1. #geloof
  2. #god
  3. #godslastering
  4. #kerk
  5. #misbruik
  6. #religie
  7. #vvd
  8. Artikelen

<< error >> (our Markdown requires valid webpage links, not image links, see manual)

Kattebelletje aan God

Beste God,

Het gaat niet zo goed met u. Dat wil zeggen, uw aan­tal followers is wereld­wijd aan het dalen. Vol­gens de Uni­ver­siteit van Chicago gelooft nog maar 23 pro­cent van de mensen jonger dan 27 jaar in uw bestaan. De VVD besloot prompt om u te hulp te schieten!

www.indewaanvandeweek.nl

No Rights Apply
0