1. #lijsttrekkersdebat
  2. #manipuleren
  3. #peilingen
  4. #politici
  5. #politieke-partij
  6. #tweede-kamer
  7. #verkiezingen
  8. #waanzin
  9. Artikelen

<< error >> (our Markdown requires valid webpage links, not image links, see manual)

De waanzin van lijsttrekkersdebatten op TV

De lijsttrekkers van de politieke partijen in Nederland hebben zich weer massaal laten verleiden tot deelname aan het RTL lijsttrekkersdebat in theater Carré. Ze doen allemaal net alsof ze het héél spannend en leuk vinden om aan zo’n debat mee te doen, alhoewel dit ernstig betwijfeld moet worden. Hoe kun je nou als serieus politicus deelnemen aan een evenement waarin zéér ingewikkelde financiële en maatschappelijke vraagstukken aan je worden voorgelegd, terwijl er van je wordt verwacht deze binnen de tijd van 30 of 45 seconden te beantwoorden. Het tonen van ook maar een klein beetje zenuwachtigheid of het niet ad rem reageren op een opmerking van een opponent kunnen je zomaar een aantal zetels in de peilingen doen dalen. Het kan niet anders dan dat zo’n debat ontaardt in een heuse poppenkast waarin alléén het scoren van punten centraal staat, maar vóóral niet de inhoud van de vraagstukken. Het kan de 1,4 miljoen kijkers niet kwalijk worden genomen dat ze naar het debat hebben gekeken. Zij moeten het doen met wat de publieke en commerciële omroepen hen laten zien. De meeste kiezers denken ook dat zij, wat betreft het maken van hun keuze op 12 september, alléén maar op deze debatten zijn aangewezen voor het verkrijgen van informatie. Het is maar een relatief kleine hoeveelheid mensen die op eigen wijze hun informatie vergaren om tot een keuze te kunnen komen. Dit doen zij door het tot zich nemen van de partijprogramma’s of speuren op internet naar zoveel mogelijk gedifferentieerde informatie. Het overgrote deel van de kiezers echter laat zich achteroverleunend op de bank beïnvloeden door de one-liners van de politici en baseren hierop hun stemgedrag. Waar zij aan voorbijgaan is het feit dat het de omroepen zijn die de thema’s bepalen en de politici hebben deze maar te beantwoorden. Het gevaar hiervan is dat belanghebbenden door uitgekiende themakeuzes de verkiezingsuitslag op deze wijze kunnen manipuleren.

Minachting voor de kiezer

Iedere zichzelf respecterende politicus zou het lef en de ballen moeten hebben om deze oppervlakkige en stemmingmakende debatten te boycotten. Deelname aan dit soort debatten zou als een minachting voor de kiezer moeten worden beschouwd. In plaats hiervan zouden de politici er beter aan doen om drie of vier dagen vóór de verkiezingen zelf in de tweede Kamer een, door de publieke omroep uitgezonden, avondvullend verkiezingsdebat te houden waar niet alleen de bestaande, maar ook de nieuw geregistreerde partijen aan mee kunnen doen. Iedere lijsttrekker krijgt in eerste termijn evenveel tijd om zijn of haar standpunten uiteen te zetten en de discussie die erop volgt in tweede termijn zal voor de kiezer vele malen interessanter en duidelijker zijn dan de uitgekookte, strategische vragen en stellingen van de omroepen en de ontwijkende antwoorden van de lijsttrekkers. Tevens krijgen dan ook de kleine bestaande- en de nieuw ingeschreven partijen een eerlijke kans om hun standpunten aan de kiezer duidelijk te maken.

nieuws.nl

No Rights Apply
1