1. #alarmerend
 2. #bestrijdingsmiddelen
 3. #commerciele-belangen
 4. #gentech
 5. #gezondheid
 6. #gezondheidsrisicos
 7. #gilles-eric-seralin
 8. #glyfosaat
 9. #kanker
 10. #monsanto
 11. #ratten
 12. #roundup
 13. #voedingsmiddelen

Burgers werden voorgelogen over gentech onderzoek

Met het beantwoorden van kritiek gericht tegen een onderzoek waaruit blijkt dat gentech maïs de gezondheid van ratten in gevaar brengt, concludeert een campagnevoerder dat het publiek werd misleid om grote commerciële belangen te beschermen.

Toen in september vorig jaar een wetenschappelijk onderzoek werd gepubliceerd waaruit bleek dat een gentech maïs en kleine hoeveelheden van het Roundup herbicide, waarvoor het is ontworpen om te worden geteeld, de gezondheid van ratten beschadigde, noemde Corinne Lepage MEP het "een bom". Het onderzoek, door het team van Prof Gilles-Eric Seralini aan de Universiteit van Caen, Frankrijk, was de eerste om de effecten te testen van het eten van gentech voedsel, en de bijbehorende bestrijdingsmiddelen, over de levensduur van twee jaar van de dieren. Het onderzoek wees uit dat gentech maïs en Roundup ernstige orgaanschade en verhoogde tumor aantallen veroorzaakt, alsmede vroeger sterven.

Lepage wist dat als Seralini bevindingen serieus werden genomen de gevolgen voor gentech bedrijven en toezichthouders enorm waren, gentech voedingsmiddelen worden goedgekeurd op basis van onderzoeken over ratten voeren die tenminste 90 dagen duren, een equivalent van zeven tot negen jaar in menselijke termen. De tests worden uitgevoerd door dezelfde gentech bedrijven die de gentech zaden op de markt willen brengen. De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft gesteld dat zelfs deze korte tests niet altijd nodig zijn.

Monsanto's onderzoek bij 90 dagen ratten voeden met ditzelfde gentech maïs had verschillen gevonden in de met gentech gevoede ratten. Maar de EFSA beweerde dat ze "van geen biologische betekenis" waren en was het met Monsanto eens dat de maïs even veilig was als niet gentech maïs. Seralini team verkreeg ruwe data van Monsanto en analyseerde het opnieuw. Ze vonden tekenen van toxiciteit in lever en nieren in de met gentech gevoede ratten en publiceerden hun bevindingen in 2009.

Seralini voerde zijn recente onderzoek uit op basis van deze eerste bevindingen van toxiciteit en om te zien of ze gering waren, zoals de EFSA claimde, of dat ze zich ontwikkelden tot ernstige ziekte. De bevindingen waren alarmerend. De eerste tekenen van toxiciteit bij Monsanto's onderzoek van 90 dagen ontwikkelde tot volledige lever en nierschade over de langere periode van twee jaar. De eerste tumoren verschenen na slechts vier tot zeven maanden in het onderzoek, met een piek op 18 maanden.

De conclusies waren voor het gezonde verstand duidelijk. De routinematig gedane 90-dagen test met gentech voeding zijn gewoon te kort om effecten de tijd te geven om schade aan organen en kanker te tonen. En regelgevende instanties, zoals de EFSA, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor het toestaan van onveilige gentech voedingsmiddelen op de markt. Maar deze gezond verstand conclusies werden niet toegestaan om kracht te verwerven. Binnen een paar uur na vrijgave van het onderzoek werd het als gebrekkig en betekenisloos uitgeroepen door een koor van wetenschap critici.

De kritiek werden verspreid naar de pers door het in het Verenigd Koninkrijk gevestigde Science Media Centre en haar zusterorganisaties in andere landen. Het grootste deel van de media in de wereld nam de kritiek over. De focus van het verhaal werd verschoven van de alarmerende gezondheidsrisico's van slecht getest gentech voedsel naar "junk wetenschap" dat nooit had moeten worden gepubliceerd.

Maar alles was niet zoals het leek. Veel van de critici werden vervolgens blootgesteld als commerciële of carrière belangen hebbend in gentech technologie, belangen die ongezien naar artikelen in de media gingen die hen citeerde. Het Science Media Center zelf heeft financiering aangenomen van gentech en agrochemische bedrijven. Overheidsinstanties die het onderzoek veroordeelden, zoals de EFSA, waren betrokken geweest bij goedkeuringen van gentech gewassen en verdedigden dus simpelweg hun eigen beslissingen.

De belangenconflicten zouden minder belangrijk zijn als de kritiek een solide wetenschappelijke basis had. Maar het meeste was absurd. Bijvoorbeeld, critici zeiden dat Seralini gebruik had gemaakt van een stam van ratten die gevoelig zijn voor tumoren. Maar Seralini gebruikte dezelfde stam van ratten die Monsanto gebruikte in zijn onderzoek van 90 dagen over deze gentech maïs en zijn twee jarige kankeronderzoek over glyfosaat, de chemische stof in het Roundup herbicide. En onderzoek toont aan dat deze stam van ratten ongeveer net zo gevoelig is voor tumoren zoals jij en ik, waardoor het een uitstekende equivalent is voor een mens kanker model.

In tegenstelling tot de boodschap van de critici, heeft de wetenschappelijke gemeenschap zich niet verenigd om het onderzoek van Seralini te veroordelen. Veel wetenschappers, die geen band hebben met de groep van Seralini, zijn verontrust door wat zij zien als onderdrukking van wetenschappelijke bevindingen die lastig zijn voor commerciële of politieke belangen. Sommige namen contact met me op met hun zorgen en we bundelde krachten om een website, GMOSeralini.org, te creëren om het publiek en journalisten een evenwichtig beeld te bieden van Seralini's bevindingen en wat ze betekenen voor onze gezondheid.

Geen van de wetenschappers beweerden dat het onderzoek van Seralini perfect was. Alle onderzoeken hebben gebreken en beperkingen. Maar velen zeiden dat dit het meest gedetailleerde onderzoek is dat ooit is gedaan naar de effecten op de gezondheid van een gentech levensmiddel dat al in onze voedingvoorziening aanwezig is. De duidelijke conclusie is dat gentech gewassen en pesticide formuleringen moeten worden getest in levenslange voedingonderzoeken om eventuele gezondheidsrisico's te bepalen voor de mens.

Door,Claire Robinson.

gmoseralini.org

Some Rights Reserved (CC BY-SA 4.0)
2
 1. raspy-breeze-1388@raspy-breeze-1388
  #137676
  Kijk, goede antwoorden op foute kritiek ... altijd welkom ..
 2. crimson-mode-1626@crimson-mode-1626
  #137683
  Complimenten voor de vertaling:)

  Natuurlijk word je op het verkeerde been gezet.Het gaat hier om miljarden De wetenschap staat in dienst van de commercie. Bovendien beschikt de `wetenschap` niet over een voorspellend vermogen.