1. #anti-semitisme
 2. #antisemitisme
 3. #christelijk
 4. #collaborateur
 5. #geldsysteem
 6. #geschiedenis
 7. #godsdienst
 8. #joodse-ras
 9. #midden-oosten
 10. Artikelen

Het joodse volk

Wat is nu het joodse volk.Waarop is het hedendaagse Israël gebaseerd.
Ons word verteld door de geschiedenis na WO2, dat Israël ontstaan is voor het leed wat het joodse volk is aangedaan.Laat ik de definitie jood beschrijven voor wat ze zijn.Het jood zijn niet te maken heeft met een ras.Je word niet geboren als jood.Jood ben je pas,als je gelooft in de Thora.De bewering dat je ook joods ben als je moeder joods is,de grootste onzin is wat ze ons voorhouden.De geschiedenis van Israël is ontstaan doordat de 12 stammen gevlucht zijn uit Egypte.Daarop kwamen ze aan in het land van de Kanaänieten.Eenmaal aangekomen daar ze dat volk hebben uitgeroeid en dat land gingen bezetten en het de naam Israël gaven.
Het werd verdeeld onder de 12 stammen.De laatste koning was Salomo.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Salomo

Over Salomo word verteld dat hij zich ging bezig houden met afgoderij.Zijn rijk strekte uit van de Nijl tot de Eufraat.Hij was ook diegene die zich keerde tegen de nomadische gewoontes van de judeeers (joden). En bouwde zijn eerste tempel.Uiteindelijk ging zijn rijk ten onder door zijn luxe leventje,waardoor hij te hoge belastingen ging heffen en het land werd verdeeld onder 2 gebieden door een burgeroorlog.Het ene deel was het land van de Israëlieten,en het andere deel werd van het volk van Judea.
Volgens de Thora kreeg Israël met een vloek te maken en de Assyriërs maakten een einde aan Judea en Israël.
Rond 745 de Assyriërs beslag legde op die 2 gebieden en de bewoners verdreven.
Rond 612 v C de perzen&meden het Assyrische rijk ten val bracht en de bewoners van Judea en Israël terug konden keren onder het bewind van de perzen.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Jeruzalem

Uiteindelijk versloeg Alexander de Grote weer de perzen en bezette het Israël.Of wat er van over gebleven was.Na Alexander de Grote de Griekse overheersing Israël bezette en ook langzaam de eerste christelijke sektes ontstonden vanuit de joodse bijbel.Tot en met de 3de eeuw de Griekse Romeinen er heerde en met de opkomst van de christelijke bijbel het byzantijnse rijk onstond en alle joden wilde bekeren tot het christendom.Vele joden ook bekeerd zijn tot het christendom.
Diegene die zich niet wilde bekeren moest vluchten voor zijn leven.Tot aan 600 na Chr. de Romeinen er heersten en daarna de perzen samen met de joden Jeruzalem weer veroverden.
Onder de perzen (sjiieten) weer de joden mochten terugkeren die door de byzantijnen waren verdreven.In 1071 de seltjoeken (soennieten) Jeruzalem innamen
en de kerken en synagoges vernietigde.En de perzen versloegen.Daarna de kruisvaarders weer de seltsjoeken versloegen en ook de bevolking uitmoorden. De islamieten en joden werden uitgemoord of verkocht als slaaf.Onder saladin weer de kruisvaarders werden verslagen en daarop alle joden mochten terug keren.En via een deal het latijnse christendom de stad Jeruzalem mocht hebben.Daarna weer sektes en militie eenheden Jeruzalem innamen.Daarna de Ottomanen aan de macht kwamen en sindsdien de joden,samen met de christenen en moslims in vrede hebben kunnen leven onder hun eigen cultuur.Tot 1948 toen het zionisme de macht greep en sindsdien het land een apartheidsstaat is geworden waar socaaljews beweren dat het hun land is.Door de eeuwen heen de joden ook bepaalde richtingen opgingen en ook opgingen in het christendom. De term judeeërs staat voor joden.Al het andere net doen alsof zij er ook toebehoren,maar het zelfverzonnen sektes zijn.Ook is er een volk ontstaan vanuit de Aziaten,wat ook de turken waren die het geloof aannamen als religie.De turken namen de islam aan,en de kazharen de thora.Onder de kazharen grotedeels de leiding voor de schijn de thora aannam,omdat er in die tijd een godsdienstoorlog bezig was in het midden oosten tussen de byzantijnen en de moslims.Het Kazharia heeft ca 5 eeuwen bestaan en is toen zelf ten onder gegaan door Russen en Mongolen.Daarop vluchtte het volk naar Oost-Europa en Rusland en assimileerde zich daar onder het volk. Alleen de trouw gebleven volgelingen aan de Thora zich nooit wilde aanpassen en hun eigen cultuur bleef behouden.Onder die Kazharen er een askhernaz groep onstond wat zich bezig hield met geld verdienen.Ook in rusland grote spanningen onstonden door hen.Met de uitvinding van de zeilboot en ontdekking van Amerika veel askhernazi's verkaste naar het nieuwe land.Door de vervolgingen van de roomse kerk ze verbannen werden uit het roomse rijk.In Amerika zij verder hun macht uitbreidden. Ook in Europa kregen zij macht door geld uit te lenen.En het Europa omkocht wat met elkaar ging strijden en uiteindelijk zij die landen economisch onder controle kregen en uiteindelijk ook de kerk hebben verslagen.Met de schuldenlast die Europa had,het oorlogen moest uitvechten tegen andere grootmachten.Zoals het Ottomaanse rijk.Rusland zelf was intern al verslagen,zoals het ook zo gebeurde in Frankrijk.En in 1900 onstond het zionisme, wat werd gefinancierd door de bankiers die het geldsysteem uitvonden op papier.En met het zionisme de staat Israël creëerde op papier.De vergissing die veel mensen maken is het zionisme verwarren met het jodendom.Ook ik tuinde erin.Kom ik weer terug op het begin,de jood alleen te maken heeft met het geloof.Een jood was ook de grootste vijand van het zionisme.Je kon een jood alleen herkennen aan zijn bepaalde kledingdracht.Die joden ook niet wilde emigreren naar dat Israël wat al lang voorbereid was,voordat de balfourdeclaratie tot stand kwam.De eerste nederzettingen in Palestina onstonden ergens in 1840.En dat waren socalljews,of bekeerde joden tot het christendom.Ook Theodore Herzl geen jood was,maar een bekeerde katholiek.En vooral het atheïsme en christendom achter het zionisme stond.Engeland/Frankrijk/Rusland/Armeniërs/young turks en zionisten het Ottomaanse rijk aanvielen,en uiteindelijk het Ottomaanse rijk versloegen.En daar kwam het probleem opdagen waar ze die joden vandaan gingen halen,die er niet was.Er bestond geen joods volk/ras wat bereid was te verkassen naar dat Israël.En zo werd nazi Duitsland opgericht om de staat Israël bewoonbaar te maken.Via de hulp van zionisten die samen met de Duitsers een Europeaan gingen aanwijzen wat de stempel moest dragen dat het joods was.Het waren vooral de oost Europeanen met de achternaam.Diegene waren geassimileerd in het Europa en was een Europeaan.Zij werden gebrandmerkt door zionisten dat het voortaan een jood was.Door de haat wat gericht was op hen,ze geen andere keuze meer zagen dan te emigreren naar Palestina.Vele trachten nog te vluchten naar Amerika,maar daar werd de grenzen voor hen gesloten.Iedereen die meer had als 1000 mark kon vertrekken.Of werd toegelaten in dat Palestina.De spanningen ontstonden toen ook in dat Palestina vanwege die grote toestroom van Europeanen.De Europeanen werden de Jiddische taal aangeleerd,wat geen echt Hebreeuws is,maar een Slavische taal,met wat Hebreeuws erdoor heen.en zo ontstond het nieuwe volk wat de Israëliers is gaan heten.Van oorsprong ze ook geen Semieten zijn,en atheïstisch.Nu de vraag heeft de holocaust bestaan.De moord op echte joden heeft bestaan.Omdat echte joden nooit wilde vertrekken naar dat Israël en anti zionist waren.Ook diegene die een stempel kregen opgeplakt werden opgeofferd voor dat israel.waren het joden.NEE.Het waren Europeanen wat door zionisten (ibm) gebrandmerkt werd als jood zijnde.Zijn er officieel 6 miljoen joden vermoord in concentratie kampen.

NEE.

Omdat het niet ging om joden.Ging het dan om Semieten.Ook dat waren ze niet.
De wetgevingen wat er gecreëerd zijn mbt het antisemitisme gebaseerd zijn op leugens en de werkelijke aanstichters van de holocaust nog steeds nooit berecht zijn.Hooguit patsies wat gefinancierd werd door bankers & wallstreet wat de Duitsers waren.Een holocaust was het zeer zeker,omdat het woord holocaust betekent "brandoffer". Een shoa was het niet.Want tot en met 1942 de socalljews een vrije toegang kreeg tot het Palestina, mits het die 1000 mark had.Anders werd je opgeofferd voor dat Israël.Wie zijn de werkelijke slachtoffers geweest.Dat waren joden en diegene die de stempel kregen opgeplakt dat ze een jood waren.Maar officieel nooit een jood waren.Alleen op papier.En dat is ook wat Shlomo Sand bedoelde te zeggen met zijn boek dat het joodse ras een uitvinding was van de Europeanen.En dat nep joden zich voordoen als joden,maar het nooit zijn geweest.En daarom ook ze de leugen in stand willen houden,om dat gebied te claimen.War ik met dit verhaal wil bereiken,is dat mensen zich niet laten leiden door haat.Misbruik het woord jood niet,door alles over 1 kam heen te scheren wat zionisten uitspoken.Zionisten zijn geen joden.Dat zijn atheïsten en christenen.Er zullen wel joden tussen zitten wat ertoe gedreven is om er te gaan wonen,maar ze weten niet beter.Ik hoop ooit dat we een debat erover kunnen aangaan,alleen zie ik dat niet gebeuren met collaborateurs,omdat ze dan zelf ontmaskerd worden. Christenen bereiden zich voor op de eindtijden.En daarin zal de jood zich moeten bekeren,en diegene die zich niet zal bekeren uitgeroeid zullen worden.Tot er geen jood meer over is.En het 1000 jarige rijk van het christendom zal ontstaan.Met de komst van de messias.

www.youtube.com

No Rights Reserved (CC0 1.0)
26
 1. fancy-math-8798@fancy-math-8798
  #123173
  land gingen bezetten en het de naam Israel gaven.
  Het werd verdeeld onder de 12 stammen.De laatste koning was Salomo.
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Salomo
  Over Salomo word verteld dat hij zich ging bezig houden met afgoderij.Zijn rijk strekte uit van de nijl tot de eufraat.Hij was ook diegene die zich keerde tegen de nomadische gewoonte's van de judeeers (joden).En bouwde zijn eerste tempel.Uiteindelijk ging zijn rijk ten onder door zijn luxe leventje,waardoor hij te hoge belastingen ging heffen en het land werd verdeeld onder 2 gebieden door een burgeroorlog.Het ene deel was het land van de Isralieten,en het andere deel werd van het volk van Judea.
  Volgens de thora Israel met een vloek te maken kreeg en de Assyriers een einde maakte aan Judea en israel.
  Rond 745 de Assyriers beslag legde op die 2 gebieden en de bewoners verdreven.
  Rond 612 v C de perzen&meden;het assyrische rijk ten val bracht en de bewoners van judea en israel terug konden keren onder het bewind van de perzen.
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Jeruzalem
 2. fancy-math-8798@fancy-math-8798
  #123174
  Uiteindelijk versloeg Alexander de Grote weer de perzen en bezette het Israel.Of wat er van over gebleven was.Na Alexander de Grote de Griekse overheersing Israel bezette en ook langzaam de eerste cristelijke sekte's onstonden vanuit de joodse bijbel.Tot en met de 3de eeuw de griekse romeinen er heerde en met de opkomst van de cristelijke bijbel het byzantijnse rijk onstind en alle joden wilde bekeren tot het cristendom.Vele joden ook bekeerd zijn tot het cristendom.
  Diegene die zich niet wilde bekeren moest vluchten voor zijn leven.Tot aan 600 n C de romeinen er heersde en daarna de perzen samen met de joden jeruzalem weer veroverde.
  Onder de perzen (sjieeten) weer de joden mochten terugkeren die door de byzantijnen waren verdreven.In 1071 de seltjoeken (soenieten) jeruzalem inamen
  en de kerken en synagoge's vernietigde.En de perzen versloegen.Daarna de kruisvaarders weer de seltsjoeken versloegen en ook de bevolking uitmoorde.De islamtieten en joden werden uitgemoord of verkocht als slaaf.Onder saladin weer de kruisvaarders werden verslagen en daarop alle joden mochten terug keren.En via een deal het latijnse cristendom de stad jeruzalem mocht hebben.Daarna weer sekte's en militie eenheden jeruzalem innamen.Daarna de ottomanen aan de macht kwamen en sindsdien de joden,samen met de cristenen en moslims in vrede hebben kunnen leven onder hun eigen cultuur.Tot 1948 toen het zionisme de macht greep en sindsdien het land een apartheidsstaat is geworden waar socaaljews beweren dat het hun land is.Door de eeuwen heen de joden ook bepaalde richtingen opgingen en ook opgingen in het cristendom.De term judeeers staat voor joden.Al het andere net doen alsof zij er ook toebehoren,maar het zelfverzonnen sekte's zijn.Ook is er een volk ontstaan vanuit de aziaten,wat ook de turken waren die het geloof aanamen als religie.
 3. fancy-math-8798@fancy-math-8798
  #123175
  De turken namen de islam aan,en de kazharen de thora.Onder de kazharen grotedeels de leiding voor de schijn de thora aannam,omdat er in die tijd een godsdienstoorlog bezig was in het midden oosten tussen de byzantijnen en de moslims.Het Kazharia heeft ca 5 eeuwen bestaan en is toen zelf ten onder gegaan door russen en mongolen.Daarop het volk vluchte naar oost europa en Rusland en zich daar assimileerde onder het volk.Alleen de trouw gebleven volgelingen aan de thora zich nooit wilde aanpassen en hun eigen cultuur bleef behouden.Onder die Kazharen er een askhernaz groep onstond wat zich bezig hield met geld verdienen.Ook in rusland grote spanningen onstonden door hen.Met de uitvinding van de zeilboot en ontdekking van amerika veel askhernazi's verkaste naar het nieuwe land.Door de vervolgingen van de roomse kerk ze verbannen werden uit het roomse rijk.In amerika zij verder hun macht uitbreide.Ook in europa zij macht kregen door geld uit te lenen.En het europa omkocht wat met elkaar ging strijden en uiteindelijk zij die landen economisch onder controle kregen en uiteindelijk ook de kerk hebben verslagen.Met de schuldenlast die europa had,het oorlogen moest uitvechten tegen andere grootmachten.Zoals het orromaanse rijk.Rusland zelf was intern al verslagen,zoals het ook zo gebeurde in frankrijk.En in 1900 het zionisme onstond,wat werd gefinancieerd door de bankers die het geldsysteem uitvonden op papier.En met het zionisme de staat israel creeerde op papier.De vergissing wat veel mesnen maken is het zionisme verwarren met het jodendom.Ook ik tuinde erin.Kom ik weer terug op het begin,de jood alleen te maken heeft met het geloof.Een jood was ook de grootste vijand van het zionisme.Je kon een jood alleen herkennen aan zijn bepaalde kledingsdracht.Die joden ook niet wilde emmigreren naar dat israel wat al lang voorbereid was,voordat de balfourdeclaratie tot stand kwam.De eerste nederzettingen in palastina onstond ergens in 1840.En dat waren socalljews,of bekeerde joden tot het cristendom.Ook theodore Herzl geen jood was,maar een bekeerde katholiek.En vooral het atheisme en cristendom achter het zionisme stond.Engeland/frankrijk/rusland/armeniers/young turks en zionisten het orromaanse rijk aanvielen,en uiteindelijk het ottomaanse rijk versloegen.En daar kwam het probleem opdagen waar ze die joden vandaan gingen halen,die er niet was.Er bestond geen joods volk/ras wat bereid was te verkassen naar dat israel.En zo werd nazi duitsland opgericht om de staat israel bewoonbaar te maken.Via de hulp van zionisten die samen met de duiters een europeaan gingen aanwijzen wat de stempel moest dragen dat het joods was.Het waren vooral de oost europeanen met de achternaam.Diegene waren ge-assimileerd in het europa en was een europeaan.Zij werden gebrandmerkt door zionisten dat het voortaan een jood was.Door de haat wat gericht was op hen,ze geen andere keuze meer zagen dan te emmigreren naar palastina.Vele trachten nog te vluchten naar amerika,maar daar werd de grenzen voor hen gesloten.Iedereen die meer had als 1000 mark kon vertrekken.Of werd toegelaten in dat palastina.De spanningen onstonden toen ook in dat palastina vanwege die grote toestroom van europeanen.
 4. fancy-math-8798@fancy-math-8798
  #123176
  De europeanen werden de jiddische taal aangeleerd,wat geen echt hebreeuws is,maar een slavische taal,met wat hebreeuws erdoor heen.en zo onstond het nieuwe volk wat de israliers is gaan heten.Van oorsprong ze ook geen semieten zijn,en atheistisch.Nu de vraag heeft de holocaust bestaan.De moord op echte joden heeft bestaan.Omdat echte joden nooit wilde vertrekken naar dat israel en anto zionist waren.Ook diegene die een stempel kregen opgeplakt werden opgeofferd voor dat israel.waren het joden.NEE.Het waren europeanen wat door zionsten (ibm) gebrandmerkt werd als jood zijnde.Zijn er officieel 6 miljoen joden vermoord in concentratie kampen.
  NEE.
  Omdat het niet ging om joden.Ging het dan om semieten.Ook dat waren ze niet.
  De wetgevingen wat er gecreeerd zijn mbt het anti semitisme gebaseerd zijn op leugens en de werkelijke aanstichters van de holocaust nog steeds nooit berecht zijn.Hooguit patsy's wat gefinancieerd werd door bankers&wallstreet;wat de duiters waren.Een holocaust was het zeer zeker,omdat het woord holocaust betekent "brandoffer".Een shoa was het niet.Want tot en met 1942 de socalljews een vrije toegang kreeg tot het palastina,mits het die 1000 mark had.Anders werd je opgeofferd voor dat israel.Wie zijn de werkelijke slachtoffers geweest.Dat waren joden en diegene die de stempel kregen opgeplakt dat ze een jood waren.Maar officieel nooit een jood waren.Alleen op papier.En dat is ook wat Shlomo Sand bedoelde te zeggen met zijn boek dat het joodse ras een uitvinding was van de europeanen.En dat nep joden zich voordoen als joden,maar het nooit zijn geweest.En daarom ook ze de leugen in stand willen houden,om dat gebied te claimen.War ik met dit verhaal wil bereiken,is dat mensen zich niet laten leiden door haat.Misbruik het woord jood niet,door alles over 1 kam heen te scheren wat zionisten uitspoken.Zionisten zijn geen joden.Dat zijn atheisten en cristenen.Er zullen wel joden tussen zitten wat ertoe gedreven is om er te gaan wonen,maar ze weten niet beter.Ik hoop ooit dat we een debat erover kunnen aangaan,alleen zie ik dat niet gebeuren met colloborators,omdat ze dan zelf ontmaskerd worden.Cristenen bereiden zich voor op de eindtijden.En daarin zal de jood zich moeten bekeren,en diegene die zich niet zal bekeren uitgeroeit zullen worden.Tot er geen jood meer over is.En het 1000 jarige rijk van het cristendom zal ontstaan.Met de komst van de messias.
 5. fancy-math-8798@fancy-math-8798
  #123177
  excuus voor de taalfouten.Ik zie haast de letters niet meer op me toetsebord.Ik ben te lui om een nieuw toetsebord te halen.
 6. fancy-math-8798@fancy-math-8798
  #123182
  Thanks.
  Maar dan ben ik denk ik uren bezig,zoniet dagen om me punt te maken.Het houd je wel van de straat.
 7. fancy-math-8798@fancy-math-8798
  #123184
  beste Moderator.
  kennen jij mijn bericten eronder wat ik daar heb geschreven onder berichten weghalen.Ik dacht dat ik te weinig ruimte had in de koptekst om het hele verhaal neer te zetten.Ik zie dat het wel mogelijk was om het hele verhaal te vertellen.Word alles overduidelijker dan die hele lap tekst eronder als berichten.
  Bij voorbaat dank.
 8. fancy-math-8798@fancy-math-8798
  #123203
  Heb je zeker even gemist:


  Ik heb die link niet gezien,maar ik denk ook dat ik er wat anders mee wilde bereiken.Ik onderbouwde alleen het hele verhaal en om het begrip jood eens goed uit te leggen.Er lopen nogal wat mensen rond die te pas en onpas de term jood gebruiken.Ik wilde dat voor eens en voor altijd goed onderbouwen.Ik hoop dat ik het ook goed heb uitgelegd,zodat het begrepen word.Zonder hen te beledigen die het wel zijn.
 9. @Mr _Aluhoedje

  Leg mij eens uit: Wat is het doel van jouw artikel die ik godvergeten slecht vind en getuige van historisch onbenul hoewel er een kern van waarheid is,Maar die kern, die waarheid komt effe niet naar boven.Waarom laten we elkaar niet eens in elkaars waarde? Oja, Salomo heeft zijn Tempel door demonen ( die hij gevangen had) laten bouwen.Hij heeft zich later dan ook van JAWEH, God,afgekeerd omdat hij een andere God had ontdekt: Zichzelf.Volgens de apocriefe verhalen.
 10. @Mr_aluhoedje

  Hier een artikel wat je zeker zal bevallen:

  http://www.kennislink.nl/publicaties/leidt-dna-onderzoek-tot-nieuw-racisme
 11. fancy-math-8798@fancy-math-8798
  #123211
  flavius


  Ik leg de tijdlijn uit van het jodendom.Ook wat er bedoeld word met het jood zijn.En ik probeerde er mee uit te leggen wat zionisten graag willen bereiken.Als Solomo meer een atheist was,ik het zionisme er mee vergelijk.
  Je zegt historisch onbenul.Ga dan Wikipedia maar aanklagen dat ze historische bull shit verkopen.Dont shoot the messenger.
  Maar als jij wat anders beweert,corrigeer me dan.Dan onderzoek ik jouw beweringen en als je gelijk heb,ik me aanpas.
 12. fancy-math-8798@fancy-math-8798
  #123212
  Hier een artikel wat je zeker zal bevallen:


  Het rasdenken pas onstaan is in de 19de eeuw.
  Volgens de bijbelse leer,we afstammen van 3 zonen.Vanuit daaruit volkeren zijn ontstaan.Volkeren zie ik anders dan een ras.Hebben we het over het jood zijn,het puur om het geloof gaat.Doel je op DNA,het afstamt van Sem,of cham,of Jafeth.
  En allen die weer van Abraham afstammen de hebreeeuwers zijn.Hebreeuwers was het volk.Geen geloof.
 13. @Mr _Aluhoedje

  Ik vind jouw houding niet meer dan redelijk.Waarvoor dank.Wikipedia weigert aanpassingen en het is ook niet de steen der wijsheid,Vaak zijn boeken ( je weet wel, kaften met bladzijden ertussen in) heel wat beter.Wikipedida verkoopt wel vaker bull shit omdat daar een agenda achter zit.Wat het zionisme betreft heb je volkomen gelijk maar mijn bezwaar is dat een volk over een kam wordt geschoren.HET JOODSE VOLK (?) maar dat klopt niet.Goed, ik ga hier niet in extenso op in omdat het een cul de sac is.Wat ik wil zeggen: Ga niet generaliseren en verwar goede mensen niet met de kut zionisten.Ik verwijs je gaarne hier naar:http://eajg.nl/
 14. @Mr Aluhoedje

  Het rasdenken pas onstaan is in de 19de eeuw.


  Nee hoor, zelfs Christus maakte zich er schuldig aan.Sla de bijbel er maar op.
 15. Mr _aluhoedje

  Kijk hier eens hoe betrouwbaar Wikipedia is:

  http://tegenlicht.vpro.nl/nieuws/2008/april/wikipedia-schandalen-schandaaltjes-en-tools-om-die-op-te-sporen.html

  Misschien kun je hier een topic op Zaplog van maken.Mijn advies: Lees boeken en denk zelf na.Moeilijk hoor.( Nadenken is pijnlijk) :)
 16. fancy-math-8798@fancy-math-8798
  #123217
  Ik vind jouw houding niet meer dan redelijk.Waarvoor dank.Wikipedia weigert aanpassingen en het is ook niet de steen der wijsheid,Vaak zijn boeken ( je weet wel, kaften met bladzijden ertussen in) heel wat beter.Wikipedida verkoopt wel vaker bull shit omdat daar een agenda achter zit.Wat het zionisme betreft heb je volkomen gelijk maar mijn bezwaar is dat een volk over een kam wordt geschoren.HET JOODSE VOLK (?) maar dat klopt niet.Goed, ik ga hier niet in extenso op in omdat het een cul de sac is.Wat ik wil zeggen: Ga niet generaliseren en verwar goede mensen niet met de kut zionisten.Ik verwijs je gaarne hier naar:http://eajg.nl/


  Jij ook dank voor je beantwoorden van me vragen.Dat de wikipedia een eigen verhaal vertelt,me wel duidelijk is.Zie 9-11
  Ik ga meer uit van de datums wat wel vaak overeen komt.En dat probeerde ik te weergeven in een tijdlijn wat er gebeurt is in die paar duizend jaar.Over wie destijds de macht had,ze wel duidelijk in zijn en je ook niet echt over hoeft te twijvelen.Over het joodse volk ik ook luister naar andere verhalen.Niet alleen van de joodse geschiedenis,maar ook die van het cristendom,of van de moslims.En ik alleen probeer uit leggen dat het jood zijn te maken heeft met een religie,zoals een moslim alleen de moslim kan zijn vanwege zijn geloof.Ik scheer ook niet een geheel volk over 1 kam heen dat het allemaal slechterikken zijn.Ik doel alleen op het zionisme.Of wat namens het zionisme handelt.En dan ook nog eens zichzelf superieur acht.Onder de moslims je dat ook heb.Ook seculaire turken je dat ook heb dat ze zichzelf uber wanen.Die zal ik zet zo afkraken als ik het nodig vind.Ik vind die ata turk ook maar een vies ventje wat een dictator was.zijn alle turken zo.Nee want ik ken genoeg vredelievende turken.En zo zie ik dat ook onder atheistische socalljews.Het gaat mij om die extremen.Ook onder het atheisme je extremisten heb rondlopen.We moeten dingen begrijpen,om je in te denken waarom ze zo denken.Maar je moet wel het beestje bij de naam noemen.Wat ik ook vind is dat joden zelf of die zichzelf jood noemen moeten opstaan wat in hun naam gebeurt.tenzij ze het ermee eens zijn wat hun leiders,of extremisten roepen.Dan geld het ook voor hen wat ik bedoel.willen we vrede,we toch door dezelfde deur naar binnen moeten.
 17. fancy-math-8798@fancy-math-8798
  #123218
  Nee hoor, zelfs Christus maakte zich er schuldig aan.Sla de bijbel er maar op.


  De bijbel ken ik niet uit me hoofd,enet zo goed ik dat niet ken van weke andere religie dan ook.Naar mijn weten het gaat over een volk.Of volkeren.
 18. fancy-math-8798@fancy-math-8798
  #123219
  Misschien kun je hier een topic op Zaplog van maken.Mijn advies: Lees boeken en denk zelf na.Moeilijk hoor.( Nadenken is pijnlijk) :)


  Ik lees en kijk al jaren naar verhalen,berichten,intervieuws,docu's.etc en etc.Daardoor je alleen je geest kan verruimen.Ook discuseren je geest verruimt.En door naar mekaar te luisteren,je ook zelf wijsheid kan opdoen.Niet alles vind ik belangrijk om er speciaal een topic over te schrijven.Eigenlijk ik pas 3 topics aangemaakt waarvan er 1 is mislukt.De andere was van het calimero'tje.Die was ook wel duidelijk genoeg,zonder al te veel woorden.Voor de rest maken andere al de topics aan,die ik graag lees en zie.Iedereen draagt zijn steentje bij,wat het voor hem belangrijk vind.
 19. @Mr _aluhoedje

  Mag ik eerlijk zijn? Jouw nederlands is bagger en daarom denk ik dat je het expres doet wat jammer is want dit zou best een aardige discussie kunnen worden zonder over de schreef te gaan. Niets is makkelijker dan schelden, verwijten maken maar zonder enig bewijs, zonder enig fundament.Laten we het nou eens analyseren en het gras voor sommige voeten wegmaaien.,Een idee?
 20. @Mr-ALuhoedje

  Kan het zijn dat je dyslectisch bent? Dat geeft niets hoor maar dan hou ik er rekening mee.:) Doet niets af aan jouw posts danwel argumentatie.
 21. fancy-math-8798@fancy-math-8798
  #123222
  Mag ik eerlijk zijn? Jouw nederlands is bagger en daarom denk ik dat je het expres doet wat jammer is


  Straattaal zal het wel wezen.En ik ben nu eenmaal langdradig in mijn verhaal.Je zegt dat ik dyslectisch bent.Wat lees ik verkeerd dan.Ik geef antwoord op je bericht.Of bedoelde je het anders.
  Als het om de taalfouten gaat,komt dat omdat ik haast blind zit te typen,vanwege de letters die ik niet meer kan zien,omdat ze van me keybord zijn weggetypt.Ik moet een nieuwe keybord kopen.
 22. @Mr_Aluhoedje

  Okee. Hahhahaha. Ben gewoon eerlijk.Koop dan een nieuwe,LOL
 23. fancy-math-8798@fancy-math-8798
  #123229
  Koop dan een nieuwe,


  Ik ben lui.En hij is nog niet op.Elk kwartje draai ik om.