1. #aandeelhouders
 2. #abn-amro
 3. #belastingbetaler
 4. #demmink
 5. #gepensioneerden
 6. #gerrit-zalm
 7. #pensioenfonds
 8. #rabobank
 9. Artikelen

<< error >> (our Markdown requires webpage links, not image links, see manual)

De bankfraude verkocht als “crisis”

‘Pensioenfondsen moeten kar ABN Amro trekken’
AMSTERDAM (AFN) – In plaats van een beursgang zouden enkele grote pensioenfondsen zoals het ABP een substantieel belang moeten nemen in staatsbank ABN Amro. Dat zegt Lense Koopmans, president-commissaris van de Rabobank dinsdag in een interview in Het Financieele Dagblad. Wanneer de pensioenfondsen de kar trekken, zorgt dat volgens hem voor een stabiel aandeelhoudersbelang. ,,Het kortetermijndenken is vanuit de aard dominant bij beursgenoteerde bedrijven, en dat past niet bij het karakter van een bank”, aldus Koopmans.

ABN Amro gaat, met de steun van het ministerie van Financiën, in 2014 naar de beurs.

Tot zover dit bericht in het Financieel Dagblad van 27 december vorig jaar. Waarom wij dit soort uitspraken van levensgevaarlijke gekken en zwaar over het paard getilde Friezen als Lense Koopmans (en in voorkomende gevallen ook een malloot als Lachebekje Sr. Gerrit Zalm) verdacht vinden, leggen we even uit. Koopmans, waar kennen we die ook al weer van? Juist: het REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP. Leest u maar verder en u begrijpt, waarom een “republikein” zich nimmer thuis kan voelen in een “genootschap”.

De bankfraude verkocht als “crisis”
ABN-AMRO ging met de Rothschild Bank in zee in 1996, maar die samenwerking is in 2007 in de aanloop naar de ontmaskering van de bankfraude, razendsnel en net op tijd ontmanteld. Tijdens de daarop volgende “bankencrisis” (bailout) in 2008 werd door de Amerikaanse Federal Reserve een slordige $ 1.200 miljard “geleend” aan noodruftige banken, wereldwijd. Voor zover wij weten, het zal wel meer zijn, papier is geduldig. ABN Amro trok 1,5 miljard dollar en ING leende 8,6 miljard dollar van de Amerikaanse centrale bank. Aegon leende volgens het overzicht 248 miljoen dollar. Maar de Rabobank leende op het hoogtepunt 9,1 miljard dollar en spande daarmee de kroon. Rabo beweerde toen geen problemen te ondervinden van de “crisis”, omdat ze zo degelijk aan het bankieren waren geweest.

Rothschild onthulde onlangs dat het een co-operatie is aangegaan met de Rabobank, één van de belangrijkste financiers in de wereld op het gebied van voedsel- en landbouw. Rabobank neemt een belang van 7,5% in Rothschild Continuation Holdings, één van de basis houdstermaatschappijen die het N M Rothschild imperium bezitten. De RABO Bank sleept Rothschild door de crisis? RABO Bank leent eerst bij de Fed en neemt vervolgens een deel van het Rothschild Imperium over. Laten we er maar vanuit gaan, dat Rothschild een stevige vinger in de RABO pap heeft!

Onlangs nam de RABO Bank de zogenaamd zieltogende Friesland Bank over, de opmars is begonnen. Hierdoor heeft RABO Bank een controlerende invloed in Van Lanschot Bankiers gekregen. Ook Triodos Bank, de natuurvriendelijke woekeraar wordt inmiddels gecontroleerd door RABO Bank. Deze bank heeft een Raad van Commissarissen, waar behalve Lense Koopmans ook mevrouw Louise Fresco in zit, lid van de Trilateral Commission. Oud-minister Cees Veerman heeft zijn functie bij de Roosevelt Academy, waar ook ene Joris Demmink “toezicht houdt” (o.a. op een weeshuis in Cambodja) opgezegd en is commissaris geworden bij de RABO Bank. Het wachten is op de deconfiture van ING Bank, waarbij de mooie stukjes worden opgeslokt door de Rothschild-gecontroleerde banken en de rotzooi van dat sterfhuis via de ABN-AMRO Bank bij de pensioenfondsen terecht komt. Noteert u het alvast maar: er wordt gewerkt aan één pensioenbank (ABN-AMRO) en één Rothschild Bank (RABO-Conglomeraat).

Enige tijd geleden pleitten wij hier nog voor het privatiseren van ABN-AMRO. Met privatiseren bedoelen dat ook, dus het overdragen van de aandelen aan de Nederlandse burger. Weghalen bij de staat en herverdelen onder minimaal de belastingbetalers. Vervolgens kunnen wij de bank herstructureren naar de Nederlandse Volksbank, waarbij het filiaaltje in Amsterdam van de Europese Centrale Bank kan worden gesloten. Daar bedoelen wij derhalve De Nederlandsche Bank mee, een oplichtersbankje stammend uit de avonturenperiode van Koning Willem I.

Slecht plan
Welnu, wat wil de voorzitter van de raad van commissarissen van de Boerenleenbank? Hij zegt dat het voor een bank beter is niet op een beurs genoteerd te staan. Kunnen we in komen. Maar vervolgens doet hij de onoirbare suggestie om de pensioenfondsen op te leggen de aandelen van de staat over te nemen. De staat kan er de verplichtingen aan privé banken mee voldoen en de pensioenfondsen worden “verlost van overtollige spaartegoeden” van deelnemers. Slecht plan, desastreus voor de toekomstige gepensioneerden en de bitter noodzakelijke autonome Nederlandse Volksbank is verder weg dan ooit.

ABN AMRO moet weer worden gered, deze keer door de Nederlandse burgers zelf, zeker niet door figuranten als Zalm en Koopmans. Er moet een verbod komen op het nog verder ontmantelen van de bank die nu in staatshanden is. Die bank is sinds de “coup van Wouter Bos” namens de groot-aandeelhouders (o.a. het “staatshoofd”) van ons, nu willen we het ook écht te vertellen krijgen, voordat het wéér fout gaat..

Corrupte bordeeltoeristen als ons nationale Lachebekje Gerrit Zalm en de frauduleuze OGEM-Sterfhuis Constructeur Lense Koopmans kunnen de boom in met hun volksverraderlijke gebazel! Want wat is de situatie, als dit gerealiseerd wordt? Oneigenlijk gebruik van spaargeld voor het loskopen van een blok aan het been van de staat, die er vervolgens o.a. de leningen van de RABO Bank mee kan aflossen. De voorzitter RvC RABO Bank is weer met een “sterfhuisconstructie” bezig, deze keer in het groot, deze keer een staatsbank en een staatspensioenfonds. Met MILJARDEN Euro’s tegelijk worden de spaarpotten met zuur verdiend geld definitief leeggesluisd en men laat zich waarschijnlijk nog “adviseren” door de moorddadige roofzuchtigen van Goldman Sachs onder leiding van Bilderberger Victor Halberstadt. Het wemelt van de ex-politici in de raden van toezicht en de raden van commissarissen, iedereen kent iedereen en denkt nog wat van een ander tegoed te hebben. Men speelt elkaar de bal toe en is NIET competent. In een fatsoenlijke maatschappij wordt dit soort als ratten uitgeroeid, maar in deze bananen-monarchie aan de Noordzee spelen heel andere krachten. Lees: ZE LEEFDEN NOG LANG EN GELUKKIG!

Banken en opium.
Banken imperiums zijn gegrondvest op de opiumsmokkel van de negentiende eeuw. ABN-AMRO (Nederlandse Handel Maatschappij) is er een voorbeeld van. Jardine Metheson Bank is groot-aandeelhouder in het Rothschild Imperium, maar is gegrondvest op de opium smokkkel. De Boerenleenbank is misschien niet direct te relateren aan opium-smokkel, het uitmergelen van kleine boertjes en het vergaren van mega-oppervlakten landbouwgrond ligt meer “in de aard” van deze bank. Het doorschuiven van landbouwgrond naar projectontwikkelaars en de financiering ervan met drugsgeld, is echter het ideale bruggetje naar de onderwereld. Alle banken maken zich schuldig aan uw ongeluk, of het nu rente op niet bestaand geld is, de financiering van de drugsmaffia of het te gronde richten van complete natie-staten als Griekenland: Banken zijn overbodig en contra-productief.

De drugsmaffia functioneert niet zonder het banken-kartel en het banken-kartel is ten dode opgeschreven zonder dit kapitaal wit te wassen. De staat is een gewillig dienaar van beiden, door de ondemocratische wetgeving en de handhaving op onze kosten voor hun rekening te nemen. Banken en opium – vroeger en nu!

Het bewijs is er: de bankfraude is nog in volle gang! En wij maar denken, dat we in een “onafwendbare conjuncturele crisis” verzeild zijn geraakt. Onder leiding van volksverlakkers en bankmannetjes met hun schijnheilige “oplossingen”.

herstelderepubliek.wordpress.com

No Rights Apply
1
 1. muddy-forest-9418@muddy-forest-9418
  #137499
  Oh dan roven de banken op die manier de pensioenfondsen leeg? Waarom kan ABN de staatssteun niet terugbetalen en ING wel? Misschien moet dhr. Zalm ontslagen worden zonder gouden handdruk en moet een talent van ING worden aangetrokken.