1. #america
 2. #energie
 3. #europa
 4. #giftig
 5. #historie
 6. #kolen
 7. #kolencentrales
 8. #kwik
 9. #kwikemissie
 10. #man-made
 11. #methylkwik
 12. #toxisch
 13. #zware-metalen
 14. Artikelen

<< error >> (our Markdown requires webpage links, not image links, see manual)

Man-made kwikemissies, heden en verleden

Bij de oneindige zoektocht naar rijkdom en energie wordt er geschat dat door menselijke activiteiten de afgelopen 5000 jaar 385.000 ton kwik in het milieu is terechtgekomen. Kwik is de bron van vele gezondheidsproblemen en uit de resultaten van de studie lijkt het erop dat de emissies van het overgangsmetaal nog altijd aan het toenemen is.

De studie van David Streets (Argonne National Laboratory ) en collega’s in het ACN journaal Environmental Science and Technology, verklaart dat mensen aanzienlijk bijdragen aan het het vrijkomen van kwik door het verbranden van fossiele brandstoffen, mijnbouw en industriële processen.

Kwik is een bestanddeel van kolen en ertsen en wordt daarnaast gebruikt om goud en zilver te extraheren. Er bestaat veel informatie over de huidige emissies van kwik maar er is nauwelijks data uit het verleden beschikbaar.

Om een schatting te maken over de invloed van menselijke handelen maakten de onderzoekers gebruik van de beschikbare historische data en computermodellen.

Hun onderzoek resulteert in een piek in kwikemissies gedurende de Amerikaanse goud en zilver delving in aan het einde van de 19de eeuw. En momenteel vindt er een sterke stijging plaats door het toenemende gebruik van kolen. Ook wordt gerapporteerd dat Azië op dit moment de eerste plaats van Europa en Amerika heeft overgenomen in de uitstoot.

Kwikemissies vanaf 1850 (vergroting)

Echter recente data wekken de indruk dat het gehalte van kwik in de atmosfeer aan het afnemen is, dit is in tegenspraak met de conclusie van de studie. De verklaring wordt op dit moment gezocht in veranderende atmosferische condities. Daarnaast dient er meer kennis te worden vergaard over het gebruik en invloed van kwik in afgedankte artikelen zoals batterijen en thermometers.

Volgens de onderzoekers kost het 2000 jaar om het vrijgekomen kwik wederom op te slaan in gesteente en mineralen. In deze vorm vormt het geen directe bedreiging voor Moeder Aarde.

*Nawoord

Men kan het zich eenvoudig voorstellen dat de recente gemeten afname van kwik een welkomsgeschenk is voor de energie- en vooral de kolenindustrie. Dit geeft de snelle jongens een vrijbrief om op dure aanpassingen van hun energiecentrales te gaan besparen, boekhoudkundig noemt men dit ook wel directe winst.

Ook in Nederland speelt dit probleem, nadat de industrie het klimaatprobleem in hun voordeel wegzet als een sprookje strooit Verhagen met vergunningen voor kolencentrales. En natuurlijk voldoen de nieuwste centrales aan de nieuwste eisen over de uitstoot van gevaarlijke en vervuilende stoffen. Echter wat stellen deze eisen voor?

Vrij weinig tot niets indien we de laatste rapporten over luchtvervuiling in Europa lezen. Net zo gemakkelijk als Japan de grenzen van radioactieve straling aanpast blijkt Europa, en zeker Nederland, zeer flexibel in de beoordeling van gezondheidsrisico's van luchtvervuiling (oftewel politiek gewin) te zijn.

Ook in de VS proberen vertegenwoordigers van Big Energy zich via colportage de energie Wachttoren door te drukken in beleid. Zo dient Obama te bewijzen dat de uitstoot van onder andere kwik schadelijk is, in plaats dat de energiemaatschappijen onafhankelijke onschadelijkheid op de tafel legt. Diegene die betaalt: bepaalt.

Op dit moment staan Europa en de VS stil, de industrie wil niet toegeven daar ze hun klanten contuïteit beloven en de overheid durft geen onpopulaire beslissingen te nemen. Wie kunnen we dan de schuld geven?*

www.terradaily.com

Some Rights Reserved (CC BY-SA 4.0)
1
 1. rough-dawn-5196@rough-dawn-5196
  #118811
  wat ik al eerder zei; terug naar 1920