1. #amerika
 2. #antropoceen
 3. #endocriene-disruptor
 4. #eu
 5. #hormoonverstoorder
 6. #kwik
 7. #polio
 8. #thimerosal
 9. #vaccinatie
 10. #vaccinaties
 11. #who
 12. #zware-metalen

Vaccinaties met giftig kwik redden de Derde Wereld

Het staat al een tijdje ter discussie, hoort thimerosal in kindervaccinaties thuis? De U.N. Environment Program vindt van niet en de experts hopen na de meeting in januari eindelijk eens de knopen door te hakken: reductie van man-made kwik.

Inleiding

Thimerosal of Methiolate is de merknaam voor , natriumethylkwikthiosalicylaat (C9H9HgNaO2S) en is een organische kwikverbinding. Het wordt onder andere aan vaccinaties voor vooral ontwikkelingslanden toegevoegd, dit als conserveringsmiddel.

Ongeveer 10 jaar geleden werd het giftig goedje uit de kindervaccinaties in de westerse wereld (VS en Europa) verwijderd, het werd verdacht van het veroorzaken van autisme. Na het verbod vonden enkele grote studies geen verband tussen de kwikverbinding en de ontwikkelingsstoornis.

De UNEP vindt al jaren dat alle man-made kwikverbindingen de wereld uitmoeten. Kwik is namelijk één van de weinige verbindingen die in het menselijk lichaam absoluut geen functie bezit en hoog toxisch is. Daarnaast is kwik en zijn familie ook nog eens een endocriene disruptor, bij hele lage dosis treden er rare effecten op die men met de huidige wettelijke toxicologische methoden niet eens kan beoordelen.

De discussie

Desondanks staat de MSM er de afgelopen dagen vol mee, het verbod op thimerosal gaat vele levens kosten, zie bijvoorbeeld hier en hier. Nu het punt weer op de agenda van de UNEP in januari 2013 staat, werpen de gezondheidadviseurs alvast de barricaden op: WHO verklaart dat thimerosal 100% veilig is. Studies in het tijdschrift Pediatrics pleiten namelijk tegen het verbod.

Walter Orenstein (Emory University) is de schrijver van één van de studies en vertelt: een verbod gaat levens kosten. Thimerosal zorgt ervoor dat vaccinaties bruikbaar blijven in gebieden waar geen koelkasten en eenmalige vaccins praktisch onmogelijk zijn.

Orenstein: het voorgestelde verbod is een poging om de blootstelling aan kwik en zijn verbindingen te verminderen. Kwik kan namelijk de hersenfuncties aantasten. Het is dan ook aan te bevelen om blootstelling zo veel mogelijk uit de weg te gaan. Maar als het gaat over thimerosal in vaccinaties dan wegen de nadelen niet op tegen de voordelen. Een verbod zou wel eens miljoenen dodelijk zieke kinderen in de derde wereld extra kunnen betekenen.

Men moet zich bedenken dat in 1999 Orenstein en collega’s helemaal niet zo zeker waren over thimerosal. De vaccinatie-industrie moest maar eens stoppen met het toevoegen van het goedje in de VS.

Rond die tijd waren ouders bezorgd dat de bijwerking van thimerosal weleens autisme zou kunnen zijn. Daarnaast merkten sommige onderzoekers op dat de concentratie conserveermiddel per spuitje, dus per kind, sterk kan variëren. Dit oversteeg de veilig geachtte grenswaarde volgens de Environmental Protection Agency (EPA).

Orenstein en collega’s hebben ondertussen hun bedenkingen van zich afgeschud en zijn nu overtuigd van de voordelen. Destijds wisten we het niet maar de nieuwe studies hebben aangetoond dat het metabolisme product van thimerosal, ethylkwik, stukken veiliger is dan methylkwik (wordt ook in vissen aangetroffen). De grenswaarden van de EPA zijn dus niet van toepassing.

De oppositie

Tegenstanders van thimerosal zijn niet overtuigd van het gepresenteerde wetenschappelijk bewijs. Daarnaast kunnen zij moeilijk leven met het idee dat de in VS en EU verboden vaccinaties wel goed genoeg zijn voor de Derde Wereld. Dit is gewoon niet acceptabel volgens SafeMinds.

SafeMinds knokt alle jaren voor een wereldwijd verbod maar merkt dat de stem van de derde wereldlanden nauwelijks wordt gehoord. Er is met ambtenaren uit Nigeria en Oeganda gesproken en zij maken zich wel terdege zorgen. Volgens SafeMinds zijn deze mensen bang om hun stem te heffen omdat de World Health Organization (WHO) thimerosal, dankzij experts zoals Orenstein, veilig heeft verklaard.

Daarnaast is SafeMinds het er absoluut niet mee eens dat door een verbod het vaccinatieprogramma in de Derde Wereld stopt. Het verbod wordt gefaseerd ingevoerd, dit geeft de landen en producenten de mogelijk om op zoek te gaan naar alternatieven.

De werkelijkheid?

Volgens Heidi Larson (London School of Hygiene and Tropical Medicine): op dit moment bestaan er geen goede alternatieven voor thimerosal. In de VS zijn kindervaccinaties verpakt in een enkele dosis, hierom heeft men geen conserveermiddel meer nodig. De productie- en transportkosten zijn per vaccinatie stukken hoger. Deze kosten kunnen niet door ontwikkelingslanden gedragen worden.

Frappant is Larson’s uitspraak: er bestaat geen wetenschappelijke reden om thimerosal te bannen, een verbod is gebaseerd op een publieke opinie...........

Bron NPR

*Nawoord

Het artikeltje is een bewerking en nog lang niet alles is besproken. Zo vraagt men zich ook af of DDT niet de oorzaak is van polio in plaats het vaccin de oplossing. DDT was/is een populair pesticide en ondertussen geven kinderartsen toe dat pesticiden niet zo geweldig gezond zijn voor onze kleintjes.

Thimerosal is een conserveeringsmiddel gebaseerd op de giftigheid van kwik, het schakelt gegarandeerd iedere natuurlijke bedreiging binnen de houdbaarheidsdatum uit. Niets meer dan een pesticide......*

Some Rights Reserved (CC BY-SA 4.0)
5
 1. divine-hill-3982@divine-hill-3982
  #135965
  In de VS zijn kindervaccinaties verpakt in een enkele dosis, hierom heeft men geen conserveermiddel meer nodig. De productie- en transportkosten zijn gewoon stukken hoger.
  Duh...
 2. restless-rice-1631@restless-rice-1631
  #135967
  Is aangepast :)
 3. lucky-feather-2024@lucky-feather-2024
  #135968
  Big Pharma,Big money.
 4. spring-cake-4188@spring-cake-4188
  #135976
  Het nut van vaccinaties is zeer twijfelachtig. Het nut van goede voeding is onweerlegbaar.
 5. divine-hill-3982@divine-hill-3982
  #135988
  Het nut van goede voeding is onweerlegbaar.
  Yep, biologisch en DEMETER is inderdaad nog biologischer.