1. #brandstof
  2. #grenzen-aan-de-groei
  3. #groei
  4. #koopkracht
  5. #luchtvaart
  6. #olieprijs
  7. #vliegtuigen
  8. #vrachtvervoer
  9. Artikelen

Groeit de luchtvaartsector nog wel?

Door de hoge olieprijs is kerosine snel duurder geworden. Luchtvaartmaatschappijen zagen hun winsten verdampen en werden gedwongen tot fusies en reorganisaties. Sommigen gingen zelfs failliet.

Na de recessie van 2008 - 2009 leek de luchtvaartsector weer te gaan groeien. De olieprijs was lager, de brandstoftoeslagen verdwenen.
Tijd voor een evaluatie: heeft de luchtvaartsector nog groeiperspectief?

In 2006 was volgens het World Airport Traffic Report het aantal vliegbewegingen: 72,2 miljoen.
In 2007 was het aantal vliegbewegingen gestegen tot 76,4 miljoen.
In het World Airport Traffic Report voor 2008 staat dat er in 2008 77 miljoen vliegbewegingen waren.
Maar in 2009 nam dat aantal af tot 74,1 miljoen en in 2010 nog iets verder tot 74 miljoen.

Het lijkt erop dat het hoogste aantal vliegbewegingen, 77 miljoen in 2008, nooit meer overtroffen zal worden.

Toch blijkt het aantal passagiers nog wel te groeien: in 2010 vlogen er voor het eerst meer dan 5 miljard passagiers. Het aantal passagiers groeide t.o.v. 2009 met 6,6% tot 5,08 miljard.
Ook het vrachtvervoer groeide nog in 2010: de totale tonnage was 15,3% groter dan in 2009.
Het lijkt erop dat de luchtvaartmaatschappijen meer passagiers en vracht kunnen vervoeren met minder vliegtuigen. De efficiëntie is verbeterd.

De olieprijs blijft hoog, de kerosine blijft duur. En de koopkracht van vele Europeanen en Amerikanen daalt. De toekomst van de luchtvaart is niet meer zo rooskleurig als in 2007.

cassandraclub.wordpress.com

No Rights Reserved (CC0 1.0)
0