1. #amerika
 2. #depleted-uranium
 3. #du
 4. #geboorteafwijkingen
 5. #irak
 6. #kwik
 7. #lood
 8. #misgeboorte
 9. #vk
 10. #witte-fosfor
 11. #zware-metalen

<< error >> (our Markdown requires webpage links, not image links, see manual)

Geboorteafwijkingen Iraakse babies schrikbarend hoog

Een recent gepubliceerde studie toont aan dat het aantal geboorteafwijkingen bij Iraakse babies, variërend van aangeboren hartafwijkingen, hersenproblemen tot misvormde ledematen, de laatste jaren zeer sterk zijn toegenomen. Dit is het gevolg van het gebruikte wapentuig door de Amerikanen en Engelsen.

De resultaten zijn onlangs gepubliceerd in het tijdschrift Environmental Contamination and Toxicology. Gerapporteerd worden de hoge aantallen van misgeboortes in de Iraakse steden waar de Amerikanen en Engselen zich ophielden. Men vindt hier hoge concentraties van toxisch kwik en lood, vooral in Fallujah en Basra.

Hoofdauteur Mozhgan Savabieasfahani (University of Michigan's School of Public Health) verklaart: het bewijs is overtuigend dat het toegenomen aantal geboorteafwijkingen en misgeboortes is veroorzaakt door de militaire acties.

De laatste studie toont de trieste balans, tussen 2007 en 2010 bezit meer dan 50%! van de geboren babies een afwijking. In 2003, voor de Amerikaanse inval, bedroeg dit aantal 10%.

Daarnaast kreeg 45% van de zwangere vrouwen in de periode 2004 – 2006 een miskraam. Voor de invasie bedroeg dit 10%. Tussen 2007 en 2010 eindigden 1 op de 6 zwangerschappen in een miskraam.

In Fallujah zijn hartafwijkingen in de babies normaal geworden, 24 van de 26 kinderen bezit deze.

Neuralebuisdefecten, welke zich kunnen ontwikkelen tot Spina bifida (open rug), is ook vrij normaal, 18 van de 46 kinderen worden geboren met deze afwijking.

Van de inwoners van Fallujah werden haarmonsters genomen en deze werden onderzocht op giftige zware metalen. Het blijkt dat de concentraties bij de misvromde kinderen 5 maal hoger is dan bij kinderen zonder afwijkingen.

In april 2004 begonnen de Amerikanen met het bombarderen van Fallujah als een vergeldingsactie. Dit nadat 4 medewerkers van het Amerikaanse huurlingen bedrijf Blackwater waren vermoord.

Zeven maanden later, bestormden de Amerikanen de stad voor de tweede maal, hierbij werd witte fosfor plus munitie met verarmd uranium (DU) ingezet. DU wordt in verband gebracht met de hoge aantallen kankergevallen en misvormingen bij babies.

De kinderen met geboorteafwijkingen uit de stad Basra hadden 3 maal zoveel lood in hun tanden dan Iraakse kinderen welke niet aan soortgelijke bombardementen hebben blootgestaan.

Ook de World Health Organization (WHO) neemt ook al enige tijd monsters en onderzoekt deze op giftige verbindingen die afkomstig zijn van het oorlogstuig dat gebruikt werd bij de bombardementen. Duizenden burgers stierven bij de brute aanvallen.

Het WHO rapport wordt naar verwachting in november gepubliceerd. Savabieasfahani gaat ervan uit dat de resultaten zijn bevindingen bevestigen.

Waarschuwing: onderstaande filmpje bevat schokkende beelden van onschuldige slachtoffers.

presstv.com

Some Rights Reserved (CC BY-SA 4.0)
5
 1. patricksavalle@patricksavalle
  #132807
  Maar ze zijn dan wel vrij. Om Amerikaanse winsten te genereren.
 2. small-glitter-0565@small-glitter-0565
  #132809
  Tell me why tell me why tell me why
  Why can't we live Together ?
 3. shy-credit-9135@shy-credit-9135
  #132811
  Wanneer aan de betreffende leiders gevraagd wordt "was it worth to invade Iraq" zeggen ze allemaal volmondig ja. Ik wens al deze lei(d)ers nog ergere misvormingen en een langzame pijnlijke dood toe, zoals beloofd wordt op de sigarettenpakjes.
 4. restless-rice-1631@restless-rice-1631
  #132812
  Als men op deze wijze democratie wereldwijd gaat verspreiden dan zullen de aantallen vrijheidstrijders alleen maar groeien.

  Zelfs de slavenhandel was humaner.
 5. restless-rice-1631@restless-rice-1631
  #132815
  Zelfs de slavenhandel was humaner.


  Maar daar was ook geld mee te verdienen.