1. #censuur
 2. #gaza
 3. #israel
 4. #lobby
 5. #palestijnen
 6. #palestijnse-staat
 7. #zionisme
 8. Artikelen

<< error >> (our Markdown requires webpage links, not image links, see manual)

Censureert de Israël-lobby de grote media?

Een collectieve brief ondertekend door 17 politici, hoogleraren en vakbondsleden is niet opgenomen door enkele Vlaamse kranten. De brief getiteld “Israëls voorwaarden” bevatte hoofdzakelijk informatie uit twee rapporten van VN waarnemers, over de dagelijkse schending van de mensenrechten door de Israëlische overheden, leger en joodse kolonisten, in de Westbank, Oost-Jeruzalem en Gaza (van resp. 13/9 en 27/9). Ofschoon de VN- rapporten eerdere klachten van joodse vredesorganisaties bevestigden, werden ze doodgezwegen door de massamedia. De ondertekenaars van de brief vragen dat de geldstroom naar Israël zou opgeschort worden.

DeWereldMorgen.be heeft wel reeds eerder bericht over de twee VN rapporten. In The Guardian en The New York Times heb ik ze niet kunnen vinden.

Oud-premier Dries van Agt in Gaza
Vanuit Gaza schrijft oud-CDA politicus en jurist aan zijn correspondenten:

“Dierbare,
Maandagavond ben ik met enkele leden van het bestuur en de Raad van Advies van The Rights Forum in de Gazastrook gearriveerd. We zijn hier in het kader van een factfinding missie, ondersteund door de VN-organisaties UNRWA en OCHA en de Palestijnse mensenrechtenorganisatie al-Mezan.

Het doel van onze missie is te rapporteren over feiten en omstandigheden die ernstig inbreuk maken op de mensenrechten van de Gazanen en die de vooruitzichten op een duurzame vrede tussen Israël en de Palestijnen bedreigen.

Wat we de afgelopen twee dagen hebben gehoord en gezien is onvoorstelbaar. De situatie in de Gazastrook is vele malen nijpender dan wij dachten en het falen van de internationale gemeenschap in het beschermen van de fundamentele rechten van de Gazanen veel ernstiger dan we konden vermoeden.

Het programma begon met een briefing over de verstikkende blokkade die Israël aan de Gazastrook heeft opgelegd. Daarna bezochten we een Palestijns gezin dat nog steeds te lijden heeft onder de gevolgen van de grootschalige aanval die het Israëlische leger in december 2008 en januari 2009 heeft uitgevoerd. Het huis van dit gezin is bij die aanval verwoest. Een ander gezin dat we spraken, woont in een gebied dat om de haverklap door Israël wordt beschoten. Burgers die in hoge nood verkeren, zonder dat de wereld ingrijpt.

Bij het haventje van Gaza spraken we met vissers die voortdurend door de Israëlische marine worden opgejaagd. Een van hen was dezelfde dag nog beschoten, binnen de zone waarin de vissers volgens gesloten akkoorden mogen vissen. De Israëlische bezetter heeft die zone inmiddels teruggebracht tot 3 zeemijlen – een ramp voor 50.000 Gazanen die van de visserij afhankelijk zijn.

Het is een kleine greep uit de vele schrijnende verhalen die ons ter ore komen. Na terugkeer in Nederland zullen we onze bevindingen en conclusies bundelen in een verklaring. Zodra die gereed is, zult u haar ontvangen. In de tussentijd kunt u onze verrichtingen volgen via het dagboek op onze website. Daar zijn ook foto's te vinden.

Mocht u zich wat meer in de achtergronden van onze reis willen verdiepen, heb ik enkele tips voor u. Nuttig zijn de fact sheet en kaart die OCHA van de Gazastrook heeft gemaakt. Informatie over de Israëlische aanval van 2008-2009 biedt onder meer B’Tselem. En Gisha heeft waardevolle informatie over de Israëlische blokkade van Gaza”.

Ondertekend: Dries van Agt www.rightsforum.org
http://www.facebook.com/therightsforum

www.dewereldmorgen.be

No Rights Reserved (CC0 1.0)
8
 1. divine-hill-3982@divine-hill-3982
  #111397
  Censureert de Israël-lobby de grote media?
  Ik vind dit pure laster. Weet je wel @sigmund, dat je het over het uitverkoren volk van God hebt?
 2. divine-hill-3982@divine-hill-3982
  #111408
  Nu ben ik wel heel erg benieuwd naar die ingezonden brief, maar tot nu toe nog nergens gevonden....
 3. divine-hill-3982@divine-hill-3982
  #111423
  Dus,
  ofwel dewereldmorgen zuigt het uit haar duim, waar ik van zou balen aangezien het overal klakkeloos is overgenomen
  ofwel google is nog corrupter dan ik dacht.
  Wie het weet mag het zeggen....
 4. Gezien de aanhef (Dierbare) denk ik dat het om een min of meer persoonlijke mail/brief gaat van Dries aan verschillende correspondenten, om zodoende aandacht te vragen voor zijn zaak....
 5. divine-hill-3982@divine-hill-3982
  #111430
  Ik had niet het idee dat dit de bewuste ingezonden brief was.
  En nogmaals, ik kon nergens het schrijven terug vinden compleet met ondertekenaars. Vooralsnog wantrouw ik dewereldmorgen.
 6. Dan ben ik er ook snel klaar mee....
 7. fancy-math-8798@fancy-math-8798
  #111493
  Deze brief heb ik ook binnen gekregen van de stichting,waar Mr D van Agt aan meewerkt om de mensenrechten in Gaza/palastina aan de kaak te stellen.

  En het is zionmedia wat het nieuws bepaalt.Iedereen is slecht behalve Israel.Die hebben het alleenrecht met het westen zichzelf te verdedigen.Of te veroordelen en te berechten en af te maken zonder rechtertijke macht.
 8. mute-unit-7472@mute-unit-7472
  #111546
  Boek lezen dan maar?

  Two decades ago, Israel Shahak published his crucially important study of the Talmud, and in my work, I want to extend his study, and grasp the deeply racist and anti-gentile attitude that is intrinsic to any form of Jewish secular identity politics, be it Zionism, Jewish socialism and even Jewish anti Zionism. In “The Wandering Who?” I try to shake every common perception of Jewish identity politics.