1. #gezondheid
 2. #immuunsysteem
 3. #kunstmest
 4. #landbouw
 5. #mijnbouw
 6. #tekorten
 7. #topambtenaar
 8. #voedingsstof
 9. Artikelen

<< error >> (our Markdown requires valid webpage links, not image links, see manual)

Onmisbare voedingsstof zink is over 21 jaar waarschijnlijk op

Jaarlijks sterven wereldwijd 800.000 mensen door tekorten aan onmisbare voedingsstoffen voor landbouwgewassen, vooral zink. Dat is evenveel als er sterven aan malaria, maar voor het gebrek aan zink is nauwelijks aandacht.

Zink, en andere voedingsstoffen als selenium en koper, worden de komende tijd nog schaarser. Daarmee nemen ook de risico's voor de menselijke gezondheid en voor de gezondheid van landbouwgewassen toe.

Dat is de conclusie van een rapport van het Platform Landbouw, Innovatie & Samenleving, dat gisteren werd aangeboden aan een topambtenaar van het ministerie van economische zaken, landbouw en innovatie. Staatssecretaris Bleker was verhinderd. Het onafhankelijke platform geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aan het ministerie. Het hoopt dat de politiek het onderwerp van deze studie oppikt.

Groeistoornissen
Het gebrek aan zink is het meest urgent. Daarom hebben de onderzoekers zich vooral op dat mineraal gericht. De helft van het landbouwareaal in de wereld ontbeert zink. Bodems die weinig of geen zink bevatten leiden tot lagere opbrengsten. Een tekort of gebrek aan zink in onze voeding leidt tot groeistoornissen, aantasting van het immuunsysteem en toenemende gevoeligheid voor infecties, zegt H. Udo de Haes, emeritus hoogleraar milieukunde aan de Universiteit van Leiden en lid van het platform.

Minder fosfaat
De auteurs van de studie adviseren minder fosfaat (in kunstmest) te gebruiken. Dat komt de kwaliteit van de bodem ten goede. Een teveel aan fosfaat remt de opname van zink - en van ijzer en koper - door gewassen, aldus het platform. In China wordt geëxperimenteerd met vermindering van fosfaat en toediening van zink aan de bodem vanuit de mijnbouw. Dat zal leiden tot een sterke opbrengststijging, blijkt uit de studie.

Geen alternatieven
Er is echter een probleem. Bij het huidige gebruik zijn de nu bekende zinkvoorraden over 21 jaar uitgeput, zegt Udo de Haes. 'Het meeste gaat naar de industrie. De landbouw heeft maar een beetje nodig, maar het is wel essentieel.' In de landbouw zijn geen alternatieven voor zink, in de industrie wel. Daarom pleiten de onderzoekers ervoor dat de industrie zink waar mogelijk vervangt door andere stoffen.

Bovendien kan het gebruik van zink een stuk efficiënter. In veevoer wordt wel tot vijf maal meer zink toegevoegd dan vanuit voedertechnisch oogpunt noodzakelijk is. Ook moet een begin worden gemaakt met het sluiten van kringlopen om geen zink meer verloren te laten gaan, zoals nu al fosfaat wordt gewonnen uit mest en afvalwater.

www.trouw.nl

No Rights Apply
8
 1. lariekoek artikel.
  Ze sterven niet aan een tekort aan zink, maar een tekort aan hygiëne en gezond voedsel en het belangrijkst, vers schoon water.
  .
 2. gentle-scene-5272@gentle-scene-5272
  #129237
  Ik ga heel zuinig op mijn zinken dakgoten zijn!
 3. icy-fire-2073@icy-fire-2073
  #129238
 4. wingload@wingload
  #129239
  Zink? Dakgoten vol van dat spul.
 5. rough-dawn-5196@rough-dawn-5196
  #129258
  ik wist niet dat je zink kon eten
 6. spring-cake-4188@spring-cake-4188
  #129259
  De domme reacties zijn al het gevolg van o.a.a zinktekort.
  De kringloop van ons voedsel is ernstig verstoord. Terwijl in de natuur alles wat gegeten wordt weer in diezelfde natuur terugkomt, spoelen wij de resten weg. De kringloop van ons voedsel is daarmee lek. En iets wat lek is, bevat op den duur steeds minder.
 7. wingload@wingload
  #129260
  @Argwaan Volgens mij kunnen we het daarover wel eens zijn: onze kringloop is verstoord. Het ging hier echter specifiek over zink.
 8. steep-unit-1976@steep-unit-1976
  #129275
  Kringloop? Er bestaat geen gehuwde vrouw die aan zinktekort zal lijden want prostaatvloeistof kan er wel 1% van bevatten - maar als je in echtscheiding ligt zijn de gevolgen spectaculair: heftige angstdromen, badend in zweet wakker worden, mannen aanvallen en tientallen afspraakjes bij de psychiater, gevolgd door je kinderen nog iets aandoen.
  Het spul staat gewoon bij AH in de schappen hoor: geen probleem, gelukkig maar voor de gescheiden vrouw die dit overkomt. In ieder geval verstandiger dan 10 jaar tbs krijgen want je weet echt niet wat je doet.
  Veel zappies zullen nooit een koe gezien hebben met magnesium- en/of zinkgebrek - nou ik wel en het zijn altijd de beste van de koppel. Zo'n beest wordt vlak voordattie doodgaat nog écht BÉÉST!! met hoofdletters en jij wordt gesloopt, letterlijk.