1. #amerika
  2. #arseen
  3. #arsenicum
  4. #mest
  5. #pesticide
  6. #pesticiden
  7. #rijst
  8. #usa
  9. #vervuiling
  10. #voedsel
  11. #zware-metalen

Rijst uit VS bevat giftig arseen

Rijst uit de Verenigde Staten, waaronder Uncle Ben's, bevat de kankerverwekkende stof arsenicum. Dit is waarschijnlijk een rechtstreeks gevolg van het gebruik van arsenicumhoudende pesticiden op de vroegere katoenplantages in de zuidelijke staten.

De onafhankelijke Amerikaanse Consumers Union bracht het verontrustende nieuws naar buiten: in Amerikaanse rijst en rijstproducten zit (te)veel arsenicum. Ze pleiten voor overheidsrichtlijnen voor maximaal toegestane hoeveelheden in producten - er blijkt geen federale richtlijn te zijn - en doen vast aanbevelingen.

De Consumers Union onderzocht ruim 200 algemeen verkrijgbare soorten rijst en rijstproducten. Witte rijst, zilvervliesrijst, rijstwafels, rice krispies en rijstdrankjes zijn voor grote bevolkingsgroepen, waaronder kinderen, in de VS een basisbestanddeel van de maaltijden. Een uitgebreide tabel in de publicatie van Consumers Union laat zien dat vrijwel alle Amerikaanse rijst-soorten (te) hoog scoren op arsenicum.
In januari 2012 stelde de Consumers Union vast dat ook in appel- en druivensap veel arsenicum voorkwam. De Amerikaanse FDA reageerde op deze nieuwe case met een uitgebreide FAQ-pagina.

www.foodlog.nl

No Rights Apply
0