1. #concurrentie
  2. #crisis
  3. #duitsland
  4. #economie
  5. #frankrijk
  6. #investeringen
  7. #multinationals
  8. #nederland
  9. #schulden
  10. Artikelen

Europa: platgebrand en verlaten?

“Ford gaat weg en er komt niets anders in de plaats. Niemand wil hier nog investeren. De toekomst in Europa is donker,” aldus een ex-werknemer van Ford Genk in de Financial Times. Europa, lange tijd het wereldcentrum van de vooruitgang, is in economisch verval.

Tussen 2007 en 2011 daalde de jaarlijkse investering in de 27 EU-lidstaten met meer dan 350 miljard euro. Die investering was twintig maal zo groot als de daling in privéconsumptie en viermaal zo groot als de economische krimp. Alle landen – Frankrijk en België, maar ook Nederland, Duitsland en het V.K. –krijgen het hard te verduren.

Volgens consultancyfirma McKinsey zullen de verloren gegane investeringen Europa tussen 2009 en 2020 ongeveer 543 miljard euro aan inkomsten kosten. De onderliggende reden is de verschuiving van zakelijke activiteiten naar opkomende economieën.

De trend om productie te verschuiven naar lage(re)loonlanden is het duidelijkst in de industriële sector, maar is ook steeds duidelijker merkbaar in de dienstensector en zelfs de financiële sector, waar Europa zeer lang een concurrentieel voordeel leek te hebben.

General Motors, General Electric, DuPont, Hewlett-Packard, Arcelor-Mittal, Citigroup en Nomura, Kimberly-Clark... het is maar een greep uit de vele tientallen multinationals die hun activiteiten in Europa terugschroeven of zelfs beëindigen. Uit cijfers die consultancybureau Grant Thornton verzamelde, moet blijken dat deze multinationalssinds 2009 door de schuldencrisis bijna 2.000 miljard dollar verloren.

Multinationals verwachten tientallen jaren van economische stagnatie en vrezen dat Europa het nieuwe Japan wordt.

Bovendien kampt de periferie ook nog met steeds meer radicale antihervormingspolitici die vijandig staan tegenover de zakenwereld.

Volgens James Fontanella Khan van de Financial Times heeft Europa net het tegenovergestelde nodig: het moet de markten helemaal opengooien om de concurrentiekracht aan te zwengelen.

www.express.be

No Rights Apply
0