-3982@divine-hill-3982
  #139275
  Misschien kun je het zien als grote schoonmaak die op dit moment aan de gang is.
 2. holy-hill-3835@holy-hill-3835
  #139284
  Niks schoonmaak, Ouwe. Er worden enkele zondebokken opgeofferd om het gepeupel te kalmeren.

  Of dat gaat werken weet ik natuurlijk niet.
 3. round-haze-0427@round-haze-0427
  #139286
  Dit verschijnsel is toch van alle tijden? De wereld deugt niet, red jezelf.
 4. Wereld is één grote leugen


  De wereld van de mens is één grote leugen, wat niet zo vreemd is aangezien de mens een lieg-beest is.
 5. divine-hill-3982@divine-hill-3982
  #139290
  Er worden enkele zondebokken opgeofferd om het gepeupel te kalmeren
  Als dat zo is, dan wordt er de laatste tijd wel erg veel geofferd, hetgeen dan niet veel goeds voorspelt.