1. #alcohol
 2. #consumptie
 3. #fatwa
 4. #halal
 5. #islam
 6. #religie
 7. #saad-eddine-el-hilali

Heerlijk, helder, halal!

Een vooraanstaande islamitische geleerde vaardigt een fatwa uit die het drinken van bier halal maakt.

Sjeik Saâd Eddine El Hilali van de Al Azhar-universiteit, een van de belangrijkste religieuze kenniscentra binnen de (soennitische) islam, heeft in een fatwa het drinken van alcohol halal ? dus niet verboden of onrein (of haram, red) ? verklaard.

Volgens sjeik en professor islamitisch recht El Hilali ?is het halal bier te drinken, of dadelwijn, zolang men zich niet bezat.? Dat schrijft de Tunesische nieuwswebsite mag14.com. Goed nieuws, aldus die site. ?Dit zal de Tunesiërs die graag een biertje lusten zeker een plezier doen. En zij zijn niet met weinig: met een gemiddelde jaarlijkse consumptie van 12 liter bier, spannen de Tunesiërs immers de kroon in de Maghrebijnse wereld.?

Hanafisme

De professor staaft die fatwa op principes uit het hanafisme, een van de vier scholen binnen de soennitische islam. Het hanafisme is volgens mag14.com de meest tolerante van de vier scholen (Madhabs). Dat deze invloedrijke geleerde deze fatwa uitvaardigt, zal misschien het debat over alcohol binnen de islam weer openen, werpt mag14.com de vraag op.

Om die meteen ook te relativeren: onder oelema?s, de bekendste islamitische geleerden, blijft de consensus immers bestaan dat alcohol verboden is. Toch wordt in ?de islamitische wereld?, wat de clichés ook moge zijn, duchtig alcohol gedronken, zoals deze fotoreeks van Maciej Dakowicz toont.

In afwachting van dat debat echter is de fatwa van El Hilali ondubbelzinnig, concludeert mag14.com: geen moslim moet zich schuldig voelen bij het drinken van bijvoorbeeld een Celtia, de Tunesische pils: alcoholconsumptie màg.

www.knack.be

No Rights Reserved (CC0 1.0)
19
 1. patricksavalle@patricksavalle
  #127908
  Een beetje slimme bierfabrikant gaat die Islam-geleerden gewoon sponsoren. Komt het vanzelf goed.
 2. wandering-dew-6082@wandering-dew-6082
  #127909
  Een beetje slimme bierfabrikant gaat die Islam-geleerden gewoon sponsoren.


  Heerlijk, Helder, Halal.
 3. patricksavalle@patricksavalle
  #127910
  Daar heb ik de titel van gemaakt :)
 4. small-glitter-0565@small-glitter-0565
  #127912
  [object Object]
 5. shy-credit-9135@shy-credit-9135
  #127935
  2:219. Zij vragen jou over alcoholische dranken en het kansspel. Zeg: In beide is grote zonde en nut voor de mensen, maar de zonde in beide is groter dan hun nut

  5:90. O gij die gelooft, wijn en het hazardspel en afgoden en toverpijlen (een soort oud kans / gokspel) zijn niet anders dan gruwelen, door Satan gewrocht. Vermijdt ze dus, opdat gij voorspoedig moogt zijn.

  5:91. Voorzeker, door middel van wijn en hazardspel, wenst Satan onder u vijandschap en afgunst te zaaien en u af te houden van het gedenken van Allah en van het gebed. Zult gij dan worden weerhouden?
 6. shy-credit-9135@shy-credit-9135
  #127936
  Hanafisme wijkt hier zeker niet van af, maar afwijkende "imams" of "sjeiks" heb je zat... Dat is net als homofiele Christelijke voorgangers. De Bijbel verbiedt homofilie keihard, maar toch beweren sommigen dat het oke is.
 7. small-glitter-0565@small-glitter-0565
  #127942
  Als je de door jouw genoemde sura's leest, dan staat daar niets, dat duidt op een keihard verbod van alcohol. Er staat niet veel anders, dan dat je het beter kunt laten.

  In beide is grote zonde en nut voor de mensen, maar de zonde in beide is groter dan hun nut


  Vermijdt ze dus, opdat gij voorspoedig moogt zijn.


  Dat is ook samen te vatten in: "Alcohol maakt meer kapot dan je lief is".

  En van wat ik heb begrepen van veruit de meeste Christelijke tradities is dat bepaalde daden worden veroordeeld, en niet zo zeer de geaardheid zelf. Anders hield de katholieke kerk ook zelf waarschijnlijk maar weinig voorgangers over.

  Welke traditie je ook volgt, het gaat mijns inziens altijd om de eigen individuele ervaring. En daarom verschillen de tradities ook zo vaak op het eerste gezicht zo van elkaar. Elk eigen inzicht over de juiste interpretatie van het één of ander leidt weer tot een nieuwe richting of stroming. Alsof het zou gaan om de derdehands interpretatie van een ander en alsof je door blindelings de interpretatie van een ander aan te nemen zelf iets dichter tot de waarheid komt.
 8. shy-credit-9135@shy-credit-9135
  #127949
  Beste Sigmund, Islam betekent letterlijk jezelf onderwerpen aan de wil van de Schepper. Jij stelt het omgekeerde. We gaan doen waar we zin in hebben en interpreteren alles precies zoals het ons uitkomt. Dan onderwerp je je aan de wil van je begeerte of nafs.

  25:43 Hebt gij hem gezien, die zijn eigen begeerte als zijn God aanneemt? Wilt gij dan een beschermer over hem zijn?

  25:44 Denkt gij dat de meesten hunner horen of begrijpen? Zij zijn slechts als vee - neen, zij zijn verder afgedwaald.
 9. shy-credit-9135@shy-credit-9135
  #127950
  Overigens staat dit onderwerp niet open voor interpretatie, lees deze overleveringen er ook maar op na.
 10. small-glitter-0565@small-glitter-0565
  #127951
  Overigens staat dit onderwerp niet open voor interpretatie


  Nee, inderdaad niet als je zelf een volgeling bent van één van de interpretaties en ten onrechte meent, dat je als enige de juiste aanhangt. Het artikel geeft juist aan, dat er wel meerdere interpretaties mogelijk zijn en ook de enorme diversiteit aan stromingen binnen de islam bewijzen, dat er meer dan een interpretatie mogelijk is.

  De Koran zelf is daarover heel duidelijk:

  3:8
  Hij is het, Die u het Boek heeft nedergezonden; er zijn verzen in, die onoverdrachtelijk zijn, zij vormen de grondslag van het Boek, en er zijn andere (verzen), die zinnebeeldig zijn. Maar degenen in wier hart dwaling is, volgen die, welke zinnebeeldig (bedoeld) zijn en zoeken tweedracht en de verkeerde uitleg. En niemand kent de juiste uitleg dan Allah en degenen, die vast gegrondvest zijn in kennis, die zeggen: "Wij geloven er in; het geheel is van onze Heer"; en niemand trekt er lering uit, dan zij, die begrip hebben.

  75:16 Beweeg uw tong er niet mede om deze (woorden) haastig (opte nemen!)
  75:17 Het verzamelen en het verkondigen er van rust op Ons.
  75:18 Wanneer Wij dus (de Openbaring) verkondigd hebben volg dan de verkondiging.
  75:19. Daarna rust de verklaring er van op Ons.

  Een Imam met derdehands kennis is niet beter in het interpreteren van de Koran dan een willekeurige leek.
 11. small-glitter-0565@small-glitter-0565
  #127952
  We gaan doen waar we zin in hebben en interpreteren alles precies zoals het ons uitkomt.


  Je draait de boel om. Mensen, die dogmatisch geloven nemen klakkeloos de interpretatie van mensen met derdehands kennis aan om vooral anderen daarmee de les lezen, omdat dat goed uitkomt.

  "None of you [truly] believes until he wishes for his brother what he wishes for himself." Number 13 of Imam "Al-Nawawi's Forty Hadiths." 3
 12. small-glitter-0565@small-glitter-0565
  #127953
  The Agony and Ecstasy of Divine Discontent:

  In the orchard and rose garden
  I long to see your face.
  In the taste of Sweetness
  I long to kiss your lips.
  In the shadows of passion
  I long for your love.

  112. Zuiverheid van Geloof

  Oh! Supreme Lover!
  Let me leave aside my worries.
  The flowers are blooming
  with the exultation of your Spirit.

  1. Zeg: "Allah is de Enige.

  By Allah!
  I long to escape the prison of my ego
  and lose myself
  in the mountains and the desert.

  2. Allah is zichzelf-genoeg, Eeuwig.


  These sad and lonely people tire me.
  I long to revel in the drunken frenzy of your love
  and feel the strength of Rustam in my hands.

  3. Hij verwekte niet, noch werd Hij verwekt.

  I’m sick of mortal kings.
  I long to see your light.
  With lamps in hand
  the sheiks and mullahs roam
  the dark alleys of these towns
  not finding what they seek
  .

  4. En niemand is Hem in enig opzicht gelijk."

  You are the Essence of the Essence,
  The intoxication of Love.
  I long to sing your praises
  but stand mute
  with the agony of wishing in my heart

  Rumi
 13. small-glitter-0565@small-glitter-0565
  #127954
  "Do not go about worshipping deities and religious institutions as the source of the subtle truth To do so is to place intermediaries between yourself and the divine, and to make of yourself a beggar who looks outside for a treasure that is hidden inside his own breast. If you want to worship the Tao, first discover it in your own heart. Then your worship will be meaningful"
  Loa Tse
 14. shy-credit-9135@shy-credit-9135
  #127957
  Beste Sigmund, de overleveringen zijn de enige uitleg die ik erbij haal en die heb jij niet gelezen, anders had je er niet zoveel woorden aan vuil gemaakt en me meteen gelijk gegeven.
 15. small-glitter-0565@small-glitter-0565
  #127959
  Ik haal de koran erbij en die staat dichter bij de bron dan de hadith. In jouw uitleg, die je erbij haalt, staat heel groot VERBOD, terwijl er nergens ook maar sprake is van een verbod in de koran.

  Maar ik krijg de indruk, dat je erg gehecht bent aan de interpretatie, die je is geleerd. Dus ik zal er verder geen woorden meer aan vuil maken.
 16. shy-credit-9135@shy-credit-9135
  #127963
  Ik geef het op. Hadith zijn de ultieme uitleg van de Koran. Daar komt geen interpreterende imam bij te pas, het is de Profeet (SAV) zelf die uitlegt. Verder, het eerste wat een aantal toen nog alcohol drinkende metgezellen deden toen de alcohol verbiedende verzen werden geopenbaard is de drank keihard uit hun mond spuwen en nooit meer in hun mond nemen.

  Jij bent zeker ook voorstander van christelijke voorgangers die homofilie goedkeuren, niet ?

  Dit is echt Moszkowicz gedrag Sigmund. Wetende dat iets fout is, proberen een maas in de wet te interpreteren.
 17. small-glitter-0565@small-glitter-0565
  #127966
  Dogmatici kunnen zich niet anders dan zich verschuilen achter hun dogma's en daarom geven ze het al snel op.

  Sjeik Saâd Eddine El Hilali van de Al Azhar-universiteit, een van de belangrijkste religieuze kenniscentra binnen de (soennitische) islam, heeft in een fatwa het drinken van alcohol halal, dus niet verboden of onrein (of haram, red), verklaard.

  Volgens sjeik en professor islamitisch recht El Hilali is het halal bier te drinken, of dadelwijn, zolang men zich niet bezat
 18. small-glitter-0565@small-glitter-0565
  #127967
  Eén van de rechters binnen de soeninitische islam verklaart bier halal. Daar hoeft geen Moszkowicz aan te pas te komen...
 19. small-glitter-0565@small-glitter-0565
  #127968
  Mijn excuses. Ik had me niet op de man mogen beroepen, want als je de man opzoekt, dan lijkt het er sterk op, dat het hele bericht fake is.