1. #aardbevingen
  2. #drinkwater
  3. #fossiele-brandstof
  4. #gaswinning
  5. #milieuorganisaties
  6. #proefboringen
  7. #schaliegas
  8. Artikelen

Onderzoeksplan schaliegas ‘onacceptabel’

DEN HAAG - Het conceptplan voor het onderzoek naar de mogelijke risico's en gevolgen van schaliegaswinning is met harde kritiek ontvangen.

Het onderzoeksplan voldoet niet aan elementaire eisen van goed wetenschappelijk onderzoek, zeggen leden van de klankbordgroep dinsdag. ''Het is in de huidige vorm niet acceptabel'', staat in een beoordeling die de meeste leden steunen.

In Brabant en Flevoland bestaan plannen voor proefboringen naar schaliegas.

Anders dan voorgesteld wil de klankbordgroep bijvoorbeeld dat de onderzoekers kijken naar specifieke omstandigheden in deze twee provincies zoals het risico van bodemdaling voor waterkeringen in Flevoland en de vele actieve aardbreuken in Brabant vanwege het risico op aardbevingen.

Literatuurstudie

Advies- en ingenieursbureau Witteveen + Bos voert de literatuurstudie uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Het bedrijf heeft een consortium gevormd met Fugro en Arcadis.

Over deze onderaannemers bestaan twijfels: ''Fugro en Arcadis werken internationaal voor de onconventionele olie- en gassector. Zij hebben er dus belang bij dat er in zoveel mogelijk landen geboord wordt naar onconventionele fossiele brandstoffen.''

In de klankbordgroep zitten vertegenwoordigers van betrokken provincies, gemeenten, waterleidingbedrijven, milieuorganisaties en de vereniging van Nederlandse olie- en gasproducenten. De meeste leden vrezen dat veel vragen in het onderzoek nog onbeantwoord blijven. ''Naar veel veiligheidsaspecten zal aanvullend onderzoek nodig zijn.''

Bijvoorbeeld Milieudefensie waarschuwde dinsdag voor haastwerk.

Omstreden methode

Schaliegas is met een omstreden methode te winnen is uit keiharde leisteenlagen in de diepe ondergrond. Er bestaan zorgen over vooral drinkwatervervuiling maar ook over trillingen, bodemdaling en gaslekken.

Het Britse bedrijf Cuadrilla dat wil gaan boren, zegt naar aanleiding van de ophef over aardbevingen door gaswinning in Groningen dat bodemdaling bij schaliegaswinning onwaarschijnlijk is.

Witteveen + Bos gaat het onderzoeksplan aanpassen. Het ministerie van Economische Zaken wil niet reageren op de kritiek. Het onderzoek moet voor de zomer klaar zijn.

www.nu.nl

No Rights Reserved (CC0 1.0)
0