1. #bundesverfassungsgericht
  2. #duitsland
  3. #esm
  4. #euro
  5. #neofeodalisme
  6. #neoliberalisme
  7. #schulden-rem
  8. #shock-doctrine

<< error >> (our Markdown requires valid webpage links, not image links, see manual)

Euro: de redders gered

De neofeodale politieke “redders” van de Euro halen opgelucht adem, de koersen van de Europese zombie-banken vieren feest, het Duitse constitutionele hof heeft gesproken. Ontzettend onverwacht verklaarde de Duitse derde macht het Europese “reddingsmechanisme” ESM voor grondwettig en opende daarmee de weg voor het in werking treden van dit noodfonds voor de wankelende Europese financiële industrie (of in EU-doublespeak: de Euro en wankele “Euro-lidstaten"). Duitsland, op dit moment het enige land dat nog de middelen heeft om het neoliberale project “EU” draaiende te houden, doet mee, maar onder voorwaarden. Zo moet de Duitse bedrage aan het ESM een “cap” krijgen. Met een inlage van 22 miljard Euro in “cash” en 168 miljard in garanties, moet alles wat het ESM gaat uitgeven boven de 190 miljard Euro Duitse Euros goedkeuring meekrijgen van het Duitse parlement “de Bundestag”. Een probleem en ook weer geen probleem: het ESM-verdrag voorziet eigenlijk dat Euro-staten tot in het oneindige bloeden mogen, zonder enige democratische controle. Daar de Duitse politiek, van links tot rechts, tot nu toe met grote meerderheid voor alle “Euro-reddingen” gestemd heeft, valt er weinig oppositie te verwachten bij toekomstige bailouts. Alleen, het ESM ziet een dergelijke parlementaire controle, en daarmee uitzonderingspositie voor Duitsland, niet voor. Het land van Bockwurst en Oktoberfest zal dus of interne wetgeving moeten veranderen, of het ESM-verdrag moet worden aanpast. En daarmee wederom geratificeerd worden door de verschillende EU-staten die het contract hebben ondertekend.

zapruder.nl

No Rights Apply
0