1. #controle
 2. #elite
 3. #eugenetica
 4. #fantasie
 5. #gatto
 6. #hersenspoeling
 7. #indoctrinatie
 8. #john-taylor-gatto
 9. #kinderen
 10. #onderwijs
 11. #pruisisch
 12. #school
 13. Artikelen

John Taylor Gatto over het Pruisische schoolsysteem

Op de site Tragedy & Hope staat een serie interviews met ene John Taylor Gatto, een leraar die z'n eigen manier van lesgeven had. Hij nam z'n leerlingen serieus en gaf ze vrijheid om ze de mogelijkheden te ervaren.

In het interview wordt het in de VS (ook) geldende Pruisisch schoolsysteem doorgenomen, aan de hand van boeken en geschriften die tot de bron zijn uitgepluisd. Dat vind Gatto belangrijk.

Hij windt er geen doekjes om: het schoolsysteem voor de gewone burger is erop gericht om:

 • De kindertijd kunstmatig te verlengen.
 • De fantasie en creativiteit uit te bannen.
 • Via multiple-choice vragen het denken in standaard antwoorden te promoten.
 • Voorspelbare burgers te vormen. Makkelijk te beheersen.
 • Gezagsgetrouwe burgers te vormen, die de meest absurde opdrachten uitvoeren.
 • Hulpeloosheid aan te leren, de afhankelijkheid van het systeem.
 • De rangen en standen er helder in te stampen.

  Voor de elite zijn er de top-universiteiten (Harvard, Yale, Princeton) waar de managerial class wordt opgeleid. Je komt erop als pa genoeg geld heeft en anders zijn er criteria. Je rapportcijfers doen er niet toe. Ze kijken bij deze universiteiten naar je ambities (geld of beroemd worden) en je hobbies. Riskante hobbies hebben de voorkeur.
  Verder gaat het over eugenetica, propaganda en andere manieren waarop de elite sinds de tijd van de Venetianen het volk bespeelt.

  De interviews zijn er als beeld en als podcast, met een groepje jonge Amerikanen die elkaar op intellectuele wijze bijpraten na telkens een kwartiertje Gatto (ca. 15 uurtjes). Dus kies je vorm. En er is een lijst met referenties om zelf de originelen te kunnen nalezen, in de bieb van je eigen universiteit ofzo. Samenvattingen zijn tweede keus.

www.TragedyandHope.com

No Rights Reserved (CC0 1.0)
0