1. #alphen-rijn
 2. #essen
 3. #umts
 4. #wifi

Gemeenten + tuinders pikken groeischade GSM-straling op (de uitslag!)

Het vorige, door de Universiteit van Wageningen gepubliceerde rapport dat zij zomer 2011 hielden naar aanleiding van het eerder door de Gemeente Alphen a/d Rijn gepleegde onderzoek naar WiFi-schade aan hun bomen: gaat nu een veel langduriger en ook veel grootschaliger vervolg krijgen.
In het vorige kleine na-onderzoek in de nazomer van 2011, naar de beweringen van ambtenaar Niek v/h Woud van de Gemeente Alphen a/d Rijn werden opnieuw vreemde, gezwelachtige bastknobbels geconstateerd en gepaard gaande met scheuren en bloedingen aangetroffen.
De Gemeente Alphen a/d Rijn bleek het dus wel degelijk bij het rechte eind te hebben. Vooral essen blijken in stadsgebieden steeds meer last te hebben van dergelijke groeiverstoringen die gewoonlijk aan lekkende aardgasbuizen en/of beschadigde stroomkabels worden toegeschreven - maar de Gemeente Alphen a/d Rijn ging al bij hun eerste persbericht bepaald niet over 1 nacht ijs en nog gevolgd door een 2-tal bizarre symposiums waar in 2011 nog een toegangsprijs van e.245,- werd geheven.

Wegens geldgebrek kon na de symposiums niet meer dan 6000 euro bijeengesprokkeld worden en daarmee kon de Universiteit van Wageningen vorige nazomer in Alphen zèlf aan de slag. De uitkomst hiervan werd recent gepubliceerd in het computerblad Chip 90, pag.14.
En deze keer moest ook Wageningen toegeven dat de Gemeente Alphen a/d Rijn het wel degelijk bij het rechte eind had: essen werden 3 maanden lang aan 6 stralingsbronnen variërend van 2412-2472 MHz blootgesteld met een vermogen van slechts 100 milliWatt EIRP op 50 cm afstand.
De Alphense proef werd gehouden in een kweekcel en leverde al meteen verkleuring en afsterving van de bladeren op - hoe we dit onderzoek moeten vertalen naar kinderen die met hun 2-Watts telefoon onder hun kussen slapen: dát stond er uiteraard niet bij.
Het nieuwe en aanzienlijk veel grootschaliger onderzoek dat nu in de Wageningse Universiteit zelf zal worden gehouden is vooral bedoeld om data te verzamelen over gebruikte pulsbronnen want het effekt van WiFi accespoints staat nu immers wel goed vast - maar niet hoe het kan.

Hoe het allemaal nog begon: een raar boekie
In 1962 publiceerde de Sovjetrussische radiodeskundige luitenant-majoor Bernard B Kazjinski een boek met de wel zéér uitdagende titel: 'BIOLOGISCHE RADIO COMMUNICATIE'. (..!) Het werd onmiddellijk vertaald door de amerikaanse luchtmacht en bevindt zich anno 2012 nog steeds als Staatsgeheim in de archieven van onze AIVD.

Het "vrijgegeven?" boek is vooral gewijd aan telepatie: dat is toch hét communicatiemiddel bij uitstek voor hun eigen Sovjet-atoomonderzeeers?
In de Engelse vertaling dat ikzelf in 1963 las in kamer 4 van het Hoofdbureau van Gemeentepolitie Utrecht, in het bijzijn van een kaalgeschoren BVD-agent - gaat Kazjinski tamelijk uitvoerig in op het feit dat bepaalde zenuwgroeperingen en -lussen verdacht veel lijken op heel typische industrieradio-onderdelen als: thyristors, bipolaire transistors, ringmodulators, helix-antennes, trilholten in het Gigahertzgebied, condensatoren en kristallen.
Kortom, bekende kost voor een beetje radiotechneut als je denkt een chipplakje van een thyristor te zien: blijkt het de tekening van een stukje hersenweefsel te zijn met de bijbehorende offset stuurspanningen erbij... en die kloppen met het gedrag van een vierlagen schakelaar!
Dit boek is vuurwerk, dat snapte iedere veiligheidsdiender ook wel - maar waarom dan?- gooiden de Sovjets zulke militaire innovatie zo openlijk op de boekenmarkt???

Veel liefs uit Moskou
Wat we in het Westen toen nog niet wisten: was dat Sovjetrussische geleerden zich over onze onbenul grote zorgen maakten! Zij snapten absoluut niet dat men in het Westen helemaal niets wìlden weten van de wisselwerking tussen radiogolven en cellen, althans "hun boek" deed niet wat het doen moest? In hun arbeidersparadijs mocht niemand dichter wonen dan 800 mtr van een TV-mast.
In arren moede besloot men daarop die Westerse betweters dan maar zelf te bestoken met radiogolven: mogenlijk dat ze het misschien nu wél snapten?

In 1964 werd op 150 mtr van de grote USA-ambassade een telegrafiezender geplaatst die de hele dag met 50 Baud (=7 letters/seconde) op A1 (=aan/uitmodulatie) via een simpele dipool een datasignaal uitzond op de frequentie van 164 Mhz en met een zendervermogen van 8 Watt ERP.
Hun tekstboodschap luidde als volgt:
THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY DOG 1234567890.,/?!#$%&*()+
THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY DOG 1234567890.,/?!#$%&*()+
THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY DOG 1234567890.,/?!#$%&*()+
en dat duurde 15 jaar, 24 uur/dag.

Na 14 jaar bestraald te zijn met datte: THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY DOG 1234567890.,/?!#$%&*()+ bleek maar liefst de helft van alle ambassadepersoneel te zijn gestorven aan leukemie, een soort bloedkanker. Maar opeens viel de gemeentelijke lijkschouwer in New-York iets op: kerngezonde mensen gingen ernaartoe en kwamen in een kist weer terug.
Bij daaropvolgende bloedtesten van het overgebleven personeel bleken zij allen een 50% verhoging van het aantal witte bloedlichaampjes te bezitten en dat is, als bekend een zeer slecht en angstig voorteken van jouw naderende dood.

Pijlsnel werden allerlei voorzorgsmaatregelen genomen zoals kippengaas in de ramen, wanden en deuren, werden stalen rolluiken neergelaten en werd de ambassade tot 'ongezonde post' verklaard: voor niet meer dan een radiosignaal dat een marifoonfrequentie uittestte met het 1/500e deel van toenmalige veiligheidsnormen die golden voor technici - burgers mocht je tot 1998 nog wel onbeperkte vermogens op loslaten.
Hoe het ook zij, het liefdessignaal van Moskou hield in 1979 plotseling op en werd in 1982 door Het Beste gepubliceerd: dat is, op de kop af precies 30 jaar geleden.
Voor het vorige artikel: zie de annotatie.

No Rights Reserved (CC0 1.0)
7
 1. steep-unit-1976@steep-unit-1976
  #122047
  Altijd spannend om naar een gemeentelijk eindrapport uit te zien... en hun resultaat dan in een pc-tijdschrift aan te treffen.
 2. divine-hill-3982@divine-hill-3982
  #122050
  "De resultaten zijn niet van dien aard dat ze in deze fase van het onderzoek gepubliceerd kunnen worden", zegt Van Lammeren. "Wij geven er de voorkeur aan het onderzoek voort te zetten met aanvullende controles en voldoende aantallen om meer zekerheid te krijgen omtrent een mogelijk effect van EM-velden op bomen en zullen dat dit jaar ook doen."

  Overal in Nederland
  Volgens algemeen directeur Hans Blokzijl van het Bomencentrum Nederland, een van de donateurs van het onderzoek, is de situatie in Alphen aan den Rijn bepaald niet uniek. "Het is overal aan de orde, maar veel gemeenten herkennen de 'ziekte' niet. Het is natuurlijk nog redelijk onbekend. Maar zet mij in een stad neer en ik kan je de aangetaste bomen zo aanwijzen." Volgens Blokzijl zijn er gevallen bekend in "zeker 40, 50" gemeenten in Nederland.
  Uit de bron: http://webwereld.nl/analyse/109314/nieuw-onderzoek-naar-zieke-bomen-door-wifi-straling.html

  Begin dit jaar geleden verschenen er in de media berichten over een onderzoek
  van de universiteit van Wageningen dat de mogelijke invloed van Wifi op
  bomen heeft onderzocht. Boomzorg sprak met Ronald van der Graaf, bioloog en
  algemeen secretaris van Kennisplatform Elektromagnetische Velden en
  Gezondheid, dat de wetenschap ten aanzien van elektromagnetische
  velden bijhoudt. Conclusie volgens het Kennisplatform: de wetenschap geeft
  geen aanwijzing dat bomen last hebben van GSM, Wifi of UMTS.

  Leest u de opmerkelijke uitspraken van de heer van der Graaf in het bijgevoegde PDF bestand. Als er een Erepenning van Verdienste voor het Bagatelliseren van Verontrustende Onderzoeksresultaten zou bestaan dan zou deze Erepenning dit jaar beslist uitgereikt worden aan het Kennisplatform Elektromagnetische Velden.

  Bekijk het PDF bestand (http://www.stopumts.nl/pdf/boomzorg%20Bomenenstraling.pdf)
  http://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Nederland/5637/opmerkelijke_uitspraken_kennisplatform_emv_in_special_over_bomen_en_straling.
 3. steep-unit-1976@steep-unit-1976
  #122052
  Goeiedag! Ik vermoedde al zoiets bij het schrijven van dit vervolgartikel: en wel hiérom omdat het pc-blad zo'n heel eigenáárdige artikelopbouw bevat: je voelt bij het lezen ervan gewoon op je klompen aan dat men iets zit te verbergen door het in zo'n verhaspelde vorm te persen: een héle kunst hoor!
  In ieder geval heeft Zaplog zijn naam als beste nieuwsbode weer waargemaakt. Bedankt @ouwe knar!
 4. crimson-cell-4103@crimson-cell-4103
  #122053
  Bij daaropvolgende bloedtesten van het overgebleven personeel bleken zij allen een 50% verhoging van het aantal witte bloedlichaampjes


  Niet perse gerelateerd aan dit artikel maar na het lezen van deze zin moest ik gelijk denken aan een mogelijk verband met sport prestaties in vergelijk met het westen en minder ontwikkelde landen (en indirect minder straling) en dan met name in de atletiek.

  Wat ik weet is dat veel topsporters een zogenaamde 'hoogtetraining' doen om het op natuurlijke wijze bevorderen van het aanmaken van rode bloedlichaampjes wat ervoor zorgt dat het lichaam/ bloed sneller zuurstof tot zich kan nemen wat een voordeel heeft bij sport prestaties.

  Want is het zo dat wanneer er een verhoging van witte bloedlichaampjes in het lichaam er (automatisch) minder rode bloedlichaampjes in het lichaam bevind?

  Anders gaat mijn theorie ook niet op :)
 5. aged-snowflake-2788@aged-snowflake-2788
  #122088
  Ik heb het boek van bernard kazinsky gevonden uit 1963 dit is de vertaling van het voorwoord (in engels en met google translate en 3500 tekens minder.... ik hoop dat dat goed is) :

  uit http://www.rait.airclima.ru/books/Kazinsky.pdf

  INSTEAD OF A PREFACE

  The issue of transfer of live organisms signals over a distance without of audio, visual and olfactory communication is one of the most complex and intricate problems of modern biology and science in general. This is the so-called telepathy, on the mental information (for BB Kazhinskomu) or, to put it simply, the possibility of transmission of thoughts on distance.  In his book, BB Kazhinsky often refers to the presence of cells and education authorities, the identical elements of radio circuit. Indeed, these structures are described by many investigators and is now having them in the cells and outside cells there is no denying, though their function remains unknown.One thing is certain, whatever the functional orientation of these structures (in particular, intratsellyulyarov, peritsellyulyarov, etc.) are the electrical processes that accompany the many functions of the body biocurrents brain, heart and muscle, ionic changes, etc., can not cause them to electric oscillations of different nature.  The weakness of these signals is one of the most serious causes all doubt. As shown by calculations made by B. Arkadyev, power bioradiosignala so small that it hardly "telepateme" have been able to do leave the skull. It is therefore difficult and perhaps impossible imagine that the radio waves that arise in various biological processes in the body, are the material support, conditional biological communication at a distance of hundreds or thousands of kilometers.

  Even if a conditional admit that such a weak signal can still overcome the large spaces, its reception or perception of the subject must necessarily prevent the interference occurring in the atmosphere, which is many tens if not hundreds or thousands of times stronger than the desired signal.  If, however, to think that in our nervous system processes of reception and amplification occur at the molecular level or even at the cellular level (arbitrarily associating them with the amplification stages), and it is possible in principle, then, given the enormous quantity of neural elements in the brain (more than 10 billion), is really hard to find the limits of the possible gain in this system, the weak primary signals. It is also possible that due to the evolution in animals and humans formed such "radio" that served as the development of a peculiar kind of biological connection to radio communications.

  To what extent these assumptions are correct and the hypothesis remains to be seen. Time to think, throw some light on the rather obscure, in our opinion, the question of what constitutes material information carrier field, waves or particles. Be that as it may, the current uncertainty and doubt can not give rise to the science of dismissed the whole problem. Indeed, many researchers have confirmed the existence of this form of biofeedback. And if not all, experiments and observations are consistent with the findings of a link, it does not prove anything.
 6. steep-unit-1976@steep-unit-1976
  #122184
  Wel @SanderVie, ik denk niet dat aantallen witte/rode lichaampjes/bloedplaadjes/electrolieten allemaal iets met elkaar hebben te maken - behalve dan in zeker 4 van de minstens 7 soorten aan bloedleukemie en nog enkele erfelijke bloedziekten.
  Iedere arts slaat gewoonlijk alarm als hij iets ongewoons ziet mààr, sport is toch eigenlijk meer een soort van inwendige verwonding want er wordt roofbouw op gepleegd en is heden ten dage allengs steeds meer te vergelijken met hoe hedendaagse kuikens in 3 weken al slachtrijp zijn voor op het bord van de consument - daar hadden wijzelf minstens 4 maanden voor nodig voordat we de hakbijl erop konden zetten en dan waren ze berestérk ook nog - slachtkuikens zijn wel groot hoor maar zo slap als een vaatdoek en rollen om.
  En waar zit dat dan in? Iets heel raars in hun voer soms?

  Ikzelf - en ook veel natuurkundigen houden het erop dat cellen onderling een eigen berichtenverkeer hebben dus zoals sommige bomen bij larvenvraatzucht kans zien om hun buren te alarmeren en dat dit in het IR-stralingsgebied plaatsvindt.
  Dus: aanstraling met hoge frequenties zal hun immuunsysteem geen alarm in het IR-gebied meer doen slaan en daarop zien bepaalde larfjes hun kans - anders kan ik zulke à-typische gezwellenvorming ook niet verklaren want het gaat hier om 1/10e deel van 1 Watt aan zendvermogen, zij het op 50 cm.
  Vooral op satellietfoto's zijn IR-opnamen heel belangrijk want je ziet zieke bomen en uitbraken allang vòòrdat ze met het blote oog op de planten en bossages zélf te zien zijn dus: er vindt dan kennelijk vòòraf nog een heel intensief berichtenverkeer plaats? Er is zeker meer, en vooral goed onderzoek benodigd.
 7. steep-unit-1976@steep-unit-1976
  #126264
  Nagekomen: er zou op 1 juni 2012 een Zembla-uitzending komen over deze stralingsproblematiek.
  Misschien te verifiëren in de radiogids.