1. #corporatisme
 2. #eu
 3. #mensenrechten
 4. #neofeodalisme
 5. #neoliberalisme
 6. #privatisering
 7. #water
 8. Artikelen

<< error >> (our Markdown requires webpage links, not image links, see manual)

De privatisering van ons drinkwater

Sinds 2010 onderschrijven de Verenigde Naties officieel het recht op water. Via een resolutie verklaart de volkenbond water tot een “mensenrecht”. Een bron moet maximaal 1000 meter van huis bevinden, water mag niet meer als 3% van een huishoudinkomen kosten en binnen 30 minuten moet water verzameld kunnen worden. 2013: via een Europese richtlinie wil de Europese commissie het privatiseren van waternutsbedrijven vereenvoudigen. Waar eerder de zogenaamde “Bolkenstein-Binnenmarkt-Strategie” of “EU-Diensten-richtlinie” werden ingezet om (deel)privatiseringen van waterbedrijven te verkopen, wil de commissie nu, uiteraard na “advies” van experten uit de branche (lobby), het uitgeven van concessierechten van staat aan privaat stroomlijnen en reguleren. Zoals de EU zelf toegeeft: het gaat om het privatiseren van het water binnen de EU.

zapruder.nl

No Rights Apply
3
 1. Getekend.
 2. shiny-limit-4404@shiny-limit-4404
  #142436
  Burgerinitiatief via EU over het 'WATER is een Mensenrecht'
  25 juni 2013
  Die petitie tekenen lijkt niet zo eenvoudig is nogal omslachtig en de EU, zeg maar ±politiestaat, werkt duidelijk afradend door eerst zoveel gegevens te vragen, alvorens je zowiezo kan tekenen! Voor een simpel zogezegd EU-Burgeriniatief-petitie vraagt de EU zomaar eventjes:
  1) Volledige voornamen
  2) Achternam(en)
  3) Geboortedatum
  4) Nationaliteit
  5) Woonplaats
  6) Straat, nummer, overige
  7) Postcode
  8) Land
  9) Captcha
  Privacyverklaring:
  Privacyverklaring: Overeenkomstig artikel 10 van Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, worden de op dit formulier verstrekte persoonsgegevens uitsluitend aan de bevoegde autoriteiten ter beschikking gesteld ter verificatie en certificering van het aantal geldige steunbetuigingen dat voor dit burgerinitiatief is ontvangen (zie artikel 8 van Verordening (EU) nr. 211/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 betreffende het burgerinitiatief) en, indien noodzakelijk, voor verdere verwerking met het oog op juridische en administratieve procedures in verband met dit burgerinitiatief (zie artikel 12 van Verordening (EU) nr. 211/2011). De gegevens mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Betrokkenen hebben recht op toegang tot hun eigen persoonsgegevens. Alle steunbetuigingen worden uiterlijk 18 maanden na de datum van registratie van het burgerinitiatief of, in het geval van juridische of administratieve procedures, uiterlijk een week na afronding van die procedures vernietigd.
  Online inzamelingssysteem 1.3.2 Viking Edition

  Ref: https://signature.right2water.eu/oct-web-public/signup.do

  Online petitiesystemen als Avaaz en andere hebben genoeg aan de naam en het e-mail-adres, zo zie je weer maar eens duidelijk dat die EU toch maar een wereldvreemd ±corrupt ambtenaren gedrocht is!
  Platte commercie op de kap van de onwetende en argeloze burgers met toekomstig duur water (zie Nestlé, Coca-Cola...), onveilige gmo’s enz, de lijst wordt wel lang…lobby’s hé, wanneer gaan ze die eens afschaffen?