1. #commissie
 2. #dierenwelzijn
 3. #henk-bleker
 4. #joods
 5. #nederland
 6. #onverdoofd
 7. #slachten
 8. #vrijhei
 9. #wetenschap
 10. Artikelen

<< error >> (our Markdown requires webpage links, not image links, see manual)

Convenant rituele slacht wankelt

De joodse organisaties overwegen sterk om geen handtekening te zetten onder het convenant waaraan staatssecretaris Henk Bleker van landbouw werkt om het dierenwelzijn bij onverdoofd slachten te verbeteren. De Eerste Kamer zou dit convenant eigenlijk al eind maart ontvangen.

Bleker maakt deze met het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK), het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) en de Vereniging van Slachterijen en Vleesverwerkende bedrijven (VSV). Het NIK is echter zeer ontevreden over de voorzitter van de wetenschappelijke commissie die het convenant moet toetsen, Ludo Hellebrekers.

Hellebrekers is voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Dierengeneeskunde (KNMvD).

Vanuit die functie heeft hij eerder laten weten dat de discussie over ritueel slachten zijn inziens over dierenwelzijn gaat en niet over de vrijheid van geloofsbelevenis, noch over de interpretatie van religieuze wetten of voorschriften.

Ronnie Eisenmann,voorzitter van de Joodse Gemeente Amsterdam: "Vanaf het begin hebben wij aangeven dat Hellebrekers als voorzitter van de commissie voor ons onacceptabel is. Ik vertrouw hem deze zaak niet toe. Maar Bleker blijft maar vasthouden aan Hellebrekers."

Het ministerie van landbouw zegt Hellebrekers te hebben gevraagd als hoogleraar anesthesiologie. Zij wijzen er op dat er ook een hoogleraar klinische neurofysiologie in de commissie zit, Hilbert Kamphuisen, die meent dat de rituele onverdoofde slacht zeer diervriendelijk plaatsvindt.

Eisenmann: "Wij zagen er veel in om samen binnen de grenzen van de religieuze praktijk te zoeken naar verbetering van het dierenwelzijn. Wij zijn echter zeer onaangenaam verrast dat de staatssecretaris weigert een andere voorzitter aan te stellen. Elke wetenschapper kan toch die commissie leiden?"

De staatssecretaris heeft gisteren juist laten weten bijna klaar te zijn met het convenant. Er hebben al drie conceptversies op tafel gelegen en de besprekingen hebben geleid tot steeds nauwkeuriger formuleringen

www.trouw.nl

No Rights Apply
6
 1. Het ministerie van landbouw zegt Hellebrekers te hebben gevraagd als hoogleraar anesthesiologie. Zij wijzen er op dat er ook een hoogleraar klinische neurofysiologie in de commissie zit, Hilbert Kamphuisen, die meent dat de rituele onverdoofde slacht zeer diervriendelijk plaatsvindt.

  "Ludo Hellebrekers (foto), hoogleraar anesthesiologie aan de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht, kiest duidelijk kant in de discussie over onverdoofd slachten. "Alles wijst dezelfde kant op: het dierenwelzijn wordt meer aangetast bij onverdoofd slachten. Alle onderzoekers onderschrijven die visie." Wat hem betreft weegt het dierenleed zwaarder dan de vrijheid van godsdienst".

  Dus die Hellebrekers is blijkbaar zo overtuigd van zijn gelijk, dat hij zijn mede commissielid Hilbert Kamphuisen niet eens serieus neemt. Dan ben je inderdaad niet echt objectief meer te noemen en als voorzitter volkomen ongeschikt.
 2. icy-fire-2073@icy-fire-2073
  #125596
  die meent dat de rituele onverdoofde slacht zeer diervriendelijk plaatsvindt

  Toch mooi dat je het doodmaken van een dier tegen zijn zin diervriendelijk kan maken/noemen....
 3. dawn-glitter-1155@dawn-glitter-1155
  #125616
  laat je hart spreken.
 4. damp-wood-5280@damp-wood-5280
  #125665
  bizare emodiscusse, terwijl religieus slachters buitengewoon respectvol met de dieren omgaan. Hoop dat het niet doorgaat
 5. soft-mud-3254@soft-mud-3254
  #125700
  Quote Hellebrekers:
  "Bij de 'reguliere' slacht wordt een pin in de hersenen geschoten, waardoor de dieren direct het bewustzijn verliezen. Op die manier maken ze het proces van verbloeden niet bewust mee."

  Oh ja joh... heb je enig bewijs voor jouw stellingname...?
  Je stelt het bewustzijn 1 op 1 gelijk aan het functioneren van de hersenen... Daar heb je geen enkel bewijs voor.

  Bewijzen voor de stellingname dat het bewustzijn meer is dan het functioneren van de hersenen en daarmee de samenhang en structurele opbouw van de cellen, in casu van materie, zijn er echter te over.

  Men raadplege daarvoor in de eerste plaats 'The Goldilocks Enigma' van Paul Davies, eminent geleerde en hoogleraar theoretische natuurkunde.

  Hij veegt de vloer aan met jouw standpunt... op wetenschappelijke wijze uiteraard... maar wel de vloer... en jouw standpunt is het stof.

  Je zou daarnaast eens enkele Vedische en daarmee wetenschappelijke boeken kunnen raadplegen over... of een Vedisch filosoof vragen naar de juistheid van jouw vertrekpunt.

  Je zou ook een keer naar een slachthuis kunnen gaan... zoals ik eens deed. Dan kun je zelf zien dat runderen na het schot door hun hersenen, hangend aan een lopende band, blijven spartelen; in sommige gevallen zelfs wel 20 minuten "naspartelen".

  Als je meent dat die dieren het bewustzijn hebben verloren en niets meer voelen... professor Hellebrekers... dan weet jij maar weinig van bewustzijn en van de kennis en stand van zaken in de diverse takken van wetenschap op dit gebied.

  Het 'voelen'... gaat gepaard met een elektromagnetisch proces, en ook nog met het proces van de gassen en de gasstromen in het lichaam.
  Met elektromagnetische en kinetische energieprocessen derhalve.

  Met jouw vertrekpunt ga je alleen maar uit van de aanwezigheid en processen van niet-gasvormige moleculen en hun onderlinge samenhang, in casu van het functioneren van cellulaire structuren.
  Met de energieprocessen van de sterke en zwakke kernkrachtvelden derhalve.

  Je bent ergo wetenschappelijk onvolledig... jouw standpunt bevat geen voldoende verklaring van bewustzijn en houdt onvoldoende rekening met de daarmee gepaard gaande energieprocessen.

  Ik ben de mening dat jij een ernstige fout maakt met jouw standpunt.

  Ik raad je, weliswaar ongevraagd maar daarmee niet minder van harte gemeend, om je voorzitterschap van de commissie op te geven

  Want niet alleen is jouw vertrekpunt onvolledig en onjuist.
  Je schoffeert en overheerst er ook nog andere commissieleden mee.

  Gerrit Ooiman. ©
 6. soft-mud-3254@soft-mud-3254
  #125701
  De ratio als verweer
  want de emodiscussie moe 24-7...:)