1. #aanval
 2. #afghanistan
 3. #campagne
 4. #irak
 5. #iran
 6. #leugen
 7. #oorlog
 8. #pentagon
 9. #regering
 10. #syrie
 11. #verzet
 12. Artikelen

<< error >> (our Markdown requires webpage links, not image links, see manual)

En als we Iran nu eens aanvielen?

De organisatie DontAttackIran.org verzamelt al jaren informatie over de argumenten die steeds weer opduiken om een oorlog tegen Iran te verrechtvaardigen. Telkens weer worden die door de feiten weerlegd. Telkens weer worden ze opgevist. De leugens die de oorlogen tegen Irak en Afghanistan hebben veroorzaakt, zijn allemaal ontkracht. Toch worden ze opnieuw bovengehaald, ditmaal tegen Iran.
Wie zijn wij, wat doen we?

De campagne om Iran aan te vallen, gaat al zo lang mee dat hele categorieën argumenten zijn gekomen en gegaan (zoals bijvoorbeeld de bewering dat de Iraniërs het Iraakse verzet zouden aanstoken). Bij www.DontAttackIran.org hebben we jarenlang de argumenten pro en contra een aanval tegen Iran verzameld. We hebben tegen een aanval campagne gevoerd, maar zijn er nooit in geslaagd succes te boeken, omdat beslissingen om oorlogen te voeren nu eenmaal niet aangekondigd worden, omdat zij die voor de oorlog ijveren niet opgeven en omdat zij die geloven wat hun regering hen vertelt, denken dat het Pentagon nooit campagne voert voor oorlog, maar er slechts defensief toe gedwongen wordt om op korte termijn aanvallen van slechteriken af te staan.

www.dewereldmorgen.be

No Rights Apply
0