1. #bankenunie
  2. #duitsland
  3. #economie
  4. #gepensioneerden
  5. #merkel
  6. #monetaire-unie
  7. #nationale-schuld
  8. #spaarders
  9. Artikelen

Duitse topeconomen in verzet tegen aanpak eurocrisis

Bondskanselier Merkel zou zijn gedwongen om in te stemmen met een Europese bankenunie. Hierdoor verkeert de Duitse economie in gevaar volgens Duitse topeconomen, die nu oproepen tot verzet.

Duitse topeconomen zijn het spuugzat. Het moet maar eens afgelopen zijn met Duitsland in de rol van redder van de euro. Dat is de strekking van een artikel in Der Spiegel.

Ze doen dan ook niet alleen een dringend beroep op Bondskanselier Angela Merkel en haar regering maar ook roepen ze Duitse burgers op om zich te verzetten tegen de in de steigers staande Bankenunie, zoals afgesproken tijdens de laatste Eurotop. 'Onze economie loopt gevaar.'

Redding van de euro schaadt de Bondsrepubliek. Dat is een stelling die Hans Werner Sinn, hoofd van de Ifo (Institut für Wirtschaftsforschung) al geruime tijd predikt. Maar nu voegt de hoogleraar economie de daad bij het woord toe in zijn verzet. Samen met andere invloedrijke economen heeft de voorman van de economische denktank Ifo uit München zich publiekelijk uitgesproken tegen de overeengekomen besluiten op de afgelopen EU-top.

Deze afspraken rammelen aan alle kanten, zoals dat valt te lezen in het pamflet, waarop Der Spiegel de hand heeft weten te leggen. Sterker nog, volgens Sinn zou bondskanselier Merkel in Brussel zijn 'gedwongen' om met de besluiten in te stemmen.

'We zitten in de val'
Herhaaldelijk heeft Sinn gewaarschuwd dat de Bundesbank met 500 miljard euro aan openstaande vorderingen blijft zitten in het geval van uiteenvallen van de de Europese Monetaire Unie. 'We zitten in de val', stelt Sinn.

De Duitse topeconomen waarschuwen vooral voor de gevolgen van de geplande Europese bankenunie. En die liegen er niet om: dit komt neer op 'collectieve aansprakelijkheid voor de schulden van de banken van het euro-stelsel.' Aangezien deze lasten bijna het drievoudige zijn van de nationale schuld van de Bondsrepubliek is het volgens Sinn 'absoluut onmogelijk om belastingbetalers, gepensioneerden en spaarders van de tot nu toe solide Europese landen aansprakelijk te stellen voor het afdekken van alle schulden.'

'Druppel die de emmer doet overlopen'
Andere vooraanstaande Duits ondertekenaars van dit pamflet zijn topeconoom Bernd Raffelhüschen en Klaus Zimmermann, de voormalige voorzitter van de Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW). Hoofd-initiatiefnemer naast Sinn is de Dortmundse statisticus Wolter Krämer, zo meldt Der Spiegel

Hij en Sinn hebben zich dermate geërgerd aan de resultaten op de Eurotop dat ze hebben besloten om publiekelijk tot verzet op te roepen. En dan vooral tegen de bankenunie, zo tekent het Duitse weekblad op uit de mond van Krämer. 'Dat was de druppel die de emmer deed overlopen.' Het moet mogelijk zijn dat ook in de toekomst dat noodlijdende banken failliet kunnen gaan, betoogt Krämer.

'Keer op keer onder druk gezet'
Maar de jongste EU-plannen pleiten voor een ander scenario. Met behulp van 'reddingfonds' van het Europees Stabiliteits Mechanisme (ESM) kunnen noodlijdende banken hun schulden herkapitaliseren. Ook wordt overwogen om gezamenlijke depositobverzekeringen in te voeren. Tegelijktijd moeten banken beter gecontroleerd worden door een Europees toezicht. Maar Sinn en zijn uiterst sceptisch dat op deze manier eventuele risico's op verantwoorde wijze kunnen worden afgedekt.

In het pamflet staat dan ook het volgende te lezen: 'Als de solide landen instemmen met het principe van collectieve aansprakelijkheid van alle bankschulden in Europa, dan worden ze keer op keer onder druk gezet om deze sommen te verhogen.' Met alle gevolgen van dien, stelt Sinn en consorten. 'Strijd en tweedracht met de buren zijn onvermijdelijk. Zelfs onze kinderen en kleinkinderen zullen hieronder gebukt gaan.'

Oproep aan de Duitse bevolking
Opmerkelijk is dat laatstgenoemde waarschuwing de definitieve versie van het anti-euro pamflet niet opgenomen, zo onthult Der Spiegel. De kritiek op Merkel is uiteindelijk afgezwakt. Nu schrijven de topeconomen slechts dat 'de besluiten op de Eurotop, die Merkel tegen haar zin heeft ondertekend' niet deugen.

De tekst van het anti-euro appèl eindigt met een oproep aan de Duitse bevolking: 'Alstublieft, geef deze zorgen door aan de afgevaardigden van uw kiesdistrict; onze volksvertegenwoordigers moeten weten door welke gevaren onze economie wordt bedreigd.'

www.ftm.nl

No Rights Apply
0