1. #antropoceen
 2. #bayer
 3. #bijen
 4. #ccd
 5. #insecticiden
 6. #man-made
 7. #neonicotinoiden
 8. #pesticiden
 9. #wetenschap
 10. Artikelen

Europa gaat de bijen toch een handje helpen

Het was de afgelopen dagen spannend maar de EU commissie heeft vandaag toch besloten om door een pesticideverbod de bijen een handje te gaan helpen. Drie synthetische insecticiden (de zogenaamde neonicotinoïden) worden voor 2 jaar van de markt gehaald. Het handelt om Thiamethoxam (Syngenta), Clothianidin en Imidaclorid (beide van Bayer).

In tegenstelling tot EU landbouwafdeling nam de commissie de studie van EFSA (European Food Safety Agency) wel serieus. De EFSA komt met de conclusie dat de beruchte pesticiden wel degelijk (mede)verantwoordelijk zijn voor het massale sterven van de bijen (colony collapse disorder, CCD). Frédéric Vincent: er wordt een pesticideverbod voor zonnebloemen, koolzaad, mais, en katoen voorgesteld.

De commissie hoopt eind februari de maatregel in te kunnen voeren, in juli zou het verbod van kracht worden (dit is na het inzaaien van de gewassen). Vandaag zijn de eerste gesprekken al gevoerd.

In Duitsland worden de bijen al gedeeltelijk beschermd door een verbod op het gebruik van neonicotinoïden voor maiszaad. Ook in Slovenië, Italië en Spanje zijn beperkende maatregelen al van kracht. Maar in andere landen gelden geen beperkingen en deze zullen gaan protesteren.

Milieuorganisaties zijn blij met het besluit maar staan niet te juigen. De beslissing in Brussel is een voorzichtige eerste stap, in Europa nemen de bijenpopulaties snel af. Er zijn nog altijd genoeg pesticiden op de markt die nog gevaarlijker voor de nijvere insecten zijn.

Natuurlijk heeft Syngenta kritiek op de studie van de ESFA

Syngenta heeft zich een paar weken geleden al kritisch over de studie uitgelaten. Volgens het concern is het rapport in korte tijd onder politieke druk geschreven.

Het rapport was binnen drie maanden klaar en bevat heel veel onzekerheden. De door het concern betaalde lange-termijn studies, voor de productlancering, zijn niet eens meegenomen. Het rapport van de EFSA is niet gebaseerd op wetenschap en we (Syngenta) zullen ons met alle mogelijke middelen gaan verdedigen.

*Die Syngenta toch, opvallend is dat de pesticidenindustrie de gelijke wapens gebruikt als destijds de tabaksindustrie. Zo hard mogelijk liegen en ieder verbod juridisch aanvechten. Wetenschappelijke bevindingen over de schadelijkheid van neonicotinoïden bewust verzwijgen en vervolgens de EFSA beschuldigen van amateurisme getuigt ook niet direct van objectiviteit.

Een leestip voor de bestuurders is het rapport van de europese milieuwaakhond (EEA), hier worden de leugenachtige praktijken van de industrie aan de kaak gesteld. In 750 blz wordt aan de hand van de praktijk uitgelegd dat, de industrie met hun korte termijn denken, het leven op aarde onmogelijk maakt. Ook het uitsterven van bijen wordt uitgebreid besproken. Trouwens de samenvatting is het doorbladeren al waard.

De EEA pleit dan ook voor het voorzorgsdprincipe, hierbij wordt het pas mogelijk om een product op markt te brengen indien er geen bedenkingen bestaan over de schadelijkheid van mens en milieu. Trouwens de indsutrie wordt ook verantwoordelijk gemaakt voor de eventuele schade.

Tot die tijd moeten we het doen met bijvoorbeeld burgerinitiatieven, NGO’s die in de boksring stappen en petities. Op Avaaz.org hebben ondertussen meer dan 2,3 miljoen mensen hun afkeur te kennen gegeven.

Hier de petitie*

www.handelszeitung.ch

Some Rights Reserved (CC BY-SA 4.0)
2
 1. crimson-mode-1626@crimson-mode-1626
  #138199
  Het is niet helemaal je van het maar het is een stapje in de goede richting.
 2. damp-wood-5280@damp-wood-5280
  #138240
  stapJE idd