1. #bezuinigingen
 2. #economie
 3. #energie
 4. #eroei
 5. #fossiele-brandstoffen
 6. #olie
 7. #oliewinning
 8. Artikelen

Je kunt elk vat olie maar één keer besteden

De zoektocht naar aardolie kost steeds meer. Vroeger onderzocht een klein groepje geologen de bodem en deed men een paar proefboringen. Dat leverde snel resultaat en miljoenen vaten olie op.
Maar geleidelijk raakte de makkelijk vindbare olie op. Tegenwoordig zoeken geologen met dure apparatuur en supercomputers in afgelegen gebieden, zoals de Falklands en Groenland. Er worden veel meer proefboringen gedaan en als men een olieveld vindt, is de opbrengst niet erg groot. Voordat er één miljoen vaten olie is gevonden zijn er al miljarden geïnvesteerd in de zoektocht en de infrastructuur.

De enorme investeringen in energiewinning gaan ten koste van andere activiteiten. In onze technologische samenleving is energie de beperkende factor. Elke dag worden er 88 miljoen vaten vloeibare brandstof geproduceerd en elke dag wordt die complete produktie verbruikt. We kunnen niet meer olie oppompen dan we nu doen.
Als we 2 miljoen vaten olie per dag gaan extra gaan uitgeven aan de winning van olie en gas, dan komen we die vaten ergens anders tekort. Er kunnen dan bijvoorbeeld minder auto's rijden.

Deze rantsoenering werkt via het marktmechanisme. Omdat oliewinning belangrijk is, kunnen oliemaatschappijen altijd geld lenen om nieuwe boorplatforms te bouwen en nieuwe proefboringen te doen. Maar gewone automobilisten kunnen geen geld lenen om benzine te tanken, dus gaan ze minder rijden.
Doordat er minder kilometers gereden worden, is er genoeg energie om in de poolgebieden en in de diepzee naar olie te zoeken.
Of andersom: doordat de oliewinning meer energie opslokt, is de brandstof te duur geworden voor sommige automobilisten.
Hieronder een grafiek van het aantal olie en gasboringen op het vasteland van de Verenigde Staten. Na 2005 neemt het aantal boringen snel toe.

De totale afstand, die de gemiddelde Amerikaan per 12 maanden rijdt (vehicle miles driven) is sinds 2005 aan het dalen, omdat de brandstofprijs stijgt.

Je kunt pijnlijke keuzes nog een tijdje uitstellen door zuiniger met brandstof en energie om te springen. De Amerikanen kopen kleinere, zuinige auto's en in plaats van de brandstofslurpende supersonische Concorde vliegen er tegenwoordig zuinige Airbussen.
Je kunt de keuzes nog langer uitstellen door geld te lenen en zo kun je de oplopende energieprijs nog wat langer betalen. Maar er komt een moment dat je moet kiezen om bepaalde activiteiten niet meer te doen.
In de VS is er geen geld (geen energie) meer voor ruimtevaart. En ondanks de bezuinigingen groeit de Amerikaanse staatsschuld nog altijd.
In Nederland willen we geen dure energie meer besteden aan kunstmatige eilanden en kunstmatige bergen. En ondanks de bezuinigingen groeit de Nederlandse staatsschuld nog altijd. Van 64% van het BNP in 2011 naar 68% van het BNP in het tweede kwartaal van 2012.

Uiteindelijk zal de winning van olie en gas zoveel energie opslokken dat pijnlijke keuzes onvermijdelijk worden. In Griekenland en Portugal. Die landen kunnen de dure olie niet langer betalen.

De oliemaatschappijen hebben weinig problemen om nieuwe megaprojecten op te starten. De banken staan in de rij om krediet te verstrekken.

Anno 2012 wordt ongeveer 10% van de aardolie besteedt aan de winning van olie. Anders gezegd: het investeren van één vat aardolie levert 10 vaten olie op.
Bij de winning van olie uit teerzand of uit schaliegesteente is dat rendement veel lager: één vat olie investeren levert slechts 2 à 3 vaten op.
Naarmate de makkelijk winbare, conventionele olie opraakt, zal er steeds meer energie gestoken worden in de exploitatie van onconventionele oliebronnen. Het is goed denkbaar dat we over 10 jaar 20% van alle beschikbare energie steken in de winning van energie. Dan blijft er nog minder energie over om de rest van de samenleving draaiend te houden. De keuzes zullen almaar pijnlijker worden.

cassandraclub.wordpress.com

No Rights Reserved (CC0 1.0)
20
 1. Nu in de herhaling! Turbo-Stokpaard
 2. Ja, Peak-oil, Hans kent mijn mening, maar goed voor de eventuele nieuwe zaploggers:

  Big-oil lachen zich kapot. Hoge winsten als gevolg van een hogere olieprijs als gevolg van 'peak-oil'.

  Dankzij 'peak-oil' kunnen Big-oil en de offshore-industrie naast booreilanden nu ook megalomane windmolen-eilanden gaan bouwen op zee. Drie-dubbele kassa! Kaching!
 3. Nu wil ook weer niet als een pessimistische zeikerd overkomen. Dus wat windenergie betreft het is tenminste iets, hoe meer alternatieven hoe beter. Toch geloof ik meer in zonne-energie.
 4. Big-oil lachen zich kapot. Hoge winsten als gevolg van een hogere olieprijs als gevolg van 'peak-oil'.


  Als je het stuk leest, kun je misschien on-topic reageren.
  Het gaat over het stijgend energieverbruik van de energie-business.
  Olie winnen in het Poolgebied is moeilijker en kost meer olie dan olie winnen in de Arabische woestijn.
  De Deepwater Horizon was een stuk duurder dan de olieplatforms die voor de Noordzee gebouwd werden.

  Of denk jij dat oliewinning in de toekomst veel makkelijker wordt.
 5. Het energieverbruik is wereldwijd behoorlijk afgenomen door de crisis volgens mij. Volgens mij staan de kranen van de OPEC half open. De enige reden voor de exploraties naar olie is kunstmatig hoge olieprijs als gevolg van investeringsbanken/beleggers.

  Voor de kust van Ierland laatst een veld ontdekt, voor de kust van Brazilie is men nu volop aan het ontwikkelen.

  De piek of plateau ligt nog voor ons.
  Ik begin pas te vrezen voor piekolie wanneer er een groot veld gesloten wordt wegens: leeggepompt.
 6. Ik begin pas te vrezen voor piekolie wanneer er een groot veld gesloten wordt wegens: leeggepompt.


  Brent, het beroemde olieveld in de Noordzee, produceert nog maar zo weinig dat Shell het misschien wel sluit;
  http://royaldutchshellplc.com/2012/02/21/brent-oilfield-to-be-decommissioned/

  Het energieverbruik is wereldwijd behoorlijk afgenomen door de crisis

  Ik zou dat omdraaien: de crisis is het gevolg van een behoorlijk afgenomen energieverbruik.
 7. One of these, Delta, has already stopped production, although the decommissioning work will take a decade or more, the spokesman said.


  A decade? 10 jaar of meer om een om een boorinstallatie stil te leggen.. lekker vaag, ze gaan er ook iets mee doen in het kader van climatechange..lekker vaag van Shell.

  Ik zou dat omdraaien: de crisis is het gevolg van een behoorlijk afgenomen energieverbruik.


  Het is een visieuze cirkel natuurlijk, maar als je wat meer uitzoomt dan is het overduidelijk dat de crisis een financiele oorzaak heeft en geen energetische.

  Op macro-niveau hebben mensen primair minder geld te besteden als gevolg van het financiele systeem.
  Mensen hebben geen minder geld te besteden als gevolg van minder energieverbruik.

  Geld is de bottleneck, niet energie.
 8. Geld is de bottleneck, niet energie.


  Grappig dat je dat nog steeds gelooft.
  De ECB heeft nog honderden miljarden klaarliggen om banken en landen overeind te houden.En afgelopen jaar leende de ECB 1000 miljard euro aan banken uit tegen zeer lage rente (LTRO1 en LTRO2)
  De FED koopt elke maand voor $40 miljard aan rommelhypotheken op. Er zijn dus ook meer dan genoeg dollars.
 9. [quoteGrappig dat je dat nog steeds gelooft][/quote]

  Dat is gewoon een feit.

  De ECB heeft nog honderden miljarden klaarliggen om banken en landen overeind te houden.En afgelopen jaar leende de ECB 1000 miljard euro aan banken uit tegen zeer lage rente (LTRO1 en LTRO2)
  De FED koopt elke maand voor $40 miljard aan rommelhypotheken op. Er zijn dus ook meer dan genoeg dollars


  Ja alleen de banken worden gered. Burgers, kleine bedrijven, middelgrote- en zelfs grote bedrijven worden niet gered.
  Als zojuist genoemden nu ook gered zouden worden dan heb je gelijk en dan zijn er genoeg dollars/euro's maar dat is helaas niet het geval en dat is de primaire reden van de crisis.
 10. Ze vertellen ons sprookjes en zijn in staat om oorlogen te doen uitbreken als de olieprijs daardoor om hoog schiet.

  Ik denk dat het wel mee valt en ik denk ook dat er al andere methoden zijn om licht te doen branden en voertuigen te verschuiven.
 11. fancy-math-8798@fancy-math-8798
  #133459
  plato
  Zonder betaalbare energie de wereldmarkt instort.Geld is alleen een stukje papier waar ze een monopolie op hebben.
  Als amerika niet die olievelden controleerde door middel van de dollar die betaalt moet worden,de dollar allang geklapt was.
  Het is wel dergelijk zo dat het aan de olie ligt,wat deze crisis veroorzaakt.
 12. fancy-math-8798@fancy-math-8798
  #133460
  Ik denk dat het wel mee valt en ik denk ook dat er al andere methoden zijn om licht te doen branden en voertuigen te verschuiven.


  Het gaat niet om het licht,maar om de productie.Alleen met licht crereer je geen goederen.Met olie doe je dat wel.Een oorlog die uitbreekt,komt omdat er een tekort zal ontstaan van die goederen.Hoe denk je dat alles vervoert word.Door het licht.Daarmee bedoel ik de verpakkingen.En de goederen zelf.Vrijwel alles word door olie gemaakt.

  Wat is oorlog.
  Dat zijn bv ook kudde dieren die elkaar bevechten om een vruchtbaar stukje grond.En diegene die het overleven,zullen gebruik maken van dat stukje grond.is niet anders als bij de mens.
 13. @ mr aluhoedje,

  Hebben een mensen een tekort aan olie of hebben mensen een tekort aan geld?

  Geen enkel tankstation staat droog! Er worden nog steeds tankstations gebouwd, er worden nog steeds energieinfrastructuren aangelegd etc.

  Laat je niet verwarren dor de hoge olieprijs; die is niet het gevolg van vraag en aanbod puur als gevolg van ons geweldige financiele systeem waar investeringbanken waardevaste of zelfs stijgende beleggingen zoeken.

  Mensen hebben een tekort aan geld omdat zij niet gebailout worden. En dat is puur een menselijke beslissing.

 14. Geld is de bottleneck, niet energie.

  Inderdaad bijzonder naïef!

  Was energie niet de bottleneck, dan hadden we ons al lang uit de crisis geproduceerd en geconsumeerd en was de crisis niet meer dan een conjunctuurgolf.

  Als je de evolutie in de wereldeconomie van de laatste 2 eeuwen beschouwd, zijn er volgens mijn zienswijze een aantal fundamentele zaken die je moet trachten te begrijpen:

  Enerzijds heb je ons materialistisch welvaartsniveau, ondersteund door een industrie/technologie die in 'thermodynamisch' evenwicht is met de instroom van goedkope, gemakkelijk ontginbare energie. Dit welvaartsniveau is gegroeid omwille van het aanwenden van steeds meer geconcentreerde vormen van energie (turf, wind -> steenkool -> olie, gas -> uranium). Deze evolutie ging noodzakelijk gepaard met toenemende complexiteit van technologie in wederzijdse afhankelijkheid. De 'welvaart' kan bij gelijkblijvende energie input nog blijven toenemen door het verbeteren van de technologie (bv. zuinigere motoren, verlichting, slimme management systemen...), maar deze toename is beperkt, energie is nog steeds de primaire voorwaarde. Het terugvallen op minder geconcentreerde vormen van energie zoals zon-, wind-, golfenergie zal met een zekere vertraging de industrie naar een lager 'thermodynamisch' evenwicht terugbrengen zodat die slechts een lagere materialistische welvaart kan ondersteunen (lees: lagere koopkracht, onafhankelijk van welke economische of politieke beleidsmaatregelen dan ook). De energie-industrie kan zelf wel groeien en werkgelegenheid scheppen, maar een steeds groter percentage van de geproduceerde energie zal het in zichzelf moeten investeren. Daar kan geen omzet op behaald worden, dus dat wordt gecompenseerd door dalende lonen en stijgende energieprijzen. Het is een fout te denken dat de kost van energie van weinig invloed is op de economie omdat deze laag was. Er is altijd al een macro-economisch evenwicht geweest, en iedere verstoring versterkt zichzelf in beide richtingen.

  Anderzijds heb je toename van welvaart in de 'breedte'. Steeds meer mensen die meedoen aan het systeem omwille van enerzijds een ruim aanbod van energie en grondstoffen en anderzijds voldoende vraag omwille van de stijgende wereldbevolking en mensen die zich uit de armoede willen opwerken.

  En het is met deze vormen van groei dat het financieel systeem in 'thermodynamisch' evenwicht is, globaal gezien dan. De constante industriële groei die eigenlijk als brandstof kan gezien worden om ons kunstmatig financieel systeem te ondersteunen. Ook hier is er een wederzijdse afhankelijkheid.

  Mijns inziens zijn er op vlak van energie grenzen bereikt, zowel wat kwaliteit betreft (mate van concentratie) als qua voorradigheid en zal de evolutie in technologie op termijn niet kunnen compenseren en zorgt dit indirect maar onvermijdelijk voor de ontwrichting van het financieel/economisch systeem.

  Spijtig genoeg zijn er te weinig mensen in het politieke en economische wereldje, maar eveneens de man in de straat, die deze 'thermodynamische' limieten weten te herkennen. En iedereen zit maar wat iedereen te beschuldigen en gaat er van uit dat welvaart een verworven natuurrecht is.

  Geld kun je printen, schulden kun je kwijtschelden en spelregels kun je veranderen. De natuurkunde laat zich minder eenvoudig manipuleren.

  President declares war on entropy ;-)
 15. Axeman,

  Was energie niet de bottleneck, dan hadden we ons al lang uit de crisis geproduceerd en geconsumeerd en was de crisis niet meer dan een conjunctuurgolf.

  De crisis is ook niet meer dan een conjunctuurgolf

  Geld kun je printen, schulden kun je kwijtschelden en spelregels kun je veranderen.

  Ja maar dit gebeurt dus niet en daarom hebben we nu crisis.

  Als thermodynamisch natuukundige zou ik me toch meer gaan verdiepen in het economische systeem (doc: money as debt bv.) en alternatieven.

  Geld is nu kunstmatig de bottleneck niet energie.
 16. Geld is nu kunstmatig de bottleneck niet energie.

  Het financieel/economisch systeem is ontwikkeld tot wat het is in co-evolutie met een steeds groeiende industrie en stijgende welvaart. Daarom kan het systeem niet omgaan met langdurige stagnatie of krimp. Nu dat het geval is door redenen waar we nauwelijks vat op hebben, wordt het economisch systeem ontwricht waardoor inderdaad geldtekorten ontstaan en de economie/industrie/welvaart meer schade wordt toegebracht dan wanneer men tijdig zou geanticipeerd hebben door de spelregels aan te passen. Dus in die zin heb je wel gelijk.

  De economische crisis versterkt eigenlijk de energiecrisis. Maar door die laatste niet te erkennen, is het volgens mij moeilijk om de juiste beleidsmaatregelen te nemen om de eerste te 'managen'. M.a.w. men loopt steeds achter de feiten aan en men doet aan damage control. Het belangrijkste effect van die ontwrichting is de toenemende inkomenskloof en laat het nu net de heersende klasse zijn die daar een relatief voordeel mee doet.

  Ik geloof dus niet dat door fundamentele aanpassingen in het geldsysteem welvaart plotseling voor iedereen beschikbaar komt. Dat het eerlijker kan, dus een kleinere inkomenskloof, daar ben ik het volmondig mee eens!

  Maar in die context wil ik ook nog eens duidelijk maken dat het geld van de rijken verdelen onder de armen niet hetzelfde is als de materiële welvaart van de rijken verdelen onder de armen.

 17. Voor de kust van Ierland laatst een veld ontdekt,...

  Dat met zijn 3500 vaten/dag, rendabel aan 125€/vat, kan instaan voor 0,004% van de wereldproductie en de globale peak oil met 2 dagen kan uitstellen.

  Zolang er om de 2 dagen zo een veld in productie wordt genomen is er niets aan hand.
 18. Met 2 dagen zonlicht kan je de aarde 1 jaar lang van energie voorzien.