1. #arbeid
 2. #arbeidsmarkt
 3. #henk-kamp
 4. #kabinet
 5. #minister
 6. #sociale-zaken
 7. #verzorgingsstaat
 8. #vvd
 9. #werk
 10. #werkloosheid
 11. Artikelen

<< error >> (our Markdown requires valid webpage links, not image links, see manual)

Deze man wil dat u harder gaat werken

Dan hebben we het over Henk Kamp, demissionair minister van Sociale Zaken (VVD). Hij stuurde vandaag een negental voorstellen voor advies naar de Sociaal-Economische Raad (SER). Een ervan is een voorstel voor een langere werkweek.

Want u werkt niet hard genoeg, denkt Kamp. Een langere werkweek is daarom een mogelijke oplossing voor de verwachte krapte op de arbeidsmarkt en de duurder wordende verzorgingsstaat. Nu werkt de gemiddelde werknemer 35 uur per week – een Griek werkt harder, al is niet iedereen in Nederland daarvan overtuigd.

Vrees voorlopig niet, het is slechts een voorstel. Maar met een instemmend advies van de vandaag geïnstalleerde voorzitter van de SER, Wiebe Draijer (D66) zou het komend kabinet er zomaar eens toe kunnen besluiten.

www.nrc.nl

No Rights Apply
5
 1. spring-cake-4188@spring-cake-4188
  #130836
  Ze begrijpen er niets van. of doen alsof en hebben een verborgen agenda.
  Economie is uiterst simpel, als je gewoon eerlijk wilt zijn, dat wel:
  Alleen productie lijdt tot inkomen, de rest, vooral overheid, is geld verschuiven, wat grotendeels juist contraproductief werkt; de meeste ambtenaren zijn economisch gezien overbodig.
  Controle reduceren tot wat echt onontbeerlijk is.
  Het belastingstelsel vereenvoudigen, zodanig dat alleen waar winst gemaakt wordt ook belasting betaald wordt, de werknemer hoeft dan niets meer met belasting te maken te hebben.
  Artsen:gaan werken volgen het principe no-cure-no-pay.
  In ziekenhuizen wordt de hiërarchische cultuur afgeschaft en krijgen hoog opgeleiden een eerlijk salaris, maar de harde werkers aan het bed worden net zo goed prima betaald; de 1 vanwege de deskundigheid de ander naar het harde en zware werk.
  Nou ja, zo kan ik doorgaan, moeilijk is het niet hoor.
 2. Ik ben het helemaal met je eens.
  Op mijn werk had ik een discussie met mijn chef, hij zei dat 'de meetkamer operators doen belangrijker werk dan de schoonmakers op het bedrijf'. Ik zeg 'dat ben ik niet met je eens want als de schoonmaker zijn werk niet doet dan kan de operator ook zijn werk niet doen'. 'Wat ik wel vind is dat de operator verantwoordelijker werk doet en daarom wat beter betaald mag worden'. 'Maar iedereen in het bedrijf is onmisbaar want het bedrijf is één geheel en als bepaalde onderdelen van het bedrijf niet goed functioneren draait het hele bedrijf niet goed'.
  Het punt is alleen dat er een enorme scheefgroei is ontstaan tussen management en uitvoerenden, waar vroeger de directeur misschien 10 tot 30 keer meer verdiende dan de laagstbetaalde binnen het bedrijf is het nu 150 keer meer geworden en in sommige gevallen nog exhorbitanter.
  Als je aan de top staat zelfverrijking ten koste van de rest daaronder.
  Verantwoording hoef je tegenwoordig aan de top ook niet meer af te leggen waardoor dit soort excessen niet meer bestraft worden.
  It's a mad mad mad world and it keeps on getting crazier by the second.
  Voor hoe lang nog?
 3. Deze man wil dat u harder gaat werken

  Dat blijkt onzin, want hij wil dat we méér gaan werken en onderbouwt dat met het gegeven dat de Grieken meer uren per week werken.

  Maar per uur produceren Nederlandse werknemers uitzonderlijk veel. We werken juist heel hard en hebben dus een heel hoge arbeidsproductiviteit. Als een griekse werknemer in 100 uur maakt, wat wij in één uur maken, wie werkt er dan harder?
 4. old-mouse-7381@old-mouse-7381
  #130849
  dus nog meer werkeloosheid
 5. In deze tijden zeker. Meer gaan werken, als de vraag naar werk daalt, is onzinnig en leidt alleen maar tot meer werkloosheid.

  Zonder crisis en bij economische groei komen we wel degelijk in de knoop en hebben we al snel een tekort aan arbeidskrachten. Maar vooralsnog verdwijnt er nu meer werk, dan dat erbij komt.