1. #coutinho
  2. #rechtspraak
  3. #rivm
  4. #vaccinatie
  5. #van-der-linde
  6. #vrijheid-van-meningsuiting

<< error >> (our Markdown requires webpage links, not image links, see manual)

Rechtbank stelt huisarts Van der Linde in het gelijk

Rechtbank Middelburg wijst vorderingen RIVM tegen huisarts Van der Linde af
Middelburg , 26-9-2012

De rechtbank Middelburg heeft vandaag uitspraak gedaan in de civiele zaak van het RIVM tegen huisarts Van der Linde. De rechtbank heeft de vorderingen van de Staat, de heer Coutinho van het RIVM en huisarts Van der Linde afgewezen.

Huisarts Van der Linde werd gedagvaard door De Staat en de heer Coutinho. Zij stelden dat huisarts Van der Linde de heer Coutinho ten onrechte heeft beschuldigd van belangenverstrengeling en/of privé belangen bij vaccinatie adviezen. Afhankelijk van de context waarin de uitlatingen zijn gedaan, kon dit voor Coutinho onrechtmatig zijn, oordeelt de rechtbank. Belangrijk in deze situatie was, dat de uitlatingen in een publiek debat gedaan zijn. Hierbij zijn de grenzen ruimer dan wanneer het een privé persoon betreft. Daarnaast heeft huisarts Van der Linde afstand genomen van de suggestie dat Coutinho niet integer zou zijn.

Uiteindelijk oordeelt de rechtbank dat, gezien die context, Van der Linde niet onrechtmatig heeft gehandeld. De vordering van Van der Linde, welke werd gebaseerd op de stelling dat de Staat handelt in strijd met artikel 10 EVRM, is afgewezen. De Staat mag uitlatingen van derden die hij kwetsend vindt, ter toetsing voorleggen aan een rechter. Daarin schuilt geen beperking van de vrijheid van meningsuiting.

www.rechtspraak.nl

No Rights Reserved (CC0 1.0)
1
  1. dawn-glitter-1155@dawn-glitter-1155
    #131490
    Hij is integer in zijn geloof dat het juist is de lichamelijke integriteit van miljoenen te schenden omwille van zijn persoonlijke gewin.