1. #2012
 2. #daling
 3. #detailhandel
 4. #economie
 5. #europa
 6. #recessie
 7. Artikelen

<< error >> (our Markdown requires valid webpage links, not image links, see manual)

Omvang detailhandel in Europa daalt met 1%

Eurostat meldt dat het volume van de detailhandel in Europa de afgelopen maand (april 2012) met 1% daalde.
De verkoop van autobrandstof daalde met 1,7%. De verkoop van kleding, electronica enz. daalde met 1,4%. Maar de verkoop van voedsel steeg met 0,3%.
De daling t.o.v. april 2011 is liefst 2,5%.
De omvang van de Europese detailhandel komt daardoor onder het nivo van 2005.

ec.europa.eu

No Rights Reserved (CC0 1.0)
1
 1. odd-disk-9086@odd-disk-9086
  #126772
  Dit is een gevolg van dat de belastingbetaler steeds meer belast worden en daardoor minder geld uit kunnen geven. De zogenaamde economen bij de overheden begrijpen niet dat bezuinigingen (lasten verzwaring voor de burger) te kosten gaat van de economie en daardoor minder inkomsten voor de staat oplevert. Minder inkopen betekent minder BTW, accijns en allerlei andere belastingen opbrengsten, alleen dat willen de overheden maar niet begrijpen lijkt het wel. Zelfs een kind kan dat begrijpen.