1. #concentratiekamp
  2. #duitsland
  3. #intelligentie
  4. #joodse
  5. #nobel
  6. #wetenschapper
  7. Artikelen

Beroemd en omstreden: Fritz Haber

Hij stimuleerde het leven en de dood. Het verhaal van een omstreden wetenschappelijk genie: Fritz Haber.
Hij won de Nobelprijs, maar gaat tegelijkertijd de boeken in als het Joodse genie dat de concentratiekampen mede mogelijk maakte. Maar weinig personen zijn zo omstreden als het genie Fritz Haber. Zijn ongekende intelligentie stelde sommige mensen in staat om een beter leven op te bouwen, maar verwoestte tegelijkertijd het leven van velen. Het bijzondere verhaal van een Joods jongetje dat uitgroeide tot een gevierd wetenschapper en een gehaat mens.
Jeugd
Haber komt in 1868 in Duitsland ter wereld. En al snel blijkt dat hij zeer intelligent is. Hij doorloopt de basisschool moeiteloos en ook op de middelbare school behaalt hij prachtige resultaten. Nadat hij zijn diploma heeft behaald, besluit hij chemie te gaan studeren. Om ook aan universiteiten die alleen bedoeld zijn voor christenen toegelaten te kunnen worden, laat de Joodse Haber zich protestant dopen.

www.scientias.nl

No Rights Apply
0